Писмо от МЗ във връзка с увеличаващата се заболеваемост от морбили

05.04.2017

Уважаеми колеги,

В приложения файл ще видите писмо от МЗ във връзка с увеличаващата се заболеваемост от морбили на територията на гр. Пловдив.

Все повече хора се отдалечават от лекарската грижа - тема от предаването Абсурдите по БНТ 2

30.03.2017

Уважаеми колеги, в приложения линк ще можете да видите целия репортаж с участие на доц. Киров, д-р Селиме Карагьозова и д-р Снежана Бакърова по темата.

Третата "Мултифасетна конференция" - 7 и 8 април 2017, гр. Пловдив

23.03.2017

Уважаеми колеги, 

 

Заповядайте на третото издание на интердисциплинарна научна конференция "Мултифасетен поглед върху детското развитие"на 7-8 април 2017 г. в гр. Пловдив.

 

Темите на конференцията са две:

"Аутизъм: на границата на доказателствата"

"Нервно-психическо развитие - методики и интерпретация"

Станoвище по повод на Законопроект за възстановяване на институцията „училищен лекар”

28.02.2017

Уважаеми колеги, във връзка с подновения дебат за училищните лекари и кабинети, представяме на всички заинтересовани страни становище на НСОПЛБ от 2007 година.

Личният ни лекар ще плаща глоба, ако вдигнем кръвното и захарта

27.02.2017

Предложението е в проекта за Национален рамков договор между Касата и Лекарския съюз.

Становище за въвеждане на Национална програма за контрол и лечение на ротавирусните гастроентерити в Република България

27.02.2017

Уважаеми колеги,

С цел подобряване достъпа и улесняване на процеса по отчетността по Програмата, предлагаме следните промени в Указанията...

Становище относно критерии за качество

22.02.2017

Уважаеми колеги,

Във връзка с получения от нас Проект на НРД (вариант от 17.02.2017 г.), в който са посочени и  Критериите за качество и достъпност на първичната извънболнична медицинска помощ“, приети от двете страни и писмо на УС на БЛС от 20.02. 2017 Изх. № 94 заявяваме следното:

  1. Изготвените критерии и предвидените санкции, при тяхното еднократно нарушение, са в явно несъответствие с действащата в страната нормативна уредба. Това създава предпоставки за правен хаос и проблеми при прилагането на нормите на НРД, в т.ч. при налагане на санкции, респективно основание за тяхното обжалване пред съдебните органи от страна на изпълнителите на медицинска помощ. Мотивите ни за това са следните...

 

Писмо от МЗ във връзка със становище относно критерии за предписване на лекарсва за лечение на заболяването „есенциална хипертония“ от клас I10

21.02.2017

Уважаеми колеги,

В приложения файл можете да видите отговорът от страна на МЗ във връзка с изпратно писмо от НСОПЛБ.

Писмо до БЛС във връзка с преговори за НРД 2017

20.02.2017

По време на преговорите на ниво представители на БЛС (борд по Обща медицина, представители на СИМП и УС на БЛС) с НЗОК не се постигна съгласие относно критериите за качество. Предложените от НЗОК критерии за ПИМП са абсолютно неприемливи и некоректни и бяха отхвърлени от страна на БЛС. От своя страна, НЗОК също не възприеха предложените от нас и разглеждането им се отложи за по-високо ниво.

 

В този документ съм направил някои коментари (текстът е оцветен в жълто и е ползван като основа протокол от срещите). Голяма част от тях са обсъждани многократно с колеги и могат да са от полза при защита на предложените от нас критерии. Тези коментари са валидни и за предлаганите от НЗОК критерии за СИМП, които също не са приемливи.

 

Отново подчертавам, че единствено работещите и приемливи към момента критерии за ПИМП са предложените от преговарящите от БЛС на експертно ниво.

IN MEMORIAM

07.02.2017

На 05.02.2017 г. почина д-р Елена Янева.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПРОМЯНА В МЕТОДИКА ЗА ЗАПЛАЩАНЕ НА ПРАКТИКИ С НЕБЛАГОПРИЯТНИ УСЛОВИЯ НА РАБОТА

02.02.2017
Уважаеми колеги,
 

Нашите предложения и мотиви за промени в Методиката за определяне на месечното заплащане за работа в населени места – център на практики с неблагоприятни условия за работа на изпълнители на първична извънболнична медицинска помощ (ПИМП) ще откриете в приложените документи.

Становище относно критерии за предписване на лекарсва за лечение на заболяването „есенциална хипертония“ от клас I10

25.01.2017

Решението на НС на НЗОК (Прил. 1) би трябвало да разреши тези 24 % от пациентите с хипертония да имат възможност, при лечение с монопрепарат (не комбиниран, т.е. такъв, който включва в себе си два медикамента) да получат 100% реимбурсация.

Но това съвсем не е така, поради въведените с Решението на НС на НЗОК критерии за предписване и условия (които не отговарят нито на правилата за кодиране, нито на медицинската наука).

Отворено писмо от ДСОПЛ

25.01.2017

Относно искане изх.№3/26.01.2017г. поставено от проф.д-р Арман Постиджиян в качеството на Председател на дружеството на кардиолозите в България до БЛС за въвеждане на задължително насочване от ОПЛ към кардиолог за диспансерни консултации.

В брой 8 на Държавен вестник излезе Решение № РД-НС-04-7-1 от 11 януари 2017 г. за изменение и допълнение на Решение № РД-НС-04-24-1 от 29 март 2016 г. по чл. 54, ал. 9 и чл. 59а, ал. 6 от ЗЗО на Надзорния съвет на НЗОК на стр. 9

25.01.2017

Целия текст можете да видите в прикачения файл.

Писмо от НЗОК във връзка с отпускане на напълно заплащани лекарствени продукти

24.01.2017

Уважаеми колеги, в прикачените документи ще можете да видите писмата от РЗОК във връзка отпускане на напълно заплащани лекарствени продукти.

Трябва да надграждаме, за да може тези след нас да влязат в една добре подредена къща на Общата медицина

21.12.2016

Това отбеляза доц. Л. Киров, председател на НСОПЛБ.

Личните лекари трябва да изнасят повече лекции на тези форуми

21.12.2016

Така смята д-р Любин Шукриев, председател на Дружеството на семейните лекари в Югоизточна Европа.

Д-р Николай Брънзалов: Личният лекар е единствения лекар в системата, който няма изгода пациента му да е болен

21.12.2016

Oт началото на здравната реформа личните лекари са намалели с около 1500 човека, млaдите не искат да са джипита.

Писмо на НСОПЛБ до МЗ и НЗОК относно електронната автентификация и свързани с нея възможности в Наредба 8.

15.12.2016

В резултат на изпратеното от НСОПЛБ писмо на 12.12.2016 г. (понеделник) между НСОПЛБ, МЗ и НЗОК, на която присъстваха колеги от УС на НСОПЛБ, д-р Пенков и колеги от МЗ, д-р Комитов, екипът, работещ по електронното здравеопазване и представители на екипа, който поддържа електронната система за автентификация.

Предложения за НРД 2017 и приложния към него

13.12.2016

На 10.12. 2016 (събота) в офиса на НСОПЛБ се проведе заседание на УС на НСОПЛБ и след това на Борда по Обща медицина. Обсъдиха се предложения за промени в НРД и приложенията.

Писмо до НЗОК във връзка с дистанционно отчитане през ПИС

24.11.2016

Уважаеми колеги, в прилоложените файлове ще може да видите писмото, което НСОПЛБ изпрати до НЗОК и отговор, получен след нашите предложения.

Доц. Любомир Киров: Трябва да се осигурят условия за кариерно развитие и по-добро финансиране, за да искат повече млади лекари да станат джипита

22.11.2016

Между 17 и 19 ноември в Гранд Хотел Пловдив се проведе ежегодната Национална научно-практическа конференция по Обща медицина, организирана от Национално то сдружение на общопрактикуващите лекари в България (НСОПЛБ). На събитието за дванадесети път беше връчен призът „Семеен лекар на годината”.

Общопрактикуваща лекарка от Русе грабна тазгодишния приз „Семеен лекар на годината”

21.11.2016

Наградата се дава за 12-та поредна година и неин носител за 2016г. стана д-р Росица Гецова.

КОНСЕНСУСНО СТАНОВИЩЕ, ПРЕПОРЪКИ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

14.11.2016

Настояваме за пилотно тестване на пръстовия идентификатор

11.11.2016

Доц. Киров даде интервю за Клиника.бг.

 

доц. Киров за радио "Хоизонт": Ако не се подобрява финансирането при общопрактикуващите лекари, няма как системата да се стабилизира

01.11.2016

Анонсът, че в Бюджет 2017 г. са предвидени 247 млн. лв. повече за здравни дейности и услуги, безспорно е по-добър, отколкото през предишните години. Има повече отпуснати средства, въпросът е как ще се разпределят? Това каза за предаването "Преди всички" по "Хоризонт" доц. Любомир Киров.

Слагат край на извинителните бележки по болест със задна дата

01.11.2016

Те вече ще са с номера от амбулаторния лист който е от прегледа и не може да бъде манипулиран.

ImportantЗА ДВАНАДЕСЕТИ ПЪТ ЩЕ БЪДЕ ВРЪЧЕН ПРИЗЪТ „СЕМЕЕН ЛЕКАР НА ГОДИНАТА”

31.10.2016

Ежегодното връчване на приза “Семеен лекар на годината”, станало традиция за НСОПЛБ, ще се състои в гр. Пловдив, на 19 ноември по време на Национална  Научно-практическа Конференция  по Обща  медицина.

Личните лекари искат да няма освободени от потребителска такса

27.10.2016

Сдружението на общопрактикуващите лекари предлага да отпаднат привилегиите при заплащане на потребителската такса от 2,90 лв. при личните си лекари, защото именно пациентите, освободени от тази такса, са най-честите посетители на кабинетите.

Бюджет 2017 ПИМП

21.10.2016
Уважаеми колеги,
 

Представяме на вниманието Ви предложение за размера на бюджет 2017 за ПИМП.

1.      Предлагаме бюджетът за ПИМП за 2017 г. да бъде в размер на 225 млн. лв., което е 8% от ЗОП на НЗОК според Закона за бюджета на НЗОК за 2016г. Предложението е съобразено с препоръките на Световната банка и НЗС за увеличение на средствата за ПИМП до 2020.

 

Пълният текст може да видите в прикачения файл.

Работна група с участие на експерти от МЗ, МОН и НСОПЛБ

10.10.2016

Работна група с участието на експерти от МЗ, МОН и Националното сдружение на общопрактикуващите лекари /НСОПЛБ/ ще изработи мерки за решаване на проблема с „медицинските бележки“, които да не натоварват допълнително административно личните лекари, но и да гарантират невъзможност за фалшифициране. Това решение бе взето на среща между представители на МЗ, МОН и НСОПЛБ. До момента на приемане на новия начин на работа, е валиден досега съществуващия ред.

Становище относно издаване на амбулаторен лист за бележки, извиняващи отсъствията на дете

10.10.2016

Уважаеми колеги,

НСОПЛБ изготви становище с основание искане на МОН да се издава амбулаторен лист от ОПЛ, който да бъде предаван от ученика или родителите на дете в предучилищна възраст на съответните власти, в случаите когато се издава медицинска бележка, извиняваща отсъствията на детето.

IN MEMORIAM

29.09.2016

На 19.09.2016 г. почина д-р Петя Христова Дакова.

Отговор от НЗОК във връзка с издаване на съобщение за смърт

29.09.2016

Уважаеми колеги, в прикачения файл ще можете да видите писмото от НЗОК във връзка с поисканото от нас уточнение за издаване на съобщение за смърт.

Протокол от среща между представители на НСОПЛБ, МЗ и НЗОК от 09.09.2016 г.

09.09.2016

Днес, 09. 09. 2016 г., съобразно разписаното в т. 13 от постигнатото на 30 март 2016 г. споразумение между представители на МЗ, НЗОК и НСОПЛБ, се проведе среща между министъра на здравеопазването д-р П. Москов, г-жа Ваня Кръстева – подуправител на НЗОК,  д-р Ив. Георгиева- директор дирекция „Медицински дейности“ в МЗ и доц. Л. Киров- председател на НСОПЛБ.

Работна група за измемение и допълнение на Наредба 39

09.09.2016

Уважаеми колеги,

В прикачения файл може да видите писмо от д-р Шарков по повод определяне на представители от НСОПЛБ, които да бъдат включени в състава на работна група за измемение и допълнение на Наредба 39.

МУ - Варна обяви конкурс по документи за специалисти по "Обща медицина"

02.09.2016

Уважаеми колеги,

МУ - Варна обяви конкурс по документи за специализанти по специалист "Обща медицина".

Срокът за подаване на документи за участие е от 07.09.2016 г. до 16.09.2016 г.

Отговор от МЗ на писмо от НСОПЛБ относно мъртвопроверителство и издаване на съобщение за смърт

25.08.2016

Уважаеми колеги, в приложения документ може да видите пълния текст на писмото във връзка с издаване на съобщение за смърт, изпратено от МЗ.

Писмо до МЗ относно извършване на мъртвопроверителство и издаване на съобщение за смърт

16.08.2016

Уважаеми колеги, НСОПЛБ изпрати писмо до МЗ относно извършване на мъртвопроверителство и издаване на съобщение за смърт.

 

Колко ЗОЛ избраха ОПЛ по електронен път - данни на НЗОК

19.07.2016

Уважаеми колеги, в прикачен файл може да видите официалното писмо от НЗОК във връзка с ЗОЛ направили своя електронен избор.

Писмо- отговор до д-р Г. Павлова, Зам.- председател на БЛС

08.07.2016

Националното сдружение на общопрактикуващите лекари в България (НСОПЛБ) е организация, която има изградени структури във всички 28 области на страната с разнообразни и ефективни форми на двустранна комуникация, чрез които постоянно постъпват въпроси и предложения, които колегите ОПЛ поставят, обсъждат се, търсят се решения и впоследствие се предприемат действия.

Пълния текст на писмото - отговор на НСОПЛБ, както и писмата на БЛС може да видите в прикачените файлове.

Състав на Върховния административен съд отмени Наредбата №10 „За проучване на удовлетвореността на пациентите от медицински дейности, закупувани от НЗОК”

08.07.2016

Като жалбоподатели към ЦЗПЗ се присъединиха „Националното сдружение на частните болници” и „Националното сдружение на общопрактикуващите лекари”. Съдът установява, че наредбата е издадена без мотиви и финансова обосновка и в противоречие с императивни норми на Закона за здравното осигуряване и Закона за нормативните актове.

Пълен текст на убликацията тук!

Заповед на министъра на здравеопазването във връзка с подобряване на дейностите в областта на контрола на туберкулозата с участие на НСОПЛБ

07.07.2016

В прикачения файл може да видите целия документ.

Уточнение за учакзание на НЗОК № РД-16-33/24.06.2016 г.

07.07.2016

Уважаеми колеги, в прикачения файл ще можете да видите писмото, което днес изпратихме до д-р Комитов във връзка с Указание на НЗОК № РД-16-33/24.06.2016 г. относно „Условия и ред за диспансерно наблюдение на ЗОЛ със сърдечно-съдови заболявания и с наличие на сърдечно-съдови импланти и трансплантанти до края на първата година от интервенцията“.

Запитване до НЗОК - електронен избор

07.07.2016

Уважаеми колеги, в прикачения файл ще можете да видите писмото, което днес изпратихме до д-р Комитов във връзка с електронния избор на ОПЛ.

Заповед на министъра на здравеопазването във връзка с подобряване на дейностите в областта на контрола на туберкулозата

07.07.2016

Заповед на министъра на здравеопазването във връзка с подобряване на дейностите в областта на контрола на туберкулозата с участие на представители на НСОПЛБ.

„Ние няма от какво да се притесняваме." заяви доц. Киров в предаването "Здравей България" по Нова ТВ

01.07.2016

Ние няма от какво да се притесняваме." Аз благодаря на по определена фармацевтична компания, която преди три години осигури моето участие в един европейски форум. Там успях да кажа какво правим у нас и да „натрия носа” на англичаните. Защо държавата не ме изпрати там?”, коментира  д-р Любомир Киров от Сдружението на общопрактикуващите лекари.

Доц. Любомир Киров за Zdrave.net: Онлайн изборът на общопрактикуващ лекар е неетичен и неморален

16.06.2016

Новата услуга, която предлага НЗОК от началото на този месец – онлайн избор на лекар, не е нито коректна, нито полезна. Това заяви за Zdrave.net председателят на Националното сдружение на общопрактикуващите лекари доц. Любомир Киров.

Д-р Николай Брънзалов в предаването "Пулс" по Канал 3

15.06.2016

Уважаеми колеги, д-р Николай Бръзалов изказа своята позиция във връзка с електронния избор на личен лекар.

 

НАДЗОРНИЯТ СЪВЕТ НА КАСАТА ОДОБРИ ИЗИСКВАНИЯТА ЗА ПРЕДПИСВАНЕ НА МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ ЗА БОЛНИТЕ ОТ ДИАБЕТ

13.06.2016

Изискванията са разработени във връзка с включването на медицински изделия (МИ) – инсулинови резервоари и инсулинови сетове, в Списъка с медицински изделия, които НЗОК ще заплаща през 2016 г. в условията на извънболничната помощ.

Вижте всички публикации

Събития

Вижте всички събития