Новини

Национална скринингова кампания за пациенти, преболедували КОВИД

20.10.2020

Съобщение до пациентите и медицинската общност

 

Национална кампания за изследване и лечение на последиците при излекуваните от COVID-19

 

• При 71% от оздравелите се установява високочувствителен Тропонин T (hsTnT) над 3 pg/mL, което е маркер за увреда на сърдечния мускул.

 

• При прекаралите COVID-19 може да се наблюдава понижена левокамерна фракция на изтласкване и увеличен левокамерен обем. При 78% от тях се установяват ритъмнопроводни нарушения при провеждане на сърдечносъдово ядреномагнитно резонансно изследване.

Заповед № РД-02-117/06.10.2020 г. относно създаване на работна група за разработване на нова Национална програма за превенция на хронични незаразни болести 2021-2025 г.

12.10.2020

На основание чл. 25, ал. 4 и чл. 45, ал. 3 от Закона за администрацията, чл. 3, ал. 4 от Закона за здравето и чл. 5, т. 3 от Устройствения правилник на Министерството на здравеопазването и във връзка с изпълнението на Националната програма за превенция на хроничните незаразни болести 2014–2020 г., приета с Решение № 538 на Министрески съвет от 2013 г. се създава работна група за разработване на нова Национална програма за превенция на хронични незаразни болести 2021–2025 г.

Ваксината за варицела е вече налична в България – Varivax® MSD.

05.06.2020

Уважаеми колеги, ваксината за варицела е вече налична в България – Varivax® MSD.

 

Варицелата – силно заразно вирусно заболяване и в 95 % от случаите засяга децата под 12 годишна възраст. Без ваксина, почти всеки в даден момент от живота си ще бъде засегнат от заболяването.

 

Рисковете от варицелата (лещенка, дребна шарка) често се подценяват. Възможно е развитието на тежки белодробни и неврологични усложнения (макар и относително рядко срещани), водещи до летален изход.  Болестта засяга и семействата на боледуващите деца – принудителни болнични за родителите, необходимост от изолация.

COVID-19 и остеопорозата

02.06.2020

Имайте предвид, че възрастните хора и тези с хронични страдания като диабет и заболявания на белите дробове, сърцето или бъбреците са с повишен риск от по-сериозни усложнения на болестта COVID-19. Настоятелно ви призовававме за вашата безопасност д авземете необходимите предпазни мерки, препоръчвани от здравните власти. Световната здравна организация предоставя на своята уеб страница важна информация как дасе предпазите, съвети при пътуване и други важни указания, които можете да намерите на WHO Cofonaviruw disease (COVID-19) Outbreak.

Пряко съобщение до медицинските специалисти – продукти, съдържащи 5-флуороурацил (за i.v. приложение), капецитабин и тегафур

02.06.2020

Продукти, съдържащи 5-флуороурацил (за i.v. приложение), капецитабин и тегафур:  Изследване преди започване на лечението за идентифициране на пациенти с дефицит на дихидропиримидин дехидрогеназа (DPD), които са с повишен риск от тежка токсичност.

Позиция на Асоциацията на научноизследователските фармацевтични производители в България относно взаимодействие между фармацевтичните компании и медицинските специалисти

12.05.2020

Асоциацията на научноизследователските фармацевтични производители (ARPharM) и членуващите в нея фармацевтични компании са ангажирани с глобалната борба срещу пандемията COVID-19 или коронавирус. Мислите ни са с хората, засегнати от инфекцията, и техните близки, както и с лекарите и фармацевтите, които са на предната линия в борбата за преодоляването на пандемията.

Пряко съобщение до медицинските специалисти - Ограничения при употребата на ципротеронов ацетат, поради риск от развитие на менингиом

16.04.2020

Уважаеми Медицински специалисти,

Bayer AG, съгласувано с Европейската агенция по лекарствата (EMA) и Изпълнителната агенция по лекарствата, би желалa да Ви информира за следното:

 

Резюме

• Появата на менингиом (единичен или множествен) е съобщавана във връзка с употреба на ципротеронов ацетат, предимно в дози от 25 mg/ден и по-високи.

• Рискът от менингиом расте с увеличаване на кумулативната доза.

• Употребата на ципротеронов ацетат е противопоказана при пациенти с менингиом или анамнеза за менингиом.

• Пациентите трябва да бъдат наблюдавани за менингиоми съгласно клиничната практика.

• Ако пациент, който се лекува с ципротеронов ацетат е диагностициран с менингиом, лечението трябва да се преустанови завинаги.

• За тежки явления на андрогенизиране, например: много тежък хирзутизъм, тежка андрогенна алопеция, често придружени от тежки форми на акне и/или себорея ципротеронов ацетат 50 mg e показан, когато не са постигнати задоволителни резултати с приложение на нискодозови ципротерон-съдържащи продукти или други терапевтични възможности.

• За потискане на либидото при сексуални отклонения у мъже ципротеронов ацетат 50 mg/100 mg/ml може да се използва, когато други терапии се считат за неподходящи.

• Няма промяна в употребата на ципротеронов ацетат за следното показание: антиандрогенно лечение на неоперабилен карцином на простатата.

Писмо до НЗОК относно предложение за генерично заместване

24.03.2020

Във връзка с обсъжданата за пореден път възможност за корекция на назначената от лекар терапия от страна на фармацевта (т.нар. генерично заместване), категорично заявяваме, че всеки един специалист трябва да изпълнява дейности, свързани с професионалната си компетентност. Лекарите – да диагностицират и лекуват чрез определяне на терапията, а фармацевтите – да изпълняват предписаното лечение, така както е зададено от лекуващия лекар. Възможността за генерично заместване съществува, при условие, че е изрично посочена от назначилия лечението лекар, който по закон носи цялата отговорност за последствията от проведеното лечение.

Председателят на НСОПЛБ доц. д-р Любомир Киров, бе включен като член в новосформирания Медицински експертен съвет във връзка с пандемията COVID-19

24.03.2020

Председателят на НСОПЛБ доц. д-р Любомир Киров, бе включен като член в новосформирания Медицински експертен съвет с цел консултиране на държавните органи и информиране на обществеността във връзка с пандемията COVID-19.

Становище по искане на Комисията по осигурителни отношения и Комисията по трудово законодателство към НСТС относно възможни решения по обсъждани теми, свързани с реда за издаване на документи за временна нетрудоспособност и тяхното финансиране

16.03.2020

Становище по искане на Комисията по осигурителни отношения и Комисията по трудово законодателство към НСТС относно възможни решения по обсъждани теми, свързани с реда за издаване на документи за временна нетрудоспособност и тяхното финансиране.