Четвъртата научно-практическата конференция за 2014 г. на НСОПЛБ ще се проведе на 17 май в гр. Смолян

03.05.2014

На 17.05.2014 г. в гр. Смолян, хотел „Кипарис алфа“ ще се проведе четвъртата Научно-практическа конференция на НСОПЛБ от програмата за продължаващо медицинско обучение за 2014 г.

 

Домакин на събитието ще бъде Сдружение на общопрактикуващите лекари в Смолянска област (СОПЛСО).

 

Научно-практическата конференция ще започне в 9:30 часа, като научната програма ще бъде открита от Председателя на НСОПЛБ – доц. д-р Любомир Киров, дм.

 

Програмата на конференцията съдържа  лекции и презентации по актуални теми за общата медицинска практика – педиатрия, офталмолигия, дерматология, ендокринология, урология, нефрология и др.

 

Лекциите, осигурени от НСОПЛБ, ще бъдат изнесени от водещи специалисти в съответната област:

 

  • Проф. д-р Пенка Переновска, дмн, Детска клиника на УМБАЛ „Александровкса“, гр. София ще запознае участниците в Конференцията с „Антибиотично лечение в детската възраст.“

 

  • Доц. д-р Гриша Матеев, УМБАЛ „Александровска“, София, Клиника по кожни и венерически болести, ще представи темата: „Инфекциозни дерматози, диагноза и лечение в общата медицинска практика”.

 

  • Д-р Васил Маринов, дм, УМБАЛ „Св. Георги“, гр. Пловдив, Университетска очна клиника, който ще ни запознае с „Детско зрение и ОПЛ – какво (не) трябва да правим?”

 

  • Доц.. д-р Любомир Киров, дм, СУ "Св. Климентн Охридски", МФ,, Председател на НСОПЛБ, ще говори за "Хипертонична болест - нови моменти в диагностиката, оценката и лечението според последните международни консенсуси (2013/2014)"

 

Участниците в конференцията ще получат безвъзмездно екземпляр от Ръководството за поведение на ОПЛ при захарен диабет тип 2, изготвено и публикувано от НСОПЛБ.

 

Отново в лекциите ще включим въпроси с възможни отговори, като участниците в конференцията ще могат да посочат верните отговори чрез системата за дистанционно гласуване. По същия начин ще имат възможността да оценят качеството на лекциите и начина на представяне в цялата научно-практическа конференция.

 

Общопрактикуващите лекари ще имат възможност да упражняват върху макет за диагностика на различни заболявания на простатната жлеза.

 

По традиция научно-практическата конференция ще завърши със свободна дискусия на актуални за ОПЛ теми, в която ще участват членове на УС на НСОПЛБ.

 

По време на дискусията ще се коментират теми, свързани с условията на работа предложения за промяна в някои закони и наредби, специализацията и всичко, което интересува присъстващите.

 

Спонсори: ГлаксоСмитКлайн, Актавис, Ново Нордиск, Берлин – Хеми, Мерк Шарп и Доум България, Новартис , Унифарм, Макаве и Фарма Селект.

 

ОЧАКВАМЕ ВИ И СЕ НАДЯВАМЕ ВАШЕТО УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИЯТА ДА БЪДЕ ПОЛЕЗНО И ПРИЯТНО!

 

Екипът на НСОПЛБ

 

Програмата на Конференцията можете да видите в прикачения файл.

Програма на Конференцията

(.pdf, 8.97 MB)

< Назад