Ръководства за поведение на ОПЛ при различни заболявания

„Безкрайно ме зарадва” новото правило за метформина

30.06.2016

Днес ще разгледаме новите указания за предписване на метформин, току-що издадени от Американската администрация по храните и медикаментите (FDA)

Нови ограничения за лекарства, съдържащи хидроксизин за допълнително минимизиране на известния риск от удължаване на QT-интервала

17.06.2015

Въвеждат се допълнителни ограничения за лекарства, съдържащи хидроксизин.

 

Ръководства за поведение на ОПЛ

05.01.2013

В помощ на практиката на семейните лекари, екипи от НСОПЛБ и различни представители на академичната общност подготвиха през годините осем Ръководства за поведение на ОПЛ - при температурни състояния в детска възраст, при дислипидемии, артериална хипертония,  за поведение на ОПЛ в гастроентерологията (от три самостоятелни части), ръководство за поведение на ОПЛ при ДХП, ръководство за поведение при главоболие, ръководство за поведение на ОПЛ при ваксинопрофилактика. В процес на изработка е и ръководство за поведение на ОПЛ при диабет. Целта на тези Ръководства е да се осигури високо качество на диагностика и лечение при различните заболявания, съобразено с последните постижения на медицинската наука и практика и препоръките на световните и европейските научни асоциации. 

Въведение в общата медицинска практика - учебник по ОМ

05.01.2013

Учебник по Обща медицина, издание 2012 година