Презентации на анализи на НСОПЛБ

23.07.2011

Анализите, направени от НСОПЛБ  за представяне пред управляващите и институциите, както и пред ОПЛ от страната, често са представени под формата на презентации. 

 

Ето някои презентации на анализите на НСОПЛБ в годините:

 

Проекто-бюджет за ПИМП за 2009 г.

 

Предложения за промени в нормативната уредба - 2008 г.

 

Недофинансиране на ПИМП - анализ на бюджета, 2008 г.

 

Анализ на бюджета за здравеопазване за 2007 година и предложения за бюджет за 2008 г.

Кой и с какво допринесе за неудачите в ПИМП - д-р Л. Киров, 2005 г.

(.pdf, 5.89 MB)

Обща медицина и обща медицинска практика - 2005 г.

(.pdf, 4.32 MB)

ТЕЛК - неуредените правила - д-р Св. Митев, 2004 г.

(.pdf, 1.49 MB)

< Назад