Конференцията в Русе събра ОПЛ от Русе, Силистра, Велико Търново и Търговище

25.06.2014

Петата Научно-практическа конференция на НСОПЛБ за 2014 година се проведе в Русе, на 14.06.2014 г.

 

Конференцията беше посетена от общопрактикуващи лекари от областите Русе, Велико Търново, Търговище, Силистра.

 

Стегнатата организация на Конференцията, спазването на времевия график от страна на лекторите, актуалните теми, представени в презентациите получиха одобрението на участващите лекари. Всеки участник имаше възможност да направи самоконтрол на знанията си благодарение на използваната интерактивна система за гласуване, използвана по време на конференциите на НСОПЛБ от 2012 г.

 

  

доц. д-р Любомир Киров 

 

Конференцията беше открита от доц. д-р Любомир Киров, дм, Председател на НСОПЛБ. С топли думи той поздрави присъстващите и им пожела приятно и ползотворно участие в Конференцията.

 

Лекциите, подготвени от водещи специалисти по задание на НСОПЛБ, бяха изцяло с практическа насоченост, свързани с често срещани проблеми в общата практика.

 

"Диференциална диагноза на протеинурията" беше представена от проф. д-р Боряна Делийска, дмн, нефролог от  УМБАЛ "Царица Йоана - ИСУЛ".

 

проф. д-р Боряна Делийска, дмн

 

Проф. Делийска представи диагностичния алгоритъм, видовете протеинурия, най-честите причини за физиологична и патологична протеинурия. Особено внимание беше отделено на практическото поведение при протеинурия - на кои практически въпроси да търсим отговор при наличие на протеинурия, как да интерпретираме уринния седимент, какво да бъде поведението ни при наличие на протеинурия при бременни. Лекарите в залата имаха възможност да участват в решаването на клинични случаи от нефрологичната практика.

 

 

 

Проф. д-р Пенка Переновска, дмн, от Детска клиника към УМБАЛ "Александровска" в София представи на вниманието на общопрактикуващите лекари темата "Антибиотично лечение в детската възраст".

 

проф. д-р Пенка Переновска, дмн

 

Основните проблеми, които бяха застъпени, включваха: принципите на рационална антибиотична терапия, честата употреба на антибиотици при вирусни инфекции. Подробно бяха разгледани основните групи антибиотици с техните показания, противопоказания и особености на приложение в детската възраст, страничните ефекти и усложненията от антибиотичното лечение. В практически аспект бяха разгледани най-честите заболявания, при които се назначава антибиотично лечение при децата, с най-честите причинители и подходящото емпирично лечение. Проф. Переновска се спря на антибиотичната резистентност и причините за нея, както и на практическите подходи за нейното преодоляване.

 

 

Лекцията "Най-чести заболявания на щитповидната жлеза" беше представена от проф. д-р Михаил Боянов, дмн, от Клиника по ендокринология и болести на обмяната в УМБАЛ "Александровска" - София.

 

проф. д-р Михаил Боянов, дмн

Изцяло с практическа насоченост, с ясни правила на поведение, лекцията на проф. Боянов може да служи на всеки ОПЛ като ръководство за поведение при заболявания на щитовидната жлеза. Лекцията съдържа ясни и конкретни указания за поведението на ОПЛ - показания за изследване на хормоните на шитовидната жлеза при диагностиката и проследяването на заболяванията; интерпретация на образните изследвания; клиничното поведение при възли на щитовидната жлеза. Разгледани бяха и практическите аспекти от диагностиката, проследяването и лечението на хипертиреоидизма, хипотиреоидизма, тиреодититите и показанията за консултация с ендокринолог.

 

 

Доц. д-р Гриша Матеев, дм, от УМБАЛ "Александровска" в София представи на общопрактикуващите лекари лекцията "Инфекциозни дерматози - диагноза и лечение в общата медицинска практика". Атрактивното представяне на темата, огромното количество илюстративен материал,  конкретната информация за диагностиката и лечението на отделните заболявания очароваха залата в късния следобед. Представени бяха вирусните, бактериалните, микотичните и паразитните заболявания на кожата и нейните придатъци, с основните моменти в диференциалната диагноза и лечението на всяко заболяване.

 

доц. д-р Гриша Матеев, дм

 

По време на Конференцията бяха представени презентации, свързани с актуални проблеми в общата медицинска практика: новости в лечението на подаграта ("Подагра - достижения, нови технологии, нововъзникнали въпроси и нерешени проблеми"), контрол на телесното тегло при диабет ("Имаме ли ефективни решения за контрол на телесното тегло при захарен диабет тип 2"), доброкачествена хиперплазия на простатата ("Съвременен подход към пациентите с ДПХ в общата медицинска практика"), хипертония ("Различава ли се Лацидипин от останалите калциеви антагонисти"), диария ("Иновативен патофизиологичен подход при лечение на диария - Тазектан"), диабет ("DPP-4 инхибитори - еднакви ли са всички").

 

д-р Пенчо Генов, "Съвременен подход към пациентите с ДПХ в общата медицинска практика"

 

д-р Пенка Каменова, "Различава ли се Лацидипин от останалите калциеви антагонисти?"

 

д-р Кина Дамянова, "DPP-4 инхибитори - еднакви ли са всички?"

 

"Подагра - достижения, нови технологии, нововъзникнали въпроси и нерешени проблеми"

 

По традиция в края на Конференцията се проведе свободен разговор между участниците в Конференцията и представители на УС на НСОПЛБ - д-р Любомир Киров, д-р Христо Димитров, д-р Орлин Кожухаров и д-р Виктория Чобанова. Обсъдени бяха въпроси, свързани със специализацията на ОПЛ, изисквания на РЗОК - Русе, предстоящите нормативни промени и други проблеми, свързани с ежедневната практика. След дискусията лекарите се разделиха с пожелания за нови срещи, успехи и с много усмивки.

 

 

 

< Назад