Новини

ОТ 1 ЮНИ Т.Г. ЕЛЕКТРОННИТЕ РЕЦЕПТИ СА ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ

13.05.2021

Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) информира договорните си партньори, изпълнители на извънболнична медицинска помощ и аптеки, че съгласно Наредба за изменение на Наредбата за допълнение на Наредба № 4 от 4 март 2009 г. за условията и реда за предписване и отпускане на лекарствени продукти (Обн. ДВ, бр.37 от 07.05.2021 г.), от 01.06.2021 г. предписването и отпускането на лекарствени продукти, заплащани напълно или частично от НЗОК, се извършва само с електронни  предписания.

Срокът на протоколите за скъпоструващо лечение се удължава служебно до 31 май 2021 г.

29.04.2021

Във връзка с Решение № 395 от 28 април 2021 г. на Министерския съвет на Р България за удължаване на срока на въведената на територията на страната извънредна епидемична обстановка, свързана с епидемичното разпространения на COVID-19, считано от 1 май 2021 г. до 31 май 2021 г.,  Ви информираме за следното:

Замяна на Infanrix Hexa с Hexacima за новородените през 2021 г.

31.03.2021

За осигуряване непрекъснатост и устойчивост на имунизационния процес и изпълнението на Националната имунизационна политика, през 2020 г. Министерство на здравеопазването сключи нови двугодишни договори за доставка на ваксини за извършване на задължителни имунизации.

 

По обособената позиция за ваксина срещу дифтерия, тетанус, коклюш, хепатит Б, полиомиелит и Хемофилус инфлуенце тип Б (шесткомпонентна) за настоящата година е сключен договор за доставка на ваксина Hexacima, производител Санофи Пастьор. Същата е предназначена за обхващане с три дози на новородени деца, при навършване на 2 месечна възраст.

В програмата за първична профилактика на рака на маточната шийка вече са включени момичетата от 10 до 13 години

19.03.2021

Ваксинопрофилактиката на рака на маточната шийка вече е достъпна и за момичетата в по-ниската възрастова група – между 10 и 11 годишна възраст. Това предвижда Националната програма за първична профилактика на рака на маточната шийка, която преди дни бе удължена до 2024 г.  Досега възрастовият ваксинационен обхват бе само за групата от момичета, навършили 12 – 13 г. Според специалистите, за да има успех профилактиката, ваксинационният обхват трябва да достига до 70-75% от момичетата в тези  възрастови групи всяка година, или, иначе казано, от родените около 30 000 момичета годишно от даден набор, държавата би трябвало да осигури финансиране за около 21 000 момичета в съответната възрастова група. Основните дейности на Националната програма за първична профилактика на рака на маточната шийка са насочени към продължаване на широката информационна кампания за значимостта на заболяването и възможностите за първична профилактика чрез ваксинация, заплатена с обществени средства.

НЗОК публикува уточнения за начина, по който лекарите ще се отчитат за поставените от тях ваксини срещу COVID -19

19.02.2021

Стартира разпределението на постъпващите дози и поставянето на ваксини при общопрактикуващите лекари (ОПЛ).  

 

Напомняме, че Надзорният съвет на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) прие правилата, по които на общопрактикуващите лекари ще бъдат заплащани по 10 лв. за всяка апликация на ваксината.

 

Стартиране на четвърта фаза от Националния ваксинационен план срещу COVID-19

19.02.2021

Информирам Ви, че на 18.02.2021 г. на брифинга на Националния оперативен щаб бе оповестено, че най-удачният вариант за ускоряване на темпа на ваксинацията срещу COVID-19 е стартирането и на четвърта фаза от Националния ваксинационен план. Таз иаза обхваща гражданите на и над 65-годишна възраст и тези с придружващи хронични заболявания поради по-тежкото протичане на заболяването и по-високият риск от развитие на усложнения и смъртен изход. Съгласно заповед № РД-01-92/11.02.2021 г. на министъра на здравеопазването в лечебни заведения и регионални здравни инспекции в страната са разкрити 318 временни имунизационни пунктове за осъществяване на ваксинационната кампания срещу COVID-19. 

Надзорният съвет на НЗОК прие правилата, по които ще се изплащат средствата за работещите на първа линия и за поставена ваксина срещу Ковид-19

15.02.2021

Надзорният съвет на Националната здравноосигурителна каса (НС на  НЗОК) прие правилата, по които ще се извършват плащанията за финансирането на допълнителните възнаграждения на медицински и немедицински персонал, пряко зает с дейности по наблюдение, диагностика и лечение на пациенти с доказан коронавирус в лечебните заведения за болнична помощ и комплексните онкологични центрове.

 

Размерът на тези плащания остава непроменен и е в размер на 1 000 лв. нето. Целта е  да се продължат мерките, насочени към запазване мотивацията на персонала, посрещащ предизвикателствата в борбата с пандемията.

Информация относно препоръките при приложение на ваксини срещу COVID-19 при рискови групи пациенти

10.02.2021

Бихме искали да отбележим, че Кратката характеристика на продукта (KХП) Covid-19 Vaccine AstraZeneca съдържа наличната и одобрена от ЕМА информация по отношение на рискови групи пациенти, в съответствие с клиничните изпитвания в подкрепа на разрешението за употреба. AstraZeneca, в качеството си на ПРУ не би могъл да даде препоръка, която не е одобрена от EMA и не се ангажира с мнение относно хипотези, които не са били обект на одобрени клинични изпитвания.

Продуктова информация за COVID-19 Vaccine AstraZeneca инжекционна суспензия

03.02.2021

Този лекарствен продукт подлежи на допълнително наблюдение. Това ще позволи бързото установяване на нова информация относно безопасността. От медицинските специалисти се изисква да съобщават всяка подозирана нежелана реакция. За начина на съобщаване на нежелани реакции вижте точка 4.8.

 

Електронен и пресклипинг

02.02.2021

Променят образците за протоколите за химиотерапия и хематологично лечение

МЗ предлага за обществено обсъждане изменения на образците на протоколите от клинична онкологична комисия по химиотерапия и за лекарствено лечение по хематология. Промените са в частта „Предиктивни, имунохистохимични и генетични маркери“  от протокола по химиотерапия и в частта „Предиктивен маркер“ в протокола по лекарствено хематологично лечение.