Първа конференция на Научното дружество по невропсихофармакология и невронауки ще се състои през периода 14 – 16. 11. 2014 в парк-хотел „Москва“, София

05.08.2014

Първа конференция на Научното дружество по невропсихофармакология и невронауки ще се състои през периода 14 – 16. 11. 2014 в парк-хотел „Москва“, София. Програмата обхваща широк диапазон актуални проблеми в невронауките, а като лектори са подбрани водещите български специалисти в тази област. Създадени са условия за обширни дискусии и разнообразни контакти.

 

Такса участие за членове на НДНН е 20 лв., а за нечленуващи – 50 лв.

 

Предварителната програма.

Предварителна програма

(.doc, 90 KB)

< Назад