Презентации

Сборник с резюмета от II Конференция на Асоциацията на лекарите по обща/фамилна медицина от Югоизточна Европа - Пловдив, 10-13 ноември 2011 г.

05.10.2012

Презентации от конференциите на НСОПЛБ през 2011 година

20.03.2012

Избрани презентации, представени по време на научните конференции на НСОПЛБ през 2011 година

ОПЛ + ? = подобряване на обхвата на имунизираното население

14.10.2011

Презентация на д-р Любомир Киров по време на Националния форум за грип, 11.10.2011 г.

Презентации на анализи на НСОПЛБ

23.07.2011

Анализите, направени от НСОПЛБ  за представяне пред управляващите и институциите, както и пред ОПЛ от страната, често са представени под формата на презентации.

Презентации на дейността на НСОПЛБ

23.07.2011

Презентации за дейността на НСОПЛБ, представени на срещите с ОПЛ в страната.

Избрани презентации от научните конференции на НСОПЛБ

11.07.2011

Част от презентациите, представени пред ОПЛ в страната по време на научните конференции на НСОПЛБ можете да разгледате тук.