Сборник с резюмета от II Конференция на Асоциацията на лекарите по обща/фамилна медицина от Югоизточна Европа - Пловдив, 10-13 ноември 2011 г.

05.10.2012

В прикачения файл е сборникът с резюмета и доклади, представени по време на Втората Конференция на Асоциацията на лекарите по обща/фамилна медицина от Югоизточна Европа

Сборник с доклади и резюмета

(.pdf, 746.28 KB)

< Назад