Ръководства за поведение на ОПЛ

05.01.2013

В помощ на практиката на семейните лекари, екипи от НСОПЛБ и различни представители на академичната общност подготвиха през годините осем Ръководства за поведение на ОПЛ - при температурни състояния в детска възраст, при дислипидемии, артериална хипертония,  за поведение на ОПЛ в гастроентерологията (от три самостоятелни части), ръководство за поведение на ОПЛ при ДХП, ръководство за поведение при главоболие, ръководство за поведение на ОПЛ при ваксинопрофилактика. В процес на изработка е и ръководство за поведение на ОПЛ при диабет. Целта на тези Ръководства е да се осигури високо качество на диагностика и лечение при различните заболявания, съобразено с последните постижения на медицинската наука и практика и препоръките на световните и европейските научни асоциации. 

Всички Ръководства за поведение на ОПЛ са изработени по идея на НСОПЛБ, от екипи общопрактикуващи лекари и представители на Научните дружества по съответната специалност. Чрез тясното сътрудничество между хабилитираните лица и общопрактикуващите лекари, автори на Ръководствата, в съответствие със съвременните  препоръки на медицинската общост в Европа и САЩ, базирани на последните научни изследвания, Ръководствата осигуряват съвременни алгоритми за поведението на ОПЛ при различни заболявания и състояния в ясен и конкретен вид, адаптирани към нуждите на общопрактикуващите лекари и са ценно помагало в практиката им. Ръководствата за поведение се издават от НСОПЛБ със съдействието на спонсори и се разпространяват безплатно до общопрактикуващите лекари в България.

 

Издадените Ръководства за поведение се актуализират при промяна на препоръките на световните и Европейските научни дружества вследствие на натрупания световен опит при лечението на заболяванията. През 2009 година бяха актуализирани и преиздадени две Ръководствата за поведение на ОПЛ - при артериална хипертония и при дислипидемии. По този начин, както и чрез другите свои научни активности, НСОПЛБ изпълнява една от своите основни задачи - повишаването на квалификацията на ОПЛ в България чрез предоставяне на актуална информация на ОПЛ в страната за световните постижения и тендненции в лечението на различните заболявания и чрез това - осигуряване на високо качество на медицинското обслужване на пациентите в общата практика.

 

Електронни версии на някои от Ръководствата за поведение на ОПЛ можете да изтеглите от долните линкове. За да имате достъп за изтегляне на файловете, е необходимо да имате активна регистрация във форума.

 

Ръководство за поведение на ОПЛ при захарен диабет тип 2 - 2012 г.

Ръководство за поведение на ОПЛ при ваксинопрофилактика - 2012 г.

Ръководство за поведение на ОПЛ при главоболие - 2011 г.

Ръководство за поведение на ОПЛ при доброкачествена хиперплазия на простатата - 2011 г.

Ръководство за поведение на ОПЛ при ГЕРБ - 2008 г.

Ръководство за поведение на ОПЛ при диспепсия - 2008 г.

Ръководство за поведение на ОПЛ при дислипидемии - 2006 г.

Ръководства за поведение на ОПЛ при артериална хипертония - 2007 и 2009 година

 

< Назад