Връзки

 

АСОЦИАЦИЯ НА ЛЕКАРИТЕ ПО ОБЩА/ФАМИЛНА МЕДИЦИНА ОТ ЮГОИЗТОЧНА ЕВРОПА

http://www.agpfmsee.com/

 

АСОЦИАЦИЯ ПО ФИЗИКАЛНА МЕДИЦИНА И РЕХАБИЛИТАЦИЯ       

http://www.bgsprm.com/                              

                                     

АСОЦИАЦИЯ ПО КЛИНИЧНА ИМУНОЛОГИЯ

http://www.aci-bg.org/                      

                                                  

БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА МЕДИЦИНСКИТЕ СЕСТРИ, АКУШЕРКИТЕ И АСОЦИИРАНИТЕ МЕДИЦИНСКИ СПЕЦИАЛИСТИ

http://www.nursing-bg.com/           

                                                 

БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА МИКРОБИОЛОЗИТЕ

http://www.bam-bg.net/index.php?file=index.htm

 

БЪЛГАРСКА ПСИХИАТРИЧНА АСОЦИАЦИЯ

http://www.bpabg.com/                           

                                          

БЪЛГАРСКИ ЗЪБОЛЕКАРСКИ СЪЮЗ

http://www.bzs.bg/                                       

                                       

БЪЛГАРСКИ ЛЕКАРСКИ СЪЮЗ

http://www.blsbg.com/                           

                                            

БЪЛГАРСКИ ФАРМАЦЕВТИЧЕН СЪЮЗ

http://www.bphu.org/                                       

                                  

БЪЛГАРСКО ДЕРМАТОЛОГИЧНО ДРУЖЕСТВО

http://bg-derm.org/index.html

 

БЪЛГАРСКО ДРУЖЕСТВО ПО АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ

http://www.bsobgyn.com/                                       

                          

БЪЛГАРСКО ДРУЖЕСТВО ПО АЛЕРГОЛОГИЯ

http://www.allergy-bg.net/                         

                                       

БЪЛГАРСКО ДРУЖЕСТВО ПО ЕНДОКРИНОЛОГИЯ

http://www.endo-bg.com/                                            

                     

БЪЛГАРСКО ДРУЖЕСТВО ПО ИНФЕКЦИОЗНИ БОЛЕСТИ

http://bsid-bg.org/                                        

                                         

БЪЛГАРСКО ДРУЖЕСТВО ПО КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ

http://www.bscl.eu/                                     

                                         

БЪЛГАРСКО ДРУЖЕСТВО ПО НЕВРОЛОГИЯ

http://www.nevrologiabg.com/

 

БЪЛГАРСКО ДРУЖЕСТВО ПО НЕВРОХИРУРГИЯ

http://www.neurosurgery.bg/bul/

 

БЪЛГАРСКО ДРУЖЕСТВО ПО ОФТАЛМОЛОГИЯ

http://eyesobg.org/                                             

                        

БЪЛГАРСКО ДРУЖЕСТВО ПО ПАТОЛОГИЯ

http://www.bgpathology.com/

 

БЪЛГАРСКО ДРУЖЕСТВО ПО РЕВМАТОЛОГИЯ

http://www.rheumatologybg.org/

 

БЪЛГАРСКО ДРУЖЕСТВО ПО ХРАНЕНЕ И ДИЕТЕТИКА

http://nutrsoc.dir.bg/                                      

                                      

БЪЛГАРСКО НАУЧНО ДРУЖЕСТВО ПО КЛИНИЧНА И ТРАНСФУЗИОННА ХЕМАТОЛОГИЯ

http://www.bscth.med-bg.info/site/index.html

 

БЪЛГАРСКО НЕФРОЛОГИЧНО ДРУЖЕСТВО

http://www.bgnephrology.com/

 

БЪЛГАРСКО ПАРАЗИТОЛОГИЧНО ДРУЖЕСТВО

http://bsparasitology.org/                                 

                                  

БЪЛГАРСКО СДРУЖЕНИЕ ПО АВИАЦИОННА, МОРСКА И КОСМИЧЕСКА МЕДИЦИНА

http://bsansm.org/                                          

                                       

БЪЛГАРСКО ХИРУРГИЧЕСКО ДРУЖЕСТВО

http://bgss.eu/bg/index.htm                             

                                

БЪЛГАРСКОТО ДРУЖЕСТВО ПО БЕЛОДРОБНИ БОЛЕСТИ

http://www.thorax-bg.com/                         

                                     

ДРУЖЕСТВО НА КАРДИОЛОЗИТЕ В БЪЛГАРИЯ

http://www.cardiobg.com/                            

                                     

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

http://www.mh.government.bg/

 

НАЦИОНАЛНА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА

http://www.nhif.bg/                                     

    

СДРУЖЕНИЕ „ЦЕНТЪР ЗА ЗАЩИТА ПРАВАТА В ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО“     

http://www.czpz.org/

 

СДРУЖЕНИЕ НА БОЛНИТЕ ОТ БОЛЕСТТА НА БЕХТЕРЕВ

http://spondylitisbg.org/

                               

СЪЮЗ НА БЪЛГАРСКИТЕ МЕДИЦИНСКИ ДРУЖЕСТВА

http://www.medunion-bg.org/