Актуални новини

Ваксината за варицела е вече налична в България – Varivax® MSD.

05.06.2020

Уважаеми колеги, ваксината за варицела е вече налична в България – Varivax® MSD.

 

Варицелата – силно заразно вирусно заболяване и в 95 % от случаите засяга децата под 12 годишна възраст. Без ваксина, почти всеки в даден момент от живота си ще бъде засегнат от заболяването.

 

Рисковете от варицелата (лещенка, дребна шарка) често се подценяват. Възможно е развитието на тежки белодробни и неврологични усложнения (макар и относително рядко срещани), водещи до летален изход.  Болестта засяга и семействата на боледуващите деца – принудителни болнични за родителите, необходимост от изолация.

COVID-19 и остеопорозата

02.06.2020

Имайте предвид, че възрастните хора и тези с хронични страдания като диабет и заболявания на белите дробове, сърцето или бъбреците са с повишен риск от по-сериозни усложнения на болестта COVID-19. Настоятелно ви призовававме за вашата безопасност д авземете необходимите предпазни мерки, препоръчвани от здравните власти. Световната здравна организация предоставя на своята уеб страница важна информация как дасе предпазите, съвети при пътуване и други важни указания, които можете да намерите на WHO Cofonaviruw disease (COVID-19) Outbreak.

Пряко съобщение до медицинските специалисти – продукти, съдържащи 5-флуороурацил (за i.v. приложение), капецитабин и тегафур

02.06.2020

Продукти, съдържащи 5-флуороурацил (за i.v. приложение), капецитабин и тегафур:  Изследване преди започване на лечението за идентифициране на пациенти с дефицит на дихидропиримидин дехидрогеназа (DPD), които са с повишен риск от тежка токсичност.

Позиция на Асоциацията на научноизследователските фармацевтични производители в България относно взаимодействие между фармацевтичните компании и медицинските специалисти

12.05.2020

Асоциацията на научноизследователските фармацевтични производители (ARPharM) и членуващите в нея фармацевтични компании са ангажирани с глобалната борба срещу пандемията COVID-19 или коронавирус. Мислите ни са с хората, засегнати от инфекцията, и техните близки, както и с лекарите и фармацевтите, които са на предната линия в борбата за преодоляването на пандемията.

Пряко съобщение до медицинските специалисти - Ограничения при употребата на ципротеронов ацетат, поради риск от развитие на менингиом

16.04.2020

Уважаеми Медицински специалисти,

Bayer AG, съгласувано с Европейската агенция по лекарствата (EMA) и Изпълнителната агенция по лекарствата, би желалa да Ви информира за следното:

 

Резюме

• Появата на менингиом (единичен или множествен) е съобщавана във връзка с употреба на ципротеронов ацетат, предимно в дози от 25 mg/ден и по-високи.

• Рискът от менингиом расте с увеличаване на кумулативната доза.

• Употребата на ципротеронов ацетат е противопоказана при пациенти с менингиом или анамнеза за менингиом.

• Пациентите трябва да бъдат наблюдавани за менингиоми съгласно клиничната практика.

• Ако пациент, който се лекува с ципротеронов ацетат е диагностициран с менингиом, лечението трябва да се преустанови завинаги.

• За тежки явления на андрогенизиране, например: много тежък хирзутизъм, тежка андрогенна алопеция, често придружени от тежки форми на акне и/или себорея ципротеронов ацетат 50 mg e показан, когато не са постигнати задоволителни резултати с приложение на нискодозови ципротерон-съдържащи продукти или други терапевтични възможности.

• За потискане на либидото при сексуални отклонения у мъже ципротеронов ацетат 50 mg/100 mg/ml може да се използва, когато други терапии се считат за неподходящи.

• Няма промяна в употребата на ципротеронов ацетат за следното показание: антиандрогенно лечение на неоперабилен карцином на простатата.

Писмо до НЗОК относно предложение за генерично заместване

24.03.2020

Във връзка с обсъжданата за пореден път възможност за корекция на назначената от лекар терапия от страна на фармацевта (т.нар. генерично заместване), категорично заявяваме, че всеки един специалист трябва да изпълнява дейности, свързани с професионалната си компетентност. Лекарите – да диагностицират и лекуват чрез определяне на терапията, а фармацевтите – да изпълняват предписаното лечение, така както е зададено от лекуващия лекар. Възможността за генерично заместване съществува, при условие, че е изрично посочена от назначилия лечението лекар, който по закон носи цялата отговорност за последствията от проведеното лечение.

Председателят на НСОПЛБ доц. д-р Любомир Киров, бе включен като член в новосформирания Медицински експертен съвет във връзка с пандемията COVID-19

24.03.2020

Председателят на НСОПЛБ доц. д-р Любомир Киров, бе включен като член в новосформирания Медицински експертен съвет с цел консултиране на държавните органи и информиране на обществеността във връзка с пандемията COVID-19.

Интервю по БНТ с проф. Петко Салчев, управител на НЗОК

17.03.2020

Интервю на новият председател на НЗОК, избран от парламента, проф. Петко Салчев по БНТ.

НЗОК въвежда облекчена организация за отпускане на лекарства по протоколи

17.03.2020

Във връзка с въведеното в България извънредно положение и с цел избягване на напрежение и струпване на пациенти в лекарските кабинети, при обслужване на хронично болни пациенти за издаване на рецепти за лекарствени продукти по протокол и рецептурна книжка, се въвежда следния режим на предписване и отпускане на лекарствените продукти:

Становище по искане на Комисията по осигурителни отношения и Комисията по трудово законодателство към НСТС относно възможни решения по обсъждани теми, свързани с реда за издаване на документи за временна нетрудоспособност и тяхното финансиране

16.03.2020

Становище по искане на Комисията по осигурителни отношения и Комисията по трудово законодателство към НСТС относно възможни решения по обсъждани теми, свързани с реда за издаване на документи за временна нетрудоспособност и тяхното финансиране.