Дискусионната среща "От ОПЛ за ОПЛ"

10.04.2024

Колеги, адвокат Мария Шаркова ще открие дискусионната среща „От ОПЛ за ОПЛ“ организирана от Сдружението на общопрактикуващите лекари Пловдив на 13.04.2024 г. от 09.00 часа в V аудитория на Аудиторния комплекс на Медицински Университет Пловдив на бул. Васил Априлов 15-17 с кратка презентация и участие в дискусия на тема отговорност на ОПЛ и пациент при изготвяне и подписване на медицинската документация, както и взаимоотношение между ОПЛ титуляр на практика и специализанти, наети лекари и заместници.

 

Много са случаите, в които пациентът не може да подпише лично амбулаторния лист, или дете идва на преглед само, без придружител или придружителят не е родител, а друг човек. Така ОПЛ е поставен пред дилема дали да откаже да прегледа детето или да откаже да извърши домашен преглед, защото няма кой да подпише амбулаторния лист, или да извърши прегледа и да търпи санкция защото пациентът или родител не е подписал амбулаторния лист, а може би и да носи наказателна отговорност.

 

Съществува ли в сегашната обстановка законосъобразно решение на този проблем като разгледаме случаите на работа с хартиен амбулаторен лист и на електронен амбулаторен лист подписан с електронен подпис от пациента чрез пен таблет при деклариране на признаване на подписа за саморъчен?

 

Другият казус е свързан с взаимоотношенията на ОПЛ собственик на ЛЗ за ПИМП и назначени от него лекари специализанти, наети лекари или заместници за продължително заместване.

 

По време на дискусията може да задавате въпроси на адвокат Мария Шаркова.

 

Освен тези теми ще дискутираме и други теми свързани с:

-      домашни посещения - кога се правят и кой ги плаща;

-      консултации от разстояние - законни ли са и как се документират;

-      потребителските такси;

-      административна такса;

-      заплащане за преглед и капитация;

-      отсъствие с и без заместник;

-      задължение за 24 часова медицинска помощ.

 

Колега ОПЛ работещ в Шотландия ще сподели тамошния опит при решаването на тези проблеми.

 

Дискусионната среща е без такса за участие.

 

Програмата можете да видите тук!

 

Д-р Костадин Сотиров

Председател на СОПЛП

 

 

< Назад