Новини

Лечението на пациентите, които получават лекарства по протокол, няма да бъде прекъсвано

13.03.2020

С цел обезпечаване на лечението и осигуряване на непрекъсваемост на терапията на здравноосигурените с лекарствени продукти по „Протокол за предписване на лекарства, заплащани от НЗОК/РЗОК“, управителят на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) е изпратил писмо до договорните партньори на институцията, чрез директорите на районните здравноосигурителни каси (РЗОК), което гласи:

Писмо от БЛС до Министъра на здравеопазването относно подсигуряване на маски в практиките на ОПЛ

11.03.2020

В практиките на ОПЛ работят приблизително 10 хил. човека, в това число 4200 ОПЛ, както и наетите от тях специалисти по здравни грижи и лекари.

Постановление за отказ да се образува наказателно производство

10.03.2020

Във връзка с подадена от д-р Люсиен Михов жалба № УРИ 339000-11535/24.12.2019 г. по описа на РУ-Сандански, е извършена проверка, при която след изпълнение на дадените допълнителни указания от прокуратурата, събраните материали са изпратени по компетентност на Районна прокуратура – Сандански. 

 

Писмо от Изпълнителния Директор на Контракс АД, относно система ПИС на НЗОК

06.03.2020

Във връзка със създалата се ситуация с проблеми при отчитането на дейността на договорните партньори на НЗОК от доболничната помощ през изминалия месец: на 16.02.2020 г., неделя вечерта, е извършена промяна в Персонализираната Информационна Система (ПИС) на НЗОК. Тази промяна е извършена без никакво предупреждение ибез разпространение на информация за направените промени.

Указания и инструкции относно превенция и контрол на заболявания, свързани с Коронавирус 2019-nCoV

27.02.2020

Указания и инструкции относно превенция и контрол на заболявания, свързани с Коронавирус 2019-nCov.

Алгоритъм на поведение при лица, пристигащи от Китай

21.02.2020

Алгоритъм на поведение при лица, пристигащи от Китай (съгласно актуалната до момента дефиниция за случай).

Материал за среща на работната група по Наредба 18 от 19.02.2020 г.

19.02.2020

Уважаеми колеги, това е изложението, което сме подготвили и подлежи на обсъждане на днешната среща на работната група по Наредба 18.

Заповед ТОЛЕК при издаване на медицинско за водачи на МПС

17.02.2020

Заповед за освидетелстване от ТОЛЕК да се приемат само лица представящи удостоверение за здравословно състояние на водач/кандидат за придобиване на правоспособност за управление на МПС по чл. 4, ал. 1, т. 1 от Наредба № 3/11.05.2011 г., в което е отразено, че общопрактикуващият лекар ги насочва за освидетелстване от ТОЛЕК.

НАДЗОРЪТ НА КАСАТА ВЗЕ РЕШЕНИЕ ЗА ОБНОВЯВАНЕ НА СПИСЪКА С ДИЕТИЧНИ ХРАНИ

20.01.2020

Днес, 20. януари 2020 г., на свое заседание Надзорният съвет на Националната здравноосигурителна каса (НС на НЗОК) утвърди „Спецификация на диетични храни за специални медицински цели, заплащани напълно или частично от НЗОК“.

Състав на консултативен съвет, който извършва обучение на студенти и специализанти

09.01.2020

На основание Чл. 91, ал. 5 от Закона за лечебните заведения  и Чл. 7 от Наредба 8 от 2019 г. за изискванията към лечебните заведения, които извършват обучение на студенти и специализанти е определен следният състав на консултативен съвет: