Конференцията на НСОПЛБ в Стара Загора се прведе на 10.04.2014 г.

08.04.2014

Д-р Георги Бакоев за Конференцията на НСОПЛБ в Стара Загора (интервю за Здравен Навигатор)

 

 

Проведената на пети април 2014 г. регионална научно-практическа конференция, организирана от НСОПЛБ, е част от програмата за продължаващо медицинско обучение за ОПЛ за 2014. В конференцията участваха лектори от цялата страна, които споделиха своя опит в диагностиката и лечението на определени заболявания в общата медицинска практика.

 

Основни акценти на конференцията бяха: „Диференциална диагноза на протеинурията”, „Лимфаденомегалия - клинико- диагностичен подход”, „Детско зрение и ОПЛ – какво (не) трябва да правим?”, „Инфекциозни дерматози, диагноза и лечение в общата медицинска практика”.

 

Презентациите на спонсорите на конференцията също бяха изключително разнообразни и интересни, насочени в областта на ендокринологията, гастроентерологията, гинекологията, ревматологията и др.

 

В конференцията участваха ОПЛ от областите Стара Загора, Хасково, Сливен и др.

 

По традиция, лекциите бяха представени по атрактивен начин, като участниците в конференцията имаха възможността да се включат в обсъждането на темите чрез системата за интерактивно гласуване. Непосредственото участие на ОПЛ в решаването на клинични случаи и непосредствения самоконтрол е уникална възможност за контакт с лектора, самооценка на знанията и синхронизиране на практическите подходи в диагностиката и лечението – особено важни за подобряване на качеството на нашата практическа дейност.

 

В свободната дискусия в края на конференцията участваха доц. д-р Любомир Киров, дм (председател на НСОПЛБ), д-р Красимир Кулински (член на УС на НСОПЛБ), самият аз (председател на САОПЛ и член на УС на НСОПЛБ) и представители на РЗОК.

< Назад