Новини

УДЪЛЖАВА СЕ ОБЛЕКЧЕНИЯТ РЕЖИМ ЗА ОТПУСКАНЕ И ПРЕДПИСВАНЕ НА ЛЕКАРСТВА

04.06.2021

Във връзка с Решение № 426 от 26 май 2021 г. на Министерския съвет за удължаване на срока на въведената на територията на Република България извънредна епидемична обстановка, свързана с пандемията от COVID-19, считано от 1 юни 2021 г. до 31 юли 2021 г., както и във връзка със Заповед №РД-01-373/27.05.2021 г. на министъра на здравеопазването, Ви информираме, че се удължава облекченият режим за предписване и отпускане на лекарствени продукти (ЛП), медицински изделия (МИ) и диетични храни за специални медицински цели (ДХСМЦ), заплащани напълно или частично от НЗОК, до 30.06.2021 г. включително.

Повторното медицинско освидетелстване на хората с увреден слух при подновяване на свидетелство за управление на МПС /СУМПС/, като водачи на МПС категория „В“.

03.06.2021

Във връзка с постъпило писмо от г-н Николай Нинов, председател на Съюза на глухите в България, отнасящо се за медицинското освидетелстване на хората с увреден слух за подновяване на СУМПС за категория „В“, Ви информирам следното:

 

Наредба № 3 от 11 май 2011 г. за изискванията за физическата годност към водачите на моторни превозни средства и условията и реда за извършване на медицинските прегледи за установяване на физическата годност за водачите от различните категории е издадена от министъра на здравеопазването. С наредбата се определят изискванията за физическа годност към водачите на моторни превозни средства (МПС) и кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на МПС, както и условията и редът за извършване на медицинските прегледи за установяване на физическата годност за водачите от категориите по чл. 150а, ал. 2 от Закона за движението по пътищата.

VAXZEVRIA/COVID-19 Vaccine AstraZeneca: Риск от тромбоза в комбинация с тромбоцитопения – актуализирана информация

03.06.2021

С настоящото писмо, предоставяме на Вашето внимание Пряко съобщение до медицинските специалисти (ПСМС), което цели да предостави актуализиран съвет относно риска от възникване на тромбози в комбинация с тромбоцитопения при употребата на VAXZEVRIA/COVID-19 Vaccine AstraZeneca в съответствие с актуализираната продуктова информация.

ОТ 1 ЮНИ Т.Г. ЕЛЕКТРОННИТЕ РЕЦЕПТИ СА ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ

13.05.2021

Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) информира договорните си партньори, изпълнители на извънболнична медицинска помощ и аптеки, че съгласно Наредба за изменение на Наредбата за допълнение на Наредба № 4 от 4 март 2009 г. за условията и реда за предписване и отпускане на лекарствени продукти (Обн. ДВ, бр.37 от 07.05.2021 г.), от 01.06.2021 г. предписването и отпускането на лекарствени продукти, заплащани напълно или частично от НЗОК, се извършва само с електронни  предписания.

Срокът на протоколите за скъпоструващо лечение се удължава служебно до 31 май 2021 г.

29.04.2021

Във връзка с Решение № 395 от 28 април 2021 г. на Министерския съвет на Р България за удължаване на срока на въведената на територията на страната извънредна епидемична обстановка, свързана с епидемичното разпространения на COVID-19, считано от 1 май 2021 г. до 31 май 2021 г.,  Ви информираме за следното:

Замяна на Infanrix Hexa с Hexacima за новородените през 2021 г.

31.03.2021

За осигуряване непрекъснатост и устойчивост на имунизационния процес и изпълнението на Националната имунизационна политика, през 2020 г. Министерство на здравеопазването сключи нови двугодишни договори за доставка на ваксини за извършване на задължителни имунизации.

 

По обособената позиция за ваксина срещу дифтерия, тетанус, коклюш, хепатит Б, полиомиелит и Хемофилус инфлуенце тип Б (шесткомпонентна) за настоящата година е сключен договор за доставка на ваксина Hexacima, производител Санофи Пастьор. Същата е предназначена за обхващане с три дози на новородени деца, при навършване на 2 месечна възраст.

В програмата за първична профилактика на рака на маточната шийка вече са включени момичетата от 10 до 13 години

19.03.2021

Ваксинопрофилактиката на рака на маточната шийка вече е достъпна и за момичетата в по-ниската възрастова група – между 10 и 11 годишна възраст. Това предвижда Националната програма за първична профилактика на рака на маточната шийка, която преди дни бе удължена до 2024 г.  Досега възрастовият ваксинационен обхват бе само за групата от момичета, навършили 12 – 13 г. Според специалистите, за да има успех профилактиката, ваксинационният обхват трябва да достига до 70-75% от момичетата в тези  възрастови групи всяка година, или, иначе казано, от родените около 30 000 момичета годишно от даден набор, държавата би трябвало да осигури финансиране за около 21 000 момичета в съответната възрастова група. Основните дейности на Националната програма за първична профилактика на рака на маточната шийка са насочени към продължаване на широката информационна кампания за значимостта на заболяването и възможностите за първична профилактика чрез ваксинация, заплатена с обществени средства.

НЗОК публикува уточнения за начина, по който лекарите ще се отчитат за поставените от тях ваксини срещу COVID -19

19.02.2021

Стартира разпределението на постъпващите дози и поставянето на ваксини при общопрактикуващите лекари (ОПЛ).  

 

Напомняме, че Надзорният съвет на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) прие правилата, по които на общопрактикуващите лекари ще бъдат заплащани по 10 лв. за всяка апликация на ваксината.

 

Стартиране на четвърта фаза от Националния ваксинационен план срещу COVID-19

19.02.2021

Информирам Ви, че на 18.02.2021 г. на брифинга на Националния оперативен щаб бе оповестено, че най-удачният вариант за ускоряване на темпа на ваксинацията срещу COVID-19 е стартирането и на четвърта фаза от Националния ваксинационен план. Таз иаза обхваща гражданите на и над 65-годишна възраст и тези с придружващи хронични заболявания поради по-тежкото протичане на заболяването и по-високият риск от развитие на усложнения и смъртен изход. Съгласно заповед № РД-01-92/11.02.2021 г. на министъра на здравеопазването в лечебни заведения и регионални здравни инспекции в страната са разкрити 318 временни имунизационни пунктове за осъществяване на ваксинационната кампания срещу COVID-19. 

Надзорният съвет на НЗОК прие правилата, по които ще се изплащат средствата за работещите на първа линия и за поставена ваксина срещу Ковид-19

15.02.2021

Надзорният съвет на Националната здравноосигурителна каса (НС на  НЗОК) прие правилата, по които ще се извършват плащанията за финансирането на допълнителните възнаграждения на медицински и немедицински персонал, пряко зает с дейности по наблюдение, диагностика и лечение на пациенти с доказан коронавирус в лечебните заведения за болнична помощ и комплексните онкологични центрове.

 

Размерът на тези плащания остава непроменен и е в размер на 1 000 лв. нето. Целта е  да се продължат мерките, насочени към запазване мотивацията на персонала, посрещащ предизвикателствата в борбата с пандемията.