Choosing Wisely: Ненужните медицински процедури според American College of Physicians

10.04.2012

American College of Physicians е най-голямата организация на медицински специалисти и втората по големина организация на лекари в САЩ. Членове на АСР са 132 000 лекари-специалисти по вътрешни болести, профилни специалности и студенти по медицина. Интернистите специализират в областта на превенцията, откриването и лечението на заболяванията при възрастни. Работна група на АСР определи списък  скринингови и диагностични теста, обичайно използвани в клиниката, които не подобряват лечебните резултати. Списъкът с ненужните процедури е представен на 1 % от членовете на АСР, активно практикуващи клинична дейност, след мнението на които е съставен финалният списък от 5 процедури, които най-често се използват ненужно или неправилно и не допринасят за подобряване на резултатите от лечението.

 

Препоръките са част от кампанията Choosing Wisely (мъдър избор), организирана от American Board of Internal Medicine, в която много различни медицински специалисти идентифицират тестовете и процедурите, които не трябва да се прилагат. Общо 45 процедури и тестове са обявени за ненужни .

 

Кампанията била започната от д-р Howard Brody, професор по Обща медицина в Тексаския Университет, който приканил всяка медицинска специалност да направи критичен оглед и да определи 5 практики, които се извършват често, независимо от липсата на доказателства за ефикасност.

 

Девет медицински общности в САЩ, представляващи повече от 374 000 лекари, са обявили своя списък  „Пет неща, които лекарите и пациентите трябва да обсъдят”,  наблягайки на значението на разговора между лекар и пациент с цел подобряване на грижите и избягване на ненужните изследвания. Тези списъци представляват специфични препоръки, подкрепени от доказателствената медицина, които лекарите и пациентите трябва да обсъждат при избора на най-подходящите грижи в конкретния случай. Всеки списък съдържа информация кога тестовете и процедурите могат да бъдат подходящи, както и методологията за съставянето им.

 

Конкретните препоръки на АСР са:

 

1. Да не се извършва скринингов сърдечно-съдов тест с натоварване (велоергометрия, тредмил-тест) при  асимптомни пациенти с нисък риск за коронарно заболяване.

При пациентите без симптоматика и с нисък риск за коронарна сърдечна болест (10-годишен риск под 10 %), скринингът за коронарна сърдечна болест чрез ЕКГ с натоварване не подобрява клиничния ефект.

 

2. Да не се извършват образни изследвания при пациенти с неспецифична ниска кръстна болка.

При пациенти с болка в кръста, която не се дължи на специфично заболяване или патология в поясния отдел на гръбначния стълб по данни от анамнезата и клиничното изследване (неспецифична ниска  кръстна болка), изобразителните изследвания като рентгенография, КАТ или ЯМР не подобряват клиничния ефект.

 

3. При оценката на прост синкоп с нормален неврологичен статус да не се назначава изобразително изследване на мозъка (КАТ или ЯМР)

При пациенти, загубили съзнание, но без гърчове и без данни за други неврологични симптоми и признаци, вероятността за причина от страна на централната нервна система е изключително ниска и лечението на пациентите не се подобрява след извършване на изобразителни изследвания на мозъка.

 

4. При пациенти с ниска вероятност за венозен тромбоемболизъм да се изследва високо-сензитивен D-димер като начален диагностичен тест; да не се прилагат изобразителни изседвания като начален диагностичен тест.

При пациенти с ниска вероятност за ВТЕ, дефинирана по правилата на Wells, отрицателният високо-сензитивен D-димер изключва ВТЕ и няма необходимост от последващи изобразителни изследвания.

 

Клинична вероятност ДВТ по Wells:

 

Клинична проява

Точки

Активен карцином (лечение от 6 месеца или палиативни грижи)

1

Парализа, пареза или имобилизация на долен крайник

1

Режим на легло за повече от 3 дни поради хирургична намеса (в последните 4 седмици)

1

Локализирана чувствителност по хода на дълбоките вени

1

Оток на целия долен крайник

1

Оток на едната подбедрица (разлика в обиколката на подбедриците на двата крака над 3 см)

1

Едностранен оток със секреция на лимфа

1

Колатерални повърхностни вени

1

Друга диагноза, по-вероятна от ДВТ

-2

 

Интерпретация:

- над 3 точки – висок риск (75 %)

- 1-2 точки – умерен риск (17 %)

- под 1 точка – нисък риск (3 %)

 

5. Да не се извършва предоперативна графия на бял дроб при отсъствие на клинична суспекция за интраторакална патология.

При липса на кардио-пулмонарна симптоматика, предоперативната рентгенография рядко показва промени, съществени за лечението и прогнозата на пациента.

 

Всички препоръки в списъка имат информационна цел и не са планирани да заменят консултацията с медицински професионалист. Пациентите трябва да дискутират със своя лекар специфичните въпроси в този списък в зависимост от своето индивидуално състояние.

 

С процедурите, включени в  списъците на American Academy of Allergy, Asthma & Immunology, American Academy of Family Physicians, American College of Cardiology, American Society of Clinical Oncology, American College of Radiology,  American Gastroenterological Association, American Society of Nephrology, American Society of Nuclear Cardiology, можете да се запознаете от съответните връзки.

 

Списъкът с ненужните процедури, изготвен от  American College of Physicians в рамките на кампанията Choosing Wisely  можете да видите тук.

 

 

Превод: НСОПЛБ

 

< Назад