ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

СВЕТЛИНА В ДУШИТЕ, ЗДРАВЕ, МИР И ЛЮБОВ ЗА ХОРАТА!

 

  n,RIJFI n,RIJn,n,RIJFI НСОПЛБННСОПВЛБНН

Изследвания, извършени по друг повод, се признават в рамките на диспансерното наблюдение - отговор от НЗОК

21.03.2014

Днес получихме отговор от НЗОК на въпроси за диспансерното наблюдение, поставени от НСОПЛБ

Отговор на НЗОК за потребителските такси на пенсионерите

17.03.2014

В отговор на наше запитване към НЗОК получихме информация за възстановяването на сумите от държавния бюджет за компенсация на намалените потребителски такси на пенсионерите.

Решение на УС на НСОПЛБ

10.03.2014

Нашата позиция в медиите - 2014 г.

05.03.2014

Д-р Виктор Рановски за получаването на лекарства по лекарско предписание без рецепта

Интервю на доц. Л. Киров за в-к Телеграф

Д-р Светлин Митев за ОПЛ и специализацията

За общопрактикуващите лекари и специализацията - д-р Александър Калайджиев пред TVSAT COM

За проблемите в ПИМП - д-р Христо Димитров пред Евроком Царевец

За специализацията по Обща медицина - д-р Виктория Чобанова и депутатът Тунчер Кърджалиев  пред Радио Благоевград

 

Протокол от заседанието на Комисията по професионална етика на НСОПЛБ

02.03.2014

Отговор от НЗОК

18.02.2014

След нашето запитване към НЗОК относно изискванията  към нас като договорни партньори, получихме отговор на поставените въпроси.  

ImportantОтворено писмо на НСОПЛБ във връзка с предстоящото закриване на практики на ОПЛ без специалност ОМ

08.02.2014

С изтичането на срока по ЗЛЗ (последна промяна на 2.6.2009 г.), практиките на колеги, които нямат диплома за придобита специалност по Обща медицина трябва да бъдат заличени. Това е повод за множество сигнали, в които се изразява тревога за съдбата на пациентите на тези практики. Поставят се и въпроси за разкриване на практики за ПИМП от лекари без призната специалност по ОМ, вкл. новозавършили колеги, особено в т.нар. "неблагоприятни" райони.  

Отново за наемите на лечебните заведения

09.01.2014

В отговор на писмо на НСОПЛБ до МЗ, Парламентарната комисия по здравеопазване и Сдружението на общините в България, във връзка с неспазването на чл. 102 ал. 4 от ЗЛЗ, касаещ наемите на лечебните заведения за ПИМП, получихме отговор от Председателя на ПКЗ.

Вижте всички публикации