Продължаващо медицинско обучение за ОПЛ - 2014 година

В Шумен се проведе първата Научно-практическа конференция на НСОПЛБ за 2014 г.

17.03.2014

Домакин на Конференцията беше Асоциацията на ОПЛ в Шумен и областта.

Научни мероприятия на НСОПЛБ за 2014 година

09.01.2014

Програмата на НСОПЛБ за продължаващо обучение на общопрактикуващи лекари за 2014 година