Плевен беше домакин на поредната конференция на НСОПЛБ

02.05.2014

 Националното сдружение на общопрактикуващите лекари в България (НСОПЛБ) проведе на 26 април в Плевен третата Научно-практическа конференция от програмата за продължаващо медицинско обучение за ОПЛ. Форумът се състоя в Художествената галерия „Илия Бешков”.

 

Домакин на събитието беше Сдружението на общопрактикуващите лекари в Плевенска област (СОЛПО). Конференцията беше открита от д-р Петя Дакова, Председател на СОЛПО.

д-р Петя Дакова

 

Официални гости на Конференцията бяха д-р Грозев, Председателя на РЛК Плевен; д-р Гарев – Директор на РЗИ - Плевен; доц. д-р Валентинова от Катедрата по ОМ на МУ Плевен. Д-р Гарев връчи от името на РЗИ - Плевен на д-р Дакова поздравителен адрес за събитието. Участниците в Конференцията бяха приветствани и от д-р Любомир Киров, Председател на НСОПЛБ.

 

д-р Петя Дакова, Председател на СОПЛПО

 

Приветствия от официалните гости

 

Темите, включени в програмата, бяха в областта на актуални заболявания в общата медицинска практика – кардиология, хематология, ендокринология, нефрология, гастроентерология и др.

 

Лекциите, осигурени от НСОПЛБ, изнесоха водещи специалисти в съответната област:

 

Доц. д-р Сотир Марчев, дм, Медицински университет, гр. Плевен запозна участниците в Конференцията с „Интервенционалната кардиология от гледна точка на общопрактикуващите лекари“.

 

д-р Сотир Марчев

 

Доц. д-р Юлиан Райнов, дм, ВМА, гр. София, Клиника по хематология и онкология говори за „Лимфаденомегалия - клинико-диагностичен подход”.

 

доц. Юлиян Райнов

 

Проф. д-р Михаил Боянов, дмн, УМБАЛ „Александровска“, Клиниката по ендокринология и болести на обмяната представи лекцията „Най-чести заболявания на щитовидната жлеза“.

 

проф. д-р Михаил Боянов

 

Бяха представени презентации на различни теми от практиката - подагра, затлъстяване, диабет, кашлица, диария, гастроезофагеален рефлукс, антикоагулация, хипертония, хиперплазия на простатата.

 

доц. д-р Любомир Киров по време на презентацията

 

Участниците в конференцията имаха възможността да получат екземпляр от ръководствата за поведение на ОПЛ, изготвени и публикувани от НСОПЛБ.

 

Продължаваме практиката, започната от 2012 г., по време на лекциите да включваме интерактивно слушателите чрез интегрирани въпроси и оценка на представянето на презентациите. Непосредственото участие на ОПЛ в решаването на клинични случаи и непосредствения самоконтрол е уникална възможност за контакт с лектора, самооценка на знанията и синхронизиране на практическите подходи в диагностиката и лечението - особено важни за подобряване на качеството на нашата практическа дейност.

 

По традиция Научно-практическата конференция завърши със свободна дискусия, в която се включиха членове на УС на НСОПЛБ. Обсъдиха се теми, свързани с условията на работа, предложения за промяна в някои закони и наредби, специализацията и всичко, което интересуваше присъстващите.

< Назад