ОБЩОПРАКТИКУВАЩИЯТ ЛЕКАР В ПЪТЯ НА ОНКОЛОГИЧНИЯ ПАЦИЕНТ

21.12.2022

 

Уважаеми колеги,

 

Виртуалният пленар на уебинара Общопрактикуващият лекар в опортюнистичния онкологичен скрининг ще бъде открит и модериран от доц. д-р Димитър Калев и доц. д-р Любомир Киров.✔️ Първият лектор е доц. д-р Надя Димитрова, експерт-изследовател към International Agency for Research on Cancer / WHO.


Не пропускайте да чуете нейната лекция Опортюнистичен онкологичен скрининг – дефиниции, организация, ефективност от 09:10 ч. на 17 юни, 2023 г.❗️ Заявете безплатно участие на https://gp.more-darzalas.digital/registracziya/

Финалната програма е публикувана и може да бъде видяна/изтеглена на адрес: https://gp.more-darzalas.digital/programa/

Днес, когато Европейският съюз проектира трите стълба на бъдещата онкология – превенция, скрининг и качество на живот, ние сме длъжни да вградим в тяхната архитектура ерудицията и самочувствието на българските общопрактикуващи лекари. Амбицията на българската клинична онкология да бъде организирана, иновативна и персонализирана не би била постижима без общомедицинската наука и практика.

 

Затова Националното сдружение на общопрактикуващите лекари в България (НСОПЛБ) и Съвместната онкологична национална мрежа (СОНМ) поемат инициатива за поредица от уебинари, които да представят и обсъдят функциите на общопрактикуващия лекар и същността на процесите на опортюнистичния скрининг, маршрута на онкологичния пациент и превенцията на онкологични заболявания.

 

Нашата съвместна инициатива е импулс за модерен синергизъм между доболничната медицинска помощ в лицето на общопрактикуващите лекари и високоекспертната онкологична грижа. Целта не е да се вменяват на общопрактикуващия лекар допълнителни и непривични задължения, а да се култивира мислене и да се инициират диалози лекар-пациент, основани на първични, ясни и работещи алгоритми за опортюнистичен скрининг и интердисциплинарни маршрути.

 

Представяме ви предварителното съдържание на трите уебинара, първият от които ще бъде проведен на 17 юни 2023 г., събота.

УЕБИНАР 1 Общопрактикуващият лекар в опортюнистичния скрининг

 

Опортюнистичен скрининг – дефиниции, организация, ефективност, функции на общопрактикуващия лекар; възможности за опортюнистичен скрининг при социално най-значими карциноми: белодробен, колоректален, простатен, на гърда и на маточна шийка и перспективи- проекти, ресурси и политики; дискусия.

 

НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩОПРАКТИКУВАЩИТЕ ЛЕКАРИ В БЪЛГАРИЯ

СЪВМЕСТНА ОНКОЛОГИЧНА НАЦИОНАЛНА МРЕЖА

 

ПЪРВИ НАЦИОНАЛЕН УЕБИНАР

 

ОБЩОПРАКТИКУВАЩИЯТ ЛЕКАР

В ОПОРТЮНИСТИЧНИЯ ОНКОЛОГИЧЕН СКРИНИНГ

 

17 юни 2023 г., събота

 

Приемете поканата ни за първия уебинар- Общопрактикуващият лекар в опортюнистичнияонкологичен скрининг, който ще се проведе на 17 юни 2023 г.

 

Уебинарът е със свободна регистрация и ще бъде осъществен чрез специална виртуална платформа, предоставяща технологични възможности за презентации, дискусии и фирмени изложби.

 

Порталът за регистрация и допълнителна информация вече e отворен и достъпен на: https://gp.more-darzalas.digital/

 

Вярваме, че уебинарът ще бъде креативен и вдъхновяващ за всички нас!

 

 

УЕБИНАР 2 Общопрактикуващият лекар в маршрута на онкологичния пациент

 

Алармени ракови симптоми и пациентски фактори в първичната медицинска помощ – доказателства и реална практика; здравни ресурси и своевременна/забавена онкологична диагноза – възможности на здравната система и общопрактикуващия лекар; организация на първите стъпки в маршрута на онкологичния пациент: ръководства, алгоритми, формуляри и телеонкология; дискусия.

 

УЕБИНАР 3 Общопрактикуващият лекар в превенцията на онкологични заболявания

 

Оценка на рискови фактори за онкологични заболявания в първичната медицинска помощ – доказателства и реална практика; възможности за контрол на хранителни режими и вредни навици от общопрактикуващия лекар; вторична превенция при пациенти, преживели карцином; дискусия.

 

През целия път на онкологичния пациент присъства благородният и мъдър образ на общопрактикуващия лекар. На неговото утвърждаване и непреходност посвещаваме тази съвместна инициатива.

 

 

 

доц. д-р Любомир Киров, дм 

Председател на НСОПЛБ

 

доц. д-р Димитър Калев, дм

Председател на УС на СОНМ

 

< Назад