Продължаващо медицинско обучение за ОПЛ - 2014 година

Във Варна се проведе последната за 2014 г. регионална Научно-практическа Конференция на НСОПЛБ

02.11.2014

Във Варна се проведе последната регионална Научно-практическа Конференция на НСОПЛБ

 

Варна беше домакин на седмата Научно-практическа конференция на НСОПЛБ за 2014 г., която се проведе в хотел „Черно море“, на 11 октомври.

В София се проведе шестата Научно-практическа Конференция на НСОПЛБ

14.10.2014

В София се проведе шестата Научно-практическа Конференция на НСОПЛБ

 

 Националното сдружение на общопрактикуващите лекари в България (НСОПЛБ) проведе на 13 септември в гр. София  шестата Научно-практическа конференция от програмата за продължаващо медицинско обучение за ОПЛ. Форумът се състоя в Интер Експо Център.

Първа конференция на Научното дружество по невропсихофармакология и невронауки ще се състои през периода 14 – 16. 11. 2014 в парк-хотел „Москва“, София

05.08.2014

Първа конференция на Научното дружество по невропсихофармакология и невронауки ще се състои през периода 14 – 16. 11. 2014 в парк-хотел „Москва“, София. Програмата обхваща широк диапазон актуални проблеми в невронауките, а като лектори са подбрани водещите български специалисти в тази област. Създадени са условия за обширни дискусии и разнообразни контакти.

 

Конференцията в Русе събра ОПЛ от Русе, Силистра, Велико Търново и Търговище

25.06.2014

В поредната, пета за 2014 г. Научно-практическа конференция на НСОПЛБ за продължаващо медицинско обучение участваха общопракиткуващи лекари от Североизточна България.

Смолян беше домакин на 4-та Научно-практическа конференция на НСОПЛБ

23.05.2014

На 17.05.2014 г. в Смолян се проведе четвъртата Научно-практическа конференция от програмата на НСОПЛБ за продължаващо медицинско обучение.

ImportantЧетвъртата научно-практическата конференция за 2014 г. на НСОПЛБ ще се проведе на 17 май в гр. Смолян

03.05.2014

На 17.05.2014 г. в гр. Смолян, хотел „Кипарис алфа“ ще се проведе четвъртата Научно-практическа конференция на НСОПЛБ от програмата за продължаващо медицинско обучение за 2014 г.

Домакин на събитието ще бъде Сдружение на общопрактикуващите лекари в Смолянска област (СОПЛСО).

Плевен беше домакин на поредната конференция на НСОПЛБ

02.05.2014

Конференцията на НСОПЛБ, проведена на 26.04.2014 г. в Плевен, протече при традиционно голям интерес от страна на общпрактикуващите лекари в Плевен и съседните области.

 

Important26.04.2014 г., Плевен - Трета Научно-практическа Конференция на НСОПЛБ

08.04.2014

На 26.04.2014 г. в гр. Плевен, в Художествената галерия „Илия Бешков“ ще се състои третата Научно-практическа конференция за продължаващо медицинско обучение за ОПЛ, организирана от НСОПЛБ.

 

Конференцията на НСОПЛБ в Стара Загора се прведе на 10.04.2014 г.

08.04.2014

Втората научно-практическа конференция за продължаващо медицинско обучение за ОПЛ, организирана от НСОПЛБ, се проведе на пети април в Стара Загора. Домакин на събитието беше Старозагорската асоциация на общопрактикуващите лекари (САОПЛ), а форумът бе открит от председателя на НСОПЛБ – доц. д-р Любомир Киров, дм.

10-годишен юбилей отбеляза Асоциацията на лекарите по обща/фамилна медицина от Югоизточна Европа

17.03.2014

Юбилеят беше отбелязан от 28.02.2014 г до 02.03.2014 г. в Скопие.