В София се проведе шестата Научно-практическа Конференция на НСОПЛБ

14.10.2014

В София се проведе шестата Научно-практическа Конференция на НСОПЛБ

 

 Националното сдружение на общопрактикуващите лекари в България (НСОПЛБ) проведе на 13 септември в гр. София  шестата Научно-практическа конференция от програмата за продължаващо медицинско обучение за ОПЛ. Форумът се състоя в Интер Експо Център.

 

 Конференцията беше открита от доц. д-р Любомир Киров, Председател на НСОПЛБ.

 

Доц. Любомир Киров, Председател на НСОПЛБ

На събитието се събраха ОПЛ от няколко области: София, София-област, Перник, Кюстендил. Удоволствие за нас беше да посрещнем и колеги от Разград, Враца и няколко други по-отдалечени области в страната.

 

Всички ОПЛ имаха възможността да посетят и фирмените щандове за да се запознаят с новостите във фармацевтичния сектор, както и да обменят опит.

 

Колегите с интерес пристъпиха към залата, където имаха удоволствието да получат нови и интересни знания, както и да затвърдят всичко онова, която ги съпътства в общата  медицинска практика.

Темите, включени в програмата, бяха в областта на актуални заболявания в общата медицинска практика – кардиология, хематология, ендокринология, нефрология, дерматология, неврология, психиатрия и др.

Лекциите, осигурени от НСОПЛБ, изнесоха водещи специалисти в съответната област:

Проф. д-р Боряна Делийска, дмн, Клиника по нефрология към УМБАЛ "Царица Йоана - ИСУЛ", гр.София, представи темата: "Диференциална диагноза на протеинуриите". В нея бяха разгледани заболяванията, протичащи с протеинурия, видовете протеинурия, диференциалната диагноза и поведението на ОПЛ при пациенти с протеинурия и др.

 

Проф. д-р Боряна Делийска, дмн, Клиника по нефрология към УМБАЛ "Царица Йоана - ИСУЛ", гр. София.

В презентацията на проф. Делийска участниците в конференцията имаха възможността да сверят знанията си, както и да се запознаят с представените клинични случаи.

 

 

 

Темата: "Най-чести заболявания на щитовидната жлеза" беше представена от проф. д-р Михаил Боянов, дмн, Клиника по ендокринология и болести на обмяната, УМБАЛ "Александровска", гр. София.

 

Проф. д-р Михаил Боянов, дмн

Клиниката, диагностиката, контролът на заболяванията, взаимодействието с тесните специалисти - ендокринолози, проследяването на пациентите бяха представени от гледна точка на дейностите в Общата медицинска практика.

 

В лекцията „Лимфаденомегалия - клинико-диагностичен подход” на доц. д-р Юлиан Райнов, дм, ВМА, гр. София, Клиника по хематология,  бяха представени видовете лимфаденомегалии, диагноза, лечение, терапевтични подходи и др.

Доц. Юлиян Райнов