10-годишен юбилей отбеляза Асоциацията на лекарите по обща/фамилна медицина от Югоизточна Европа

17.03.2014

Юбилеят беше отбелязан от 28.02.2014 г до 02.03.2014 г. в Скопие.

 

На срещата беше направена равносметка на дейността на Асоциацията и бяха обсъдени основни моменти от предстоящия конгрес на Асоциацията, който ще се проведе през м. октомври 2014 г. в Сараево (по информация от Здравен навигатор).

 

Д-р Христо Димитров, д-р Румен Алексов, доц. д-р Любомир Киров и д-р Любин Шукриев

 

От НСОПЛБ в срещата участваха доц. д-р Любомир Киров, Председател на НСОПЛБ, д-р Христо Димитров и д-р Румен Алексов - членове на УС на НСОПЛБ. В интервю за Здравен навигатор доц. Киров  и д-р Любин Шукриев, Председател на АЛО/ФМЮЕ, направиха равносметка на изминалите 10 години от създаването на Асоциацията и поставените цели.

 

д-р Румен Алексов, д-р Христо Димитров и доц. д-р Любомир Киров пред щанда на България по време на събитието

 

Снимки: Здравен Навигатор

 

< Назад