VI научна конференция „Комплексен подход в терапията в старческа възраст и при дълголетници”

30.01.2023

По инициатива на Фондация „Академия-Кардиология”, Фондация „Логартис” и „Арбилис” ООД, съвместно с Българско научно дружество по фармация и Национално сдружение на общопрактикуващите лекари в България, в периода 24-26 февруари 2023 г. ще се проведе изцяло виртуално Шеста научна конференция „Комплексен подход в терапията в старческа възраст и при дълголетници. СТАРОСТТА Е БОЛЕСТ ИЛИ СЪВКУПНОСТ ОТ БОЛЕСТИ“.

 

За шеста поредна година ще се проведе конференция, която е насочена към лечението на пациенти над 75-годишна възраст. В това издание ще разгледаме съвкупността от различни заболявания в старческа възраст, техните коморбидности и съвместна терапия.

 

Темите, които ще бъдат представени са:

  • Старческата възраст – демографски и епидемиологични данни;
  • Гериатрични синдроми и специфични проблеми в старческата възраст;
  • Геронтофармация и фармакогеронтология;
  • Кардиогеронтология;
  • Геронтоангиология;
  • Геронтоендокринология;
  • Болка при стари хора;
  • Специфични проблеми в старческата възраст.

Програмата на събитието можете да намерите тук!

 

 

Повече информация за събитието можете да намерите тук!

< Назад