ВАЖНО! Новини за Четвъртия национален конгрес по Обща медицина с международно участие - 20-23.11.2014 г.

 

ВАЖНО!  Указания на Министерство на здравеопазването за провеждане на имунопрофилактика на родените след 01.06.2014 г.     

МЗ изпрати до РЗИ и НЗОК указания за провеждане на имунопрофилактиката във връзка с липсата на 6-валентна ваксина за бебетата, родени след 01.06.2014 г. Повече подробности вижте в раздел Обща медицина - Полезно за практиката

  n,RIJFI n,RIJn,n,RIJFI НСОПЛБННСОПВЛБНН

ImportantШествалентна или петвалентна ваксина - практически решения. Какво ще правим, ако няма шествалентна ваксина? Ситуацията с ваксините в момента и възможни решения.

29.08.2014

Консенсусно становище, препоръки и предложения от експертна среща, проведена по инициатива на НСОПЛБ.

КЗК препоръчва промени в реда на договаряне на услугите в здравеопазването

01.08.2014

С решение 1005-07.2014 г. Комисията за защита на конкуренцията препоръча в ЗЗО и свързаните с него нормативни актове да се създаде ясна правна уредба, която да гарантира представителството на всички стопански субекти в процеса на договаряне с НЗОК.

НСОПЛБ напомни на МЗ за Стандарта по ОМ и предложенията ни за промени в Наредба 4

17.07.2014

Днес бяха изпратени писма до МЗ във връзка с публикуването на Стандарта по Обща медицина и предвижданите промени в Наредба 4.

Становище на НСОПЛБ за Националната програма за майчино и детско здраве

10.07.2014

Проектът на Националната програма за подобряване на майчиното и детското здраве е публикуван на сайта на МЗ. Становището на НСОПЛБ е изпратено днес.

ImportantНСОПЛБ с официално запитване към НЗОК във връзка с Анексите към договорите

27.06.2014

Отговорът на НЗОК получихме днес.

Нашата позиция в медиите - 2014 г.

27.06.2014

За подаването на болничните по електронен път  - д-р В. Рановски и д-р А. Пелтеков пред bTV

"Защо напускат личните лекари" - д-р Христо Димитров пред БНТ 1

Д-р Селиме Карагьозова и доц. д-р Л. Киров пред Радио Шумен

"Ще излекуваме ли българското здравеопазване" - доц. д-р Л. Киров пред 7News

Д-р Петя Дакова пред CredoWeb

"Личните лекари ще искат по-голям бюджет" - доц. Л. Киров пред в-к Дневник

Предстои промяна на Наредба 4 за реда и условията за предписване на лекарствени продукти

24.06.2014

НСОПЛБ отново изпрати своите предложения за промени в Наредбата, чрез които предписването на лекарства за домашно лечение ще стане по-удобно за пациентите и за лекарите.

ImportantНаредба 15 за специализацията по ОМ е публикувана на сайта на МЗ за обсъждане

24.06.2014

В Наредбата са включени повечето от приетите в работната група предложения на НСОПЛБ за решаване на проблема със специализацията по Обща медицина.

Изследвания, извършени по друг повод, се признават в рамките на диспансерното наблюдение - отговор от НЗОК

21.03.2014

Днес получихме отговор от НЗОК на въпроси за диспансерното наблюдение, поставени от НСОПЛБ

Отново за наемите на лечебните заведения

09.01.2014

В отговор на писмо на НСОПЛБ до МЗ, Парламентарната комисия по здравеопазване и Сдружението на общините в България, във връзка с неспазването на чл. 102 ал. 4 от ЗЛЗ, касаещ наемите на лечебните заведения за ПИМП, получихме отговор от Председателя на ПКЗ.

Вижте всички публикации