Актуални новини

Първа научна конференция „COVID-19 през 20-21“

26.07.2021

По инициатива на Фондация „Логартис”, в периода 9 – 12 септември 2021 г. „Арбилис ООД“ организира Първа научна конференция „COVID – 19 през 20–21“, съвместно с Национално сдружение на общопрактикуващите лекари в България, Българско научно дружество по фармация, със съдействието на Български фармацевтичен съюз и Българска асоциация на помощник-фармацевтите.

10-та научно-практическа конференция от науката до леглото на болния – Новите реалности в условията на пандемия – 30.09. – 03.10.2021 г.

26.07.2021

Фондация „Академия-Кардиология“, Фондация „Логартис“, „Арбилис“ ООД, съвместно с Национално сдружение на общопрактикуващите лекари в България и Българско научно дружество по фармация организират десето юбилейно издание на Х Научно-практическа конференция От науката до леглото на болния Новите реалности в условията на пандемия. Форумът ще се проведе в периода 30 септември – 3 октомври 2021 г., в хотелски комплекс Сол Несебър Ризорт, гр. Несебър.

COVID-19 Vaccine Janssen: Противопоказание при хора с анамнеза за синдром на нарушена капилярна пропускливост и актуализирана информация относно тромбоза със синдром на тромбоцитопения

26.07.2021

От името на Janssen-Cilag International NV, Белгия, притежател на разрешението за употреба на COVID-19 Vaccine Janssen, предоставяме на Вашето внимание Пряко съобщение до медицинските специалисти (ПСМС) относно противопоказание за приложението на ваксината при хора с анамнеза за синдром на нарушена капилярна пропускливост и актуализирана информация относно тромбоза със синдром на тромбоцитопения, предназначено за медицинските специалисти в Регионалните Здравни Инспекции и ваксинационните центрове в страната. 

COVID-19 Vaccine Janssen: Противопоказание при хора с анамнеза за синдром на нарушена капилярна пропускливост и актуализирана информация относно тромбоза със синдром на тромбоцитопения

21.07.2021

ПРЯКО СЪОБЩЕНИЕ ДО МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ (ПСМС)

COVID-19 Vaccine Janssen: Противопоказание при хора с анамнеза за синдром на нарушена капилярна пропускливост и актуализирана информация относно тромбоза със синдром на тромбоцитопения.


• Този лекарствен продукт подлежи на допълнително наблюдение. Това ще позволи бързото установяване на нова информация относно безопасността. От медицинските специалисти се изисква да съобщават всяка подозирана нежелана реакция.

От 01.07.2021 г. стартира процесът на въвеждане на електронна рецептурна книжка (ЕРК) и извеждане от употреба на хартиената рецептурна книжка

02.07.2021

Стартирането на всяко нововъведение неминуемо е съпътствано от различни по своята същност проблеми, обхващащи участниците в процеса. Дигитализацията на този сложен процес (електронна рецепта, електронна рецептурна книжка и протоколи) е свързано с работата на общопрактикуващите лекари и специалистите, аптеките, РЗОК,  пациентите и софтуерните компании.

 

Сведение от Европейската комисия по системата iRASFF, касаещо зачестилите случаи на Salmonella Braenderup ST22 в много държави, свързани с консумация на пресни плодове

30.06.2021

Във връзка с писмо на доц. д-р Ангел Кунчев – Главен държавен здравен инспектор, Министерство на здравеопазването, приложено Ви изпращам за сведение и ползване уведомление 2021.2601 получено от Европейската комисия по системата  iRASFF, касаещо зачестилите случаи на  Salmonella Braenderup ST22 в много държави, свързани с консумация на пресни плодове (пъпеш).

VAXZEVRIA/COVID-19 Vaccine AstraZeneca: противопоказание при лица с прекаран синдром на нарушена капилярна пропускливост (СНКП)

23.06.2021

С настоящото писмо, предоставяме на Вашето внимание Пряко съобщение до медицинските специалисти (ПСМС) относно употребата на VAXZEVRIA/COVID-19 Vaccine AstraZeneca и добавяне на противопоказание при лица с прекаран синдром на нарушена капилярна пропускливост (СНКП).

МУ-ПЛОВДИВ ВИ УВЕДОМЯВА ЗА: „АКАДЕМИЧНО ПИСАНЕ, ИЗРАБОТВАНЕ НА КОХРАНОВИ СИСТЕМНИ РЕВЮТА“ – СПЕЦИАЛИЗИРАН ИНТЕНЗИВЕН КУРС – 40 УЧЕБНИ ЧАСА, ЗА ПЪРВИ ПЪТ В БЪЛГАРИЯ

21.06.2021

МУ-ПЛОВДИВ, ВИ УВЕДОМЯВА ЗА: „АКАДЕМИЧНО ПИСАНЕ, ИЗРАБОТВАНЕ НА КОХРАНОВИ СИСТЕМНИ РЕВЮТА“ (СПЕЦИАЛИЗИРАН ИНТЕНЗИВЕН КУРС – 40 УЧЕБНИ ЧАСА, ЗА ПЪРВИ ПЪТ В БЪЛГАРИЯ, В РАМКИТЕ НА ПРОЕКТ С ДОГОВОР КП-06-ДК1/6 ОТ 29.03.2021 Г., ФИНАНСИРАН ПО КОНКУРС, СВЪРЗАН С ПАНДЕМИЯТА ОТ COVID-19, КЪМ ФОНД „НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ“ – МОН.

 

Изпълнение на Националната програма за подобряване на ваксинопрофилактиката на сезонния грип, 2019-2022 г.

10.06.2021

С Решение № 6 от 10.01.2019 г. на Министерския съвет е приета Национална програма за подобряване ваксинопрофилактиката на сезонния грип, 2019-2022 г. В рамките ѝ е осигурен лесен достъп до ваксини срещу сезонен грип за целевата група на Програмата – възрастни на и над 65 години.

 

През настоящия сезон – 2021/2022 г., е предвидено имунизацията с противогрипна ваксина по Програмата да се провежда през периода октомври – декември от общопрактикуващите лекари, сключили договори по чл. 59, ал. 1 от Закона за здравното осигуряване за лицата, включени в пациентската им листа.

Всеки здравноосигурен ще получава на телефона си информация за отчетени към НЗОК дейности в негова полза

07.06.2021

Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) разширява функционалността на своето мобилно приложение, което ще даде на здравноосигурените граждани възможност активно да се включат в контрола на изразходването на обществения ресурс.