Медицински новини

Осем специфични признака на настъпваща смърт при раково болни

10.02.2015

Изследователи са определили осем високо специфични клинични признака, които могат да предскажат настъпването на смърт в рамките на 3 дни при раково болни. Резултатите могат да помогнат на членовете на семейството и на лекарите да вземат правилно решение за грижите за пациентите. Проучването е публикувано на 9.2.2015 г. в Cancer.

Ръководство за поведение при хранителни нарушения

24.01.2015

Нарушенията в хранителното поведение са чести, особено сред млади хора, и са свързани със значима заболеваемост и смъртност.  Royal Australian and New Zealand College of Psychiatrists публикува в броя от ноември 2014 г. препоръки за клиничната практика при лечение на хранителни нарушения.

 

Ваксинациите предпазват децата от алергични заболявания

09.01.2015

Децата, които получават рутинните имунизации в детството, имат по-малка вероятност да развият алергия по-късно в живота си, въпреки мнението на много родители – са изводите от проучване, представено на 7 декември 2014 г.

Задоволстввото на пациента и качеството на грижите – свързани ли са?

06.01.2015

Задоволството на пациента в здравеопазването

 

След 1980 г интересът към измерване на задоволството на пациента от оказаните му медицински грижи се повишава, което е последвано от съобщения, че по-високото ниво на задоволство е свързано с по-добър  здравен резултат. Това не е било общоприето и дебатът за използването на задоволството на пациента като маркер за качество на грижата продължава.

Почти 9 % от ражданията в САЩ са извършени рано по желание и без никаква медицинска причина

06.01.2015

Почти 9 % от ражданията, заплатени от Medicaid (осигурителен фонд в САЩ) – около 160 000 годишно – са били раждания с избрана дата преди 39 гестационна седмица, което води до по-лоши здравни последици за майките и децата и по-високи разходи. Изводите са направени след проучване, публикувано на 9.12.2014 г. в списание Health Affairs.

Ултразвуковата диагностика – по-необходима и достъпна от всякога

28.11.2014

Ултразвуковата диагностика е новата, достъпна и незаменима методика, използвана в съвременната медицина. Безопасна за пациента и носеща висока диагностична стойност за лекаря, тя се превръща в основна необходимост за всяка практика.

ImportantCDC публикува правила за поведение при възможни случаи на Ебола в спешните центрове

04.11.2014

Когато пациент, който е възможно да бъде инфектиран с Ебола вирус,  потърси помощ в спешните центрове, лекарите не е необходимо да се покриват от главата до петите с персонални  защитни средства – са новите препоръки на Centers for Disease Control and Prevention (CDC), публикувани на 27.10.14 г.

ImportantЕбола – какво трябва да знаят лекарите?

24.10.2014

Този материал е изработен въз основа на данни от Centers for Disease Control на САЩ, актуални към 22.10.2014 г. Лекарите трябва да търсят активно информация на сайта на CDC или на други цитирани източници в момента, в който прочетат тази статия, за да имат най-актуалната възможна информация. Ако имате специфични въпроси за информацията и препоръките в статията, е необходимо незабавно да се свържете с CDC (в България – РЗИ) за информацията, която ви интересува.

Преодоляването на една зависимост е свързана с по-нисък риск от развитие на друга

02.10.2014

Въпреки общоприетите вярвания  хората, които успяват да преодолеят своята зависимост към една субстанция, не стават зависими от друга субстанция – това са резултатите от голямо проспективно проучване, публикувано на 10.09.2014 г. в JAMA Psychiatry.

Храната е най-добрия източник на калций за децата

02.10.2014

Най-добрият подход за костно здраве при децата остава храненето – това е вписано в актуализираните препоръки за клинично поведение за костно здраве при децата, издадени от American Academy of Pediatrics (AAP) Committee on Nutrition.