Choosing wisely - за лекари

Choosing wisely: 5 изследвания и лечения, които трябва да се избягват при разстройства на съня

09.01.2015

Лекарите трябва да избягват полисомнографията (ПСГ) при пациенти с хронична инсомния, освен ако има симптоми на съпътстващо разстройство на съня – препоръчва American Academy of Sleep Medicine (AASM) в своя списък за кампанията Choosing Wisely, публикуван на 2.12.2014 г.

За кампанията Choosing wisely

03.03.2013

Choosing wisely е инициатива на ABIM (American Board of Internal Medicine) Foundation, която цели да окуражи лекарите, пациентите и другите здравни професионалисти да мислят и да говорят за медицинските изследвания и процедури, които могат да бъдат ненужни, а в някои случаи и да причинят вреда.

Кампанията била започната от д-р Howard Brody, професор по Обща медицина в Тексаския Университет, който приканил всяка медицинска специалност да направи критичен оглед и да определи 5 практики, които се извършват често, независимо от липсата на доказателства за ефикасност.

Повече от 40 научни медицински общности са се включили в кампанията от началото на 2012 г. и към 21.02.2013 г. 26 от тях са разработили своите списъци "5 неща, които лекарите и пацаиентите трябва да обсъдят". Всеки списък съдържа информация за това кога тестовете и процедурите могат да бъдат полезни, както и методологията на изготвянето им.

 

Choosing Wisely: Да се избягват 5 изследвания и лечения в офталмологията

03.03.2013

ААО публикува списъка с препоръки за 5 промени в практиката на 21 февруари 2013 г. като част от инициативата на American Board of Internal Medicine Foundation  - Choosing Wisely.

Choosing Wisely : Ревматолозите определят 5 теста, които трябва да бъдат обсъдени

01.03.2013

Списъкът е изработен от American College of Rheumatology и е публикуван в мартенския брой на Arthritis Care & Research за 2013 г.

Choosing Wisely: Пет практики в неврологията, които са ненужни

01.03.2013

На 21.02.2013 година American Academy of Neurology (AAN) публикува в сп. Neurology списък с 5 клинични практики, които имат малка полза или са ненужни за пациентите.

Choosing Wisely: Петте процедури в нуклеарната кардиология, които не трябва да се прилагат

28.04.2012

През м. март 2012 година American Society of Nuclear Cardiology публикува своя списък с 5 често назначавани процедури, които не носят полза за пациентите.  Препоръките на ASNC са изготвени въз основа на доказателствената медицина и целят да се  подобри селекцията на пациентите и да се елиминират ненужните изследвания.

Choosing Wisely: Какво не трябва да се прави в нефрологията

28.04.2012

American Society of Nephrology (ASN) след внимателно двустъпално обсъждане определи процедурите, които трябва да се избягват в нефрологията, за да се подобри качеството на медицинската услуга и безопасността на пациентите и да се осигури максимално високо качество на живот на бъбречно болните.

Choosing Wisely: Пет неправилни тактики в гастроентерологията

17.04.2012

В рамките на кампанията Choosing Wisely (мъдър избор), организирана от American Board of Internal Medicine, American Gastroenterological Association определи пет често прилагани практики, ползата от които не е подкрепена от доказателства.

Choosing Wisely: Ненужните изследвания в радиологията

15.04.2012

Девет медицински общности в САЩ, представляващи повече от 374 000 лекари, са обявили своя списък  „Пет неща, които лекарите и пациентите трябва да обсъдят”,  наблягайки на значението на разговора между лекар и пациент с цел подобряване на грижите и избягване на ненужните изследвания. American College of Radiology представя своя списък с 5 често прилагани изследвания, които не водят до подобряване на здравните грижи.

Choosing Wisely: Пет ненужни теста в кардиологията

14.04.2012

В рамките на кампанията Choosing Wisely (мъдър избор), организирана от American Board of Internal Medicine  различни медицински специалности идентифицират тестовете и процедурите, които не трябва да се прилагат. Препоръките на American College of Cardiology  са публикувани в края на 2011 година.