Статии

DPP-4 инхибиторите могат да са причина за сериозни ставни болки, съобщава FDA

15.09.2015

Инхибиторите на диетилпептидаза-4 за лечение на диабет тип 2 могат да причинят ставни болки, понякога толкова интензивни, че налагат спиране на лечението. Това съобщение на FDA е публикувано на 28.08.2015 г.

 

Стереотипите за нациите пречат на интеграцията на заминаващите за работа в чужбина

19.12.2013

За всяка нация имаме предварително изградена представа. Стереотипите съществуват на базата на често срещани практики в отделните общества и съдържат частица истина. Не могат да бъдат пренебрегнати, но когато влияят силно на възприятията на хората за обкръжаващия ги свят, вредата от тях може да бъде голяма.

Креативност и предприемачески дух - научно доказани ползи от живота в чужда страна

19.12.2013

Тенденцията към отваряне на границите в световен мащаб и глобалната икономическа криза предизвикаха огромна вълна на разместване на жителите на различните държави. Търсенето на по-добри възможности за реализация в професионален и в личностен план е общочовешка черта.

Защо лекарите заминаващи за чужбина е важно да потърсят консултантска услуга за намиране на работно място, а не посредническа?

19.12.2013

В условията на глобализация и флуидност на трудовия пазар, все повече лекари търсят реализация в чужбина. В България често се случва медиците сами да кандидатстват по обяви за работа или да разчитат на услугите на посредническа агенция за намиране на работно място в друга държава. Когато един лекар потърси консултантска фирма, той получава необходимата сигурност, че тази организация носи отговорност за намирането на най-подходящото място за него съобразно квалификациите, личностните му качества и желанието за развитие.

Кариерата ви като медицински специалист в чужбина зависи от доброто познаване на работните ви права

19.12.2013

Професионалното израстване на специалистите в различни области е резултат от няколко неща: доброто образование, намиране на най-подходящата позиция съобразно квалификациите и личностните качества и не на последно място – познаването от страна на служителите на техните работни права, така че да могат да се защитят, когато правата са им нарушени.

Синдромът на изпепеляването при ОПЛ в България - автореферат

03.04.2013

Афтореферат на дисертационния труд на д-р Любомир Киров за присъждане на научна степен "доктор".

Българското здравеопазване все още е прекалено добро -Максим Максимов, Новинар

29.10.2012

"Българското здравеопазване днес е хем евтино, хем качествено. Но това няма да продължи вечно. Накрая българите ще получават скъпо и некачествено здравеопазване."

 

ПРОФИЛ НА ЩАСТИЕТО: Кои лекари живеят най-радостно?

10.04.2012

Доколко са щастливи лекарите извън работата си? Дали в някои специалности не са по-доволни отколкото в други? Какви са политическите им пристрастия, и доколко са вярващи? С наднормено тегло ли са, и дали спортуват толкова често, колкото препоръчват на своите пациенти? Това са част от въпросите, които задават в проучване на Медскейп  „Стил на живот на лекарите 2012”. Докладът е въз основа на анализ на отговорите на почти 30 000 лекари от САЩ, които представляват 25 различни специалности.

 

Програма за обучение на пациенти с артериална хипертония

11.08.2011

Националното сдружение на общопрактикуващите лекари в България (НСОПЛБ) съвместно със ЗЕНТИВА осъществи проект за обучение сред пациентите с високо кръвно налягане. В проекта взеха участие 257 ОПЛ, които в рамките на 3 месеца обучиха 4710 пациенти.

Целта бе да се повиши информираността на пациентите за заболяването и да се осъзнаят значението на контрола на артериалното налягане, да се обясни ползата от антихипертензивното лечение, както и да се извърши проучване на степента и начина на придържане на пациентите към лечението на артериалната хипертония

Резултатите показват, че преобладаващата част от пациенти с АХ са над 50 годишна възраст- 78 %, а 22 % са под 50 годишна възраст, което предполага още по-активно търсене на Артериалната хипертония у пациентите в по-млада възраст  при профилактичните или проведени по друг повод прегледи, а също и зависимост на кръвното налягане от напредването на възрастта.

Интересни публикации, свързани с Общата медицинска практика

14.07.2011