Новини

ПОКАНА ОТ ЕРОПЕЙСКАТА ДЕЙНОСТ ПО ЗДРАВНА КООРДИНАЦИЯ, ПРОЕКТ ЗА ИЗСЛЕДВАНИЯ И ИНОВАЦИИ "SMOKEFREEBRAIN”

13.06.2016

Добре дошли при Европейския проект за изследвания и иновации "SmokeFreeBrain”!

Изследванията преди постъпване в болница за диагностика и лечение са ЗАКОНЕН ангажимент на БОЛНИЦАТА

10.06.2016

Уважаеми колеги,

Изследванията са част от клиничната пътека и БОЛНИЦАТА получава заплащане от Здравна каса за това.

Искане от страна на кмета на община Ардино за разкриване на нови практики

10.06.2016

Уважаеми колеги, кметът на община Ардино се обърна към нас във връзка с населени места, в които липсва ОПЛ.

Проект SmokeFreeВrain се осъществява от международен консорциум, в който НСОПЛБ партнира с водещи университети

16.05.2016

Националното сдружение на общопрактикуващите лекари в България участва в мащабен иновативен проект по осмата рамкова програма на Европейския съюз за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020“. Проект SmokeFreeВrain се осъществява от международен консорциум, в който НСОПЛБ партнира с водещи  университети и здравни институции от Гърция, Кипър, Италия, Испания, Англия, Сърбия. Координатор на проекта е Солунският университет „Аристотел”.

 

ПРАВИЛА ЗА РЕДА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА БРОЯ НА НАЗНАЧАВАНИТЕ СПЕЦИАЛИЗИРАНИ МЕДИЦИНСКИ ДЕЙНОСТИ И СТОЙНОСТТА НА НАЗНАЧАВАНИТЕ МЕДИКО-ДИАГНОСТИЧНИ ДЕЙНОСТИ КЪМ ДОГОВОРИТЕ С ИЗПЪЛНИТЕЛИ НА ПЪРВИЧНА И СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ

07.04.2016

Уважаеми колеги,

В приложения файл ще откриете предложенията ни.

Предложение за указание по тълкуването и прилагането на Решение № РД-НС-04-21-1 то 29.03.2016 год.

07.04.2016

Уважаеми колеги,

Въз основа на постигнатите съгласия в протокол от проведена среща между представители на МЗ, НЗОК и НСОПЛБ от 30. 03. 2016 г. и проведени допълнителни обсъждания предлагаме да се разпише в указание следното:

РАЙОННА ЛЕКАРСКА КОЛЕГИЯ - ХАСКОВО подкрепя започналите ефективни протестни действия по инициатива на НСОПЛБ

30.03.2016

Районната колегия на Българския лекарски съюз гр. Перник се присъедини към протеста, организиран от НСОПЛБ

30.03.2016

Общинското дружество на лекарите в Търговище се присъедини към протеста, организиран от НСОПЛБ

30.03.2016

Национален синдикат "Защита" се присъедни към простеста на ОПЛ

30.03.2016

Национален синдикат "Защита" се присъедни към простеста на ОПЛ.