Почти 9 % от ражданията в САЩ са извършени рано по желание и без никаква медицинска причина

06.01.2015

Почти 9 % от ражданията, заплатени от Medicaid (осигурителен фонд в САЩ) – около 160 000 годишно – са били раждания с избрана дата преди 39 гестационна седмица, което води до по-лоши здравни последици за майките и децата и по-високи разходи. Изводите са направени след проучване, публикувано на 9.12.2014 г. в списание Health Affairs.

 

Проучването е ръководено от AcademyHealth и двама медицински директори в Medicaid. Установен е спад на честотата на рано насроченото раждане за 12 щата, при които честотата е спаднала от почти 11 %  през 2007 г. до 8.2 % през 2012 г. Средната честота е 8.9 %. Предишното проучване е показало средна честота в национален мащаб между 10 и 15 %. Изследователите считат, че тази честота трябва да бъде 0 %.

„Поема се риск, който е ненужен” – твърди изследователят Tara Trudnak Fowler, от AcademyHealth. „Цезарево сечение без медицински индикации и индукцията на раждането преди 39 гестационна седмица са опасни”.

 

От 1979 г.  American College of Obstetricians and Gynecologists препоръчва да не се извършва оперативно родоразрешение и да не се индуцира раждането преди 39 гестационна седмица освен ако са налични медицински показания, като високо артериално налягане на бременната, диабет или признаци на фетален дистрес.

 

В продължение на десетилетия проучванията показват, че децата, родени преди 39 гестационна седмица имат по-висок риск за смърт, както и проблеми с храненето, дишането и развитието. Жените, при които раждането е индуцирано, два пъти по-често подлежат на Цезарово сечение, което води до множество хирургични рискове.

 

Medicaid заплаща за 1.8 милиона раждания годишно, или почти половината от ражданията в САЩ. Проучването, публикувано в  сп. Health Affairs, анализира данните от 22 щата и установило ранно насрочване на раждането с честота от 2.8 до 13.7 %.  Щатите са участвали в проучването с условие техните индивидуални коефициенти да не бъдат публикувани.

 

От 2011 г.  някои частни и държавни осигурители не насърчават, а в някои случаи и наказват лекари и болници за ранна индукция на раждането без медицински показания. Програмите на Medicaid в щатите Тексас и Флорида са прекратили реимбурсацията на ражданията с ранно планирана дата. През 2013 г. UnitedHealthcare, един от най-големите частни здравни осигурители, е започнал да заплаща на болниците повече пари, ако те предприемат стъпки за ограничаване на ранните раждания без медицински показания, което е довело до спад на честотата на ранните раждания.

Целта е не само да се ограничат рисковете за майките и децата, но и да се намали необходимостта от скъпоструващи грижи в неонаталните интензивни отделения.

 

Докато само в два щата програмата на Medicaid е прекратила плащанията за ранно насрочени раждания по желание, повече от 20 щата са изготвили програми и стратегии за намаляване на тази честота.  Тук се включват обучение на лекарите и работещите в болницата за включване на “hard stop” правила, които забравяват насрочване на раждането преди 39 г.с. без наличие на медицински показания.

 

Проучването е установило, че 1.9 % от ражданията, заплатени от Medicaid, са били насрочени  без медицински показания преди 37 г.с. и 7 % са извършени преди 39 г.с.  Бебетата, родени преди 37 г.с. са били със значително по-висок риск за здравни проблеми.

 

Бележка на преводача:  Не можахме да намерим официални статистически данни за това точно каква е честотата на ранните раждания (насрочени по желание преди 39 г.с) у нас, но със сигурност е по-висока от цитираното в статията.  Все още никой в България не говори за ограничаване на ранните раждания, както и за здравните рискове за майката и детето. Надяваме се това да се промени в близко бъдеще.

< Назад