Протестна нота от Дружество на общопрактикуващите лекари в София

22.02.2017

ПРОТЕСТНА НОТА

Относно: договорените между БЛС и НЗОК Критерии за качество и достъпност на медицинската помощ и предвидените санкции

Уважаеми колеги,

Категорично не приемаме договорените в Проекта за НРД 2017 Критериите за качество и достъпност на медицинската помощ защото:

 

 1. Изпълнението на така заложените критерии  не зависи от лекаря, а от комплекс от фактори с трудно и често невъзможно повлияване като:
 • Финансова липса на средства за закупуване на предписаните  медикаменти за лечение.
 • Генетични фактори на отделния индивид.
 • Фактори на околната среда като  електромагнитни бури, контаминация на вдишвания въздух с наднормени токсични газове и на питейната вода с тежки метали и пестициди.
 • Грешни поведенчески модели: на нездравословно хранене, неспазване на безсолна диета, ексцесивен прием животински мазнини, тютюнопушене, прием на алкохол и други токсични субстанции, ниска физическа активност, самолечение, неосигуряване и неспазване на режим на труд и пълноценна почивка  при извършена от лекаря ПРОМОЦИЯ на такива здравословни модели.
 • Наличието в търговската мрежа  на нездравословни храни, вещества и добавки, които пряко влияят върху възникването и влошават протичането на заболяванията обект на оценка от критериите.
 • Наличието в аптечната мрежа на медикаменти с вариабилно съдържание на активни субстанции и в следствие на това на липса на ефект от адекватно  провежданото лечение.
 • Отпускане в аптечната мрежа на лекарства за лечение на диабет и артериална хипертония без лекарско предписание.
 • Рекламиране на „лечебни“ хранителни добавки без клинични проучвания изместващи от терапията класически и доказани медикаменти.
 • Различните модели на лечение, прилагани от различните лекари, вземащи участие в комплексното лечение на пациентите  - различни терапевтични схеми, които понякога водят до странични ефекти и влошаване на състоянието на пациента.

 

 1. Въвеждането на санкции по Критериите за качество е незаконно защото:
 • Не е възможно лекарят да носи административна отговорност за: ниското образователно равнище на пациента; ниските доходи на пациента, непозволяващи достъпа до необходимите за контрола на заболяването медикаменти; ограниченията в предписването на медикаменти от ОПЛ за лечение на заболяванията; лошите социално-битови условия и масовата  неграмотност или „свръхграмотност“ сред голяма част от пациентите, както и много други фактори,
 • Не е възможно лекарят да носи пряка финансова отговорност за всеки пациент, който с действие или бездействие уврежда здравето си , при липса на работещи финансови механизми, които да  го задължат  да контролира и да спазва назначените  здравословни модели на живот и предписаното лечение, както и да посещава редовно лекаря за контролни прегледи и изследвания/консултации. 
 • Липсва законово регламентирана отговорност на субекта на лечението – пациента, за собственото му здраве – липса на работещи законови механизми, стимулиращи ангажирането на пациента в лечението и повишаващи мотивацията му да спазва препоръките на лекаря.
 • Не се спазва  чл.111 от ЗЗО:  (1) Средствата, заплатени от НЗОК за лечение на заболявания, предизвикани от умишлено увреждане на собственото здраве, на здравето на други лица при умишлено престъпление, както и за увреждане на здравето на трети лица, извършено в състояние на алкохолно опиянение или употреба на наркотични или упойващи вещества, се възстановяват   на   НЗОК   от   причинителя   заедно   със   законната   лихва   и   разходите   по възстановяването.

 

Предлагаме:

1. Незабавно преразглеждане и промяна на установените критерии и свеждане на контрола по изпълнението им  до възможната и извършената дейност на лекаря реглементирана в нар.№2 /Основен пакет/ , свързана с оказването на медицински консултации, изследвания и консултации (където са регламентирани).

2. Вместо санкции да се въведат стимули за пациентите и лекарите постигнали таргетните стойности на качествените критерии и задържали ги във времето.

3. Регламентиране на възможност в НРД ОПЛ да назначава всички медикаменти, необходими за лечението на пациентите, които диспансеризира, с изключение на медикаментите, за които НЗОК има специални изисквания, отбелязани в лекарствения списък.

 

Ус на ДСОПЛ

 

< Назад