Смолян беше домакин на 4-та Научно-практическа конференция на НСОПЛБ

23.05.2014

На 17.05.2014 г. в Смолян се проведе четвъртата Научно-практическа конференция от програмата на НСОПЛБ за продължаващо медицинско обучение.

 

Домакиин и съорганизатор на събитието беше Сдружението на ОПЛ в Смолянска област (СОПЛСО). Модератор на Конференцията беше д-р Снежана Бакърова, Председател на СОПЛСО.

 

  

д-р Снежана Бакърова

 

Конференцията беше открита от доц. д-р Любомир Киров, Председател на НСОПЛБ, с кратко приветствие към участниците.

 

д-р Любомир Киров и д-р Бакърова

 

Участниците бяха приветствани и от д-р Даниела Дариткова, ОПЛ от Смолян, член на Комисията по здравеопазване в Народното събрание.

 

д-р Даниела Дариткова

 

Програмата на Конференцията включваше лекции и презентации на разнообразни и актуални теми, съществени за ежедневната практика на ОПЛ.

 

 • Проф. д-р Пенка Переновска, дмн, Детска клиника на УМБАЛ „Александровкса“, гр. София представи пред участниците в Конференцията лекцията  „Антибиотично лечение в детската възраст“. Акцент на лекцията беше поставен върху рационалната употреба на антибиотици при децата, ограничаване на практиката за приложение на антибиотици при вирусни заболявания и необходимостта антибиотичното лечение да се назначава само когато има клинични и параклинични данни за бактериална инфекция. Темата е особено актуална поради  наложените сред обществеността и в медицинските среди виждания за необходимостта от приложение на антибиотици при всяко заболяване на децата.

 

          проф. д-р П. Переновска

 

 • „Детско зрение и ОПЛ – какво (не) трябва да правим?”  Интересната и богато илюстрирана лекция, предсттавена от д-р Васил Маринов, дм, УМБАЛ „Св. Георги“, гр. Пловдив, Университетска очна клиника, показа на участниците в Конференцията най-честите проблеми, свързани със заболяванията на окото при децата от раждането до 18-годишна възраст. Какво и как да наблюдаваме при нашите малки пациенти, за да не пропуснем сериозни очни заболявания, изискващи незабавна консултация с офталмолог? Кои очни заболявания могат да бъдат лекувани и проследявани от ОПЛ и какви са медикаментите на първи избор? Кога консултацията с офталмолог е наложителна? Това са част от въпросите, поставени от д-р Маринов на вниманието на аудиторията.
 •  

         д-р Васил Маринов

 

 • Доц. д-р Гриша Матеев, УМБАЛ „Александровска“, София, Клиника по кожни и венерически болести, представи темата: „Инфекциозни дерматози, диагноза и лечение в общата медицинска практика”. Бактериални, вирусни, паразитни дерматози - диагностика, лечение, проследяване, профилактика - обширна тематика, представена по атрактивен и информативен начин с над 100 илюстрации  на различните кожни заболявания в рамките на определеното време.

 

 • Доц.. д-р Любомир Киров, дм, СУ "Св. Климентн Охридски", МФ,, Председател на НСОПЛБ,  представи пред колегите си темата "Хипертонична болест - нови моменти в диагностиката, оценката и лечението според последните международни консенсуси (2013/2014)". Артериалната хипертония като едно от най-честите хронични заболявания в общата медицинска практика е обект на непрекъснато внимание от изследователите в целия свят с цел съобразяване на ежедневната практика със събраните доказателства за  ползата и рисковете от прилагането на различните видове медикаменти, както и разумните клинични цели за контрол на състоянието. Последните международни консенсуси поставиха акцент на индивидуализираните цели и индивидуализираното лечение за всеки конкретен пациент.

 

Предсттавени бяха и презентации на различни теми, актуални в практиката:

 

 • "Подагра - достижения, нови технологии, нововъзникнали въпроси и нерешени проблеми", представена от проф. д-р Златомир Коларов, София;

 

          проф. д-р Златомир Коларов

 

 • "Има ли ефективни решения за контрол на телесното тегло при тип 2 захарен диабет", представена от доц. д-р Стефка Владева, Пазарджик;

 

 • "Ацилезол - нови възможности в лечението на киселинно-обусловените заболявания", представена от д-р Петя Кукудева, Смолян;

 

 • "Съвременни предизвикателства пред ваксинопрофилактиката на РМШ", представена от д-р Елисавета Генчева, Пазарджик;

 

 • "Съвременни подходи към пациентите с ДПХ в общата медицинска практика", представена от д-р Мария Тодорова, Смолян;

 

 • "Хроничен хепатит В - ранна диагностика и лечение", представена от д-р Ефимия Чолакова, Пловдив;

 

 • "Диагностика и лечение на хроничен хепатит С"  - презентация на MSD.

 

По традиция в края на Конференцията участниците в Конференцията имаха възможност да обсъдят актуални проблеми, свързани с дейността на общопрактикуващите лекари. Участие в дискусията взеха представители на УС на НСОПЛБ - доц. д-р Любомир Киров, д-р Красимир Кулински, д-р Николай Брънзалов. Обсъждани бяха въпроси, свързани с правилата на работа на ОПЛ, обсъжданите нормативни промени, локални проблеми от взаимодействието с институциите. За УС на НСОПЛБ непосредственият контакт с колегите по време на дискусиите е с голямо значение, за да могат да бъдат формулирани проблемите на ОПЛ в страната и да се търси решението им.

 

д-р Николай Брънзалов, д-р Красимир Кулински, д-р Любомир Киров

 

< Назад