Choosing Wisely : Ревматолозите определят 5 теста, които трябва да бъдат обсъдени

01.03.2013

Изследването на субтипове на антинуклеарни антитела (АНА) без позитивен АНА скрининг, изследване за Лаймска болест без анамнеза за експозиция и артралгия на големи стави, ЯМР изследване на периферни стави за рутинно наблюдение на болни с ревматоиден артрит (РА), биологични средства за лечение на РА без да се опита лечение с метотрексат, и DXA по-често от веднъж на 2 години – това са 5-те теста, които лекарите и пациентите трябва да обсъждат.

 

Списъкът е изработен от American College of Rheumatology и е публикуван в мартенския брой на Arthritis Care & Research.

 

Списъкът е разработен от екип, ръководен от Jinoos Yazdany, MD, MPH, професор по медицина и асоцииран директор на клиника за лупус в University of California, San Francisco. Той е част от кампанията Choosing Wisely, започната от American Board of Internal Medicine Foundation, която обединява усилията на повече от 40 медицински общности за намаляване на употребата на ненужни тестове и процедури.

 

Авторите направили повторна клинична оценка на употребата на тези тестове. „Важно е да се знае, че нито една от препоръките не е абсолютна. Това е средство за пациента да направи информиран избор и за лекаря да предложи висококачествена здравна услуга” – съобщава д-р Jinoos Yazdany.

 

Препоръките на American College of Rheumatology включват:

 

1. Да не се провежда изследване на АНА суб-серология без позитивен АНА скрининг и клинична суспекция за имуномедиирано заболяване

Изследването на серологични субтипове на АНА (включително антитела срещу двойноверижна ДНК, Smith, RNP, SSA, SSB, Scl-70, центромери) са обичайно негативни, ако АНА е негативен. Изключенията включват anti-Jo1, който може да бъде положителен при някои форми на миозит, или понякога anti-SSA при лупус или Синдром на Шьогрен. Изследването на широка гама антитела може да се избегне; вместо това изборът на антителата трябва да бъде определян от специфичното заболяване на пациента.

 

2. Да не се изследва за Лаймска болест като причина за мускулоскелетни симптоми, ако няма анамнеза за експозиция и съответстващи находки при статуса

Мускулоскелетната манифестация на Лаймската болест включва краткотрайни пристъпи на артралгия или интермитентни или персистиращи епизоди на артрит в една или повече големи стави едновременно, особено в коленните стави. Изследването за Лаймска болест при отсъствие на тези находки увеличава вероятността от фалшивоположителни резултати и може да доведе до ненужно проследяване и лечение. Дифузната артралгия, миалгия или фибромиалгия сами по себе си не са критерии за мускулоскелетна Лаймска болест

 

3. Да не се извършва ЯМР на периферни стави за рутинен мониторинг на възпалителни артрити

Данните, оценяващи изследването ядрено-магнитен резонанс за диагнозата и прогнозата на ревматоидния артрит са недостатъчни да оправдаят широката употреба на тази технология в клиничната практика. Въпреки, че промените в костите, оценени чрез ЯМР могат да предскажат прогресията в някои форми на РА, рутинната употреба на ЯМР не е икономически обосновано, в сравнение с използвания днес стандарт за медицински грижи, който включва оценка на клиничната активност на заболяването и рентгенографии.

 

4. Да не се предписват биологични средства за РА преди да се опита лечение с метотрексат (или други конвенционални небиологични дългодействащи модулатори на възпалителния процес)

Данните от проучвания показват, че метотрексат и другите конвенционални небиологични модифициращи заболяването антиревматични препарати са ефективни при много пациенти с РА. Началната терапия за РА трябва да бъде конвенционална освен ако базисните медикаменти са противопоказани. Ако пациентът има неадекватен отговор към метотрексат с или без други небиологични антиревматични препарати за 3-месечен период на лечение, може да бъде обсъдена биологична терапия. Изключения са пациентите с висока активност на заболяването и лоши прогностични белези (функционално ограничение, заболяване извън ставите, серопозитивност или увреждане на костите), където биологичната терапия може да бъде подходящо лечение на първи избор.

 

5. Да не се повтаря рутинно изследване на DXA по-често от веднъж на 2 години

Началният скрининг за остеопороза трябва да бъде извършен съгласно националните препоръки. Оптималният интервал за повторна двойно-енергийна рентгенова абсорбциометрия (DXA) е несигурен, но поради факта, че промените в костната плътност през малки интервали от време често са по-малки от допустимите грешки на DXA апаратите, честото изследване (на интервали под 2 години) е ненужно за повечето пациенти. Дори при високорисковите пациенти, получаващи медикаментозно лечение за остеопороза, промените в DXA не винаги корелират с вероятността от фрактури. Поради това, изследването с DXA трябва да бъде повторено само ако резултатът ще повлиея клиничното поведение или ако се очакват бързи промени в костната плътност. Последните изследвания показват, че здрави жени на въззраст над 67 години с нормалнна костна плътност не се нуждаят от допълнително изследване с DXA за повече от 10 години, ако рисковите фактори за остеопороза не се променят значително.

 

Всички препоръки в списъка имат информационна цел и не са планирани да заменят консултацията с медицински професионалист. Пациентите трябва да дискутират със своя лекар специфичните въпроси в този списък в зависимост от своето индивидуално състояние

 

American College of Rheumatology представлява повече от 8500 ревматолози и здравни професионалисти в света.

 

Списъкът на с препоръки на ACR в рамките на кампанията Choosing Wisely можете да видите тук.

 

Списъците на другите медицински общности, партньори на кампанията Choosing Wisely можете да видите в линковете:

American Academy of Allergy, Asthma & Immunology,

American College of Physicians,

American Academy of Family Physicians,

American College of Cardiology,

American Society of Clinical Oncology,

American College of Radiology,

American Society of Nephrology,

American Gastroenterological Association,

American Society of Nuclear Cardiology

American Academy of Neurology

 

Превод: НСОПЛБ

< Назад