Трябва ли за децата да се плаща такса за преглед при личния лекар?

20.09.2017
Пред Bulgaria ON AIR председателят на общопрактикуващите лекари в София д-р Георги Миндов обясни, че целта на въвеждането на подобна такса е да се намали свръхпотреблението и да се покрият разходите за канцеларски материали, като тя няма да покрива лекарския труд.

 

Здравеопазването - социална демагогия

20.09.2017

Интерю на д-р Александър Калайджиев по радио "Хоризонт".

 

Нова такса при личния лекар

20.09.2017

Защо личните лекари поискаха да се плаща и за преглед на деца?

Общопрактикуващите лекари отново настояват за децата да се плаща такса за преглед

20.09.2017
Доц. Любомир Киров коментира за радио Хоризонт мотивите за искането от страна на НСОПЛБ за децата да  се плаща такса за преглед.

Доц. Любомир Киров коментира за радио Благоевград предложението за завишение от бюджета за ПИМП

19.09.2017

Цялото интервю можете да чуете тук.

Становище относно необходимост от промяна в наредбата за придобиване на специалност Обща медицина

15.09.2017

Уважаеми колеги,

Днес бе изпратено становище до д-р Мирослав Ненков, зам. -министър на здравеопазването на Р Бълагрия, свързано в проблемите за придобиване на специалност Обща медицина.

Предложения на НСОПЛБ за бюджет за ПИМП за 2018 г.

15.09.2017

Уважаеми колеги,

Представяме на вниманието ви предложение за бюджет 2018 за ПИМП. 

Работна група на МЗ във връзка с възникнали проблеми, касаещи обучение за придобиване на спрециалност Обща медицина

12.09.2017

Уважаеми колеги,

МЗ сформира работна група във връзка с възникнали проблеми, касаещи обучение за придобиване на спрециалност Обща медицина.

 

Д-р Г. Миндов, председател на КПЕ към НСОПЛБ, за профилактичните прегледи при ОПЛ

11.09.2017

Твърде малко хора посещават личния си лекар за профилактичен преглед.

ОТ НАУКАТА ДО ЛЕГЛОТО НА БОЛНИЯ Когато научните доказателства помагат на клиничната практика

27.07.2017
Фондация „Академия-кардиология” и „Арбилис”
 
съвместно с
 
Национално сдружение на общопрактикуващите лекари в България
 
Българска асоциация по сексуална медицина
Българско научно дружество по фармация
Български фармацевтичен съюз
 
Ви канят да вземете участие в
 
VIII Научно-практическа конференция
ОТ НАУКАТА ДО ЛЕГЛОТО НА БОЛНИЯ

ОТЧЕТЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА НСОПЛБ ЗА ПЕРИОДА ЮНИ 2013- ЮНИ 2017 г.

13.07.2017

„Грижата за излишното

 често се съчетава със загуба на необходимото.“

 Солон

НСOПЛБ проведе Отчетно-изборно събрание

11.07.2017

Доц. Любомир Киров бе преизбран за председател на Националното сдружение на общопрактикуващите лекари в България на Отчетно-изборното събрание на организацията, което се проведе в Пловдив.

ДЕКЛАРАЦИЯ ОТ ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА НСОПЛБ

10.07.2017

Уважаеми колеги,

Делегатите на общото събрание на НСОПЛБ изготвиха декларация във връзка с насилието над лекари и медициснки специалисти.

РЕЦЕПТУРНА КНИЖКА НА ХРОНИЧНО БОЛНИЯ

05.07.2017

Относно съвместно указание № РД-16-15/27.04.2017 г. на НЗОК и БЛС относно работа с

„РЕЦЕПТУРНА КНИЖКА НА ХРОНИЧНО БОЛНИЯ“.

 

Уважаеми колеги,

Преди седем години беше въведена т.н. тримесечна рецепта, както и възможността за автоматично по електронен път генериране на информацията, която до онзи момент се вписваше на ръка в рецептурните книжки при всяко изписване на медикаменти, както и нейното разпечатване върху бял лист хартия-формат А4, който е точно копие и отразява всички атрибути на рецептурната книжка в частта предписани медикаменти и тяхното отпускане от аптеките. Тези промени бяха съществена стъпка към електронното здравеопазване. Възможността за разпечатване на съответната част от Рецептурната книжка доведе до следните положителни ефекти:

Д-Р ЛЮБОМИР КИРОВ: НЕ МОЖЕМ ДА ХОДИМ С АВТОМАТИ И ДА ПРИНУЖДАВАМЕ РОДИТЕЛИТЕ ДА СИ ИМУНИЗИРАТ ДЕЦАТА

07.06.2017

Д-р Киров обясни, че ръководеното от него сдружение винаги е имало активно отношение към проблема с ваксинопрофилактиката.

Писмо до НОИ във връзка с издаването на електронен болничен - проблем

01.06.2017

Уважаеми коелги, 

След обсъждане в УС и НС на НСОПЛБ, както и със специалисти по изготвяне на медицинския софтуер за нашата работа Ви уведомявам, че посоченото по-долу изискване на НОИ, публикувано в документ „Функционални изисквания към програмните продукти”, буди сериозни притеснения и би могло да е пречка, която силно затруднява работата ни.

​Целия документ можете да видите в прикачения файл.

31 май - световен ден без тютюнев дим

30.05.2017

Уважаеми колеги,

Националното сдружение на общопрактикуващите лекари в България отбелязва инициативата на СЗО - като представя ролята и значението на европейския проект SmokeFreeBrain, разработван в рамките на програмата на ЕС Хоризонт 2020. НСОПЛБ е член на академичния консорциум и активен участник в провеждането на уникално пилотно проучване, насочено към отказване от тютюнопушене.

 

Необоснована промяна в броя на направленията за ПИМП и СИМП за второ тримесечие на 2017 г.

26.05.2017

Уважаеми колеги, 

В прикачения файл може да видите писмото в отговор на наш сигнал, изпратен до МЗ, НЗОК, КЗ, БЛС и медиите относно необоснована промяна в броя на направленията за ПИМП и СИМП за второ тримесечие на 2017 г.

Изявление на НСОПЛБ относно регулативни стандарт

19.05.2017

Уважаеми колеги, в приложения докумет ще можете да видите писмото, изпратено днес до всички заинтересовани институции, относно регулативните стадарти.

Идеен проект за Методика за оценка на качеството, предоставен с писмо изх. № 195/25.04.2017 г. от БЛС

15.05.2017

Уважаеми колеги, 

Екипът на НСОПЛБ подготви документ в отговор на писмо, изпратено от БЛС относно Методика за оценка на качеството, в което ясно изложи мотивите си.

Писмо от МЗ във връзка с увеличаващата се заболеваемост от морбили

05.04.2017

Уважаеми колеги,

В приложения файл ще видите писмо от МЗ във връзка с увеличаващата се заболеваемост от морбили на територията на гр. Пловдив.

Все повече хора се отдалечават от лекарската грижа - тема от предаването Абсурдите по БНТ 2

30.03.2017

Уважаеми колеги, в приложения линк ще можете да видите целия репортаж с участие на доц. Киров, д-р Селиме Карагьозова и д-р Снежана Бакърова по темата.

Станoвище по повод на Законопроект за възстановяване на институцията „училищен лекар”

28.02.2017

Уважаеми колеги, във връзка с подновения дебат за училищните лекари и кабинети, представяме на всички заинтересовани страни становище на НСОПЛБ от 2007 година.

Личният ни лекар ще плаща глоба, ако вдигнем кръвното и захарта

27.02.2017

Предложението е в проекта за Национален рамков договор между Касата и Лекарския съюз.

Становище за въвеждане на Национална програма за контрол и лечение на ротавирусните гастроентерити в Република България

27.02.2017

Уважаеми колеги,

С цел подобряване достъпа и улесняване на процеса по отчетността по Програмата, предлагаме следните промени в Указанията...

Становище относно критерии за качество

22.02.2017

Уважаеми колеги,

Във връзка с получения от нас Проект на НРД (вариант от 17.02.2017 г.), в който са посочени и  Критериите за качество и достъпност на първичната извънболнична медицинска помощ“, приети от двете страни и писмо на УС на БЛС от 20.02. 2017 Изх. № 94 заявяваме следното:

  1. Изготвените критерии и предвидените санкции, при тяхното еднократно нарушение, са в явно несъответствие с действащата в страната нормативна уредба. Това създава предпоставки за правен хаос и проблеми при прилагането на нормите на НРД, в т.ч. при налагане на санкции, респективно основание за тяхното обжалване пред съдебните органи от страна на изпълнителите на медицинска помощ. Мотивите ни за това са следните...

 

Писмо от МЗ във връзка със становище относно критерии за предписване на лекарсва за лечение на заболяването „есенциална хипертония“ от клас I10

21.02.2017

Уважаеми колеги,

В приложения файл можете да видите отговорът от страна на МЗ във връзка с изпратно писмо от НСОПЛБ.

Писмо до БЛС във връзка с преговори за НРД 2017

20.02.2017

По време на преговорите на ниво представители на БЛС (борд по Обща медицина, представители на СИМП и УС на БЛС) с НЗОК не се постигна съгласие относно критериите за качество. Предложените от НЗОК критерии за ПИМП са абсолютно неприемливи и некоректни и бяха отхвърлени от страна на БЛС. От своя страна, НЗОК също не възприеха предложените от нас и разглеждането им се отложи за по-високо ниво.

 

В този документ съм направил някои коментари (текстът е оцветен в жълто и е ползван като основа протокол от срещите). Голяма част от тях са обсъждани многократно с колеги и могат да са от полза при защита на предложените от нас критерии. Тези коментари са валидни и за предлаганите от НЗОК критерии за СИМП, които също не са приемливи.

 

Отново подчертавам, че единствено работещите и приемливи към момента критерии за ПИМП са предложените от преговарящите от БЛС на експертно ниво.

IN MEMORIAM

07.02.2017

На 05.02.2017 г. почина д-р Елена Янева.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПРОМЯНА В МЕТОДИКА ЗА ЗАПЛАЩАНЕ НА ПРАКТИКИ С НЕБЛАГОПРИЯТНИ УСЛОВИЯ НА РАБОТА

02.02.2017
Уважаеми колеги,
 

Нашите предложения и мотиви за промени в Методиката за определяне на месечното заплащане за работа в населени места – център на практики с неблагоприятни условия за работа на изпълнители на първична извънболнична медицинска помощ (ПИМП) ще откриете в приложените документи.

Становище относно критерии за предписване на лекарсва за лечение на заболяването „есенциална хипертония“ от клас I10

25.01.2017

Решението на НС на НЗОК (Прил. 1) би трябвало да разреши тези 24 % от пациентите с хипертония да имат възможност, при лечение с монопрепарат (не комбиниран, т.е. такъв, който включва в себе си два медикамента) да получат 100% реимбурсация.

Но това съвсем не е така, поради въведените с Решението на НС на НЗОК критерии за предписване и условия (които не отговарят нито на правилата за кодиране, нито на медицинската наука).

Отворено писмо от ДСОПЛ

25.01.2017

Относно искане изх.№3/26.01.2017г. поставено от проф.д-р Арман Постиджиян в качеството на Председател на дружеството на кардиолозите в България до БЛС за въвеждане на задължително насочване от ОПЛ към кардиолог за диспансерни консултации.

В брой 8 на Държавен вестник излезе Решение № РД-НС-04-7-1 от 11 януари 2017 г. за изменение и допълнение на Решение № РД-НС-04-24-1 от 29 март 2016 г. по чл. 54, ал. 9 и чл. 59а, ал. 6 от ЗЗО на Надзорния съвет на НЗОК на стр. 9

25.01.2017

Целия текст можете да видите в прикачения файл.

Писмо от НЗОК във връзка с отпускане на напълно заплащани лекарствени продукти

24.01.2017

Уважаеми колеги, в прикачените документи ще можете да видите писмата от РЗОК във връзка отпускане на напълно заплащани лекарствени продукти.

Трябва да надграждаме, за да може тези след нас да влязат в една добре подредена къща на Общата медицина

21.12.2016

Това отбеляза доц. Л. Киров, председател на НСОПЛБ.

Личните лекари трябва да изнасят повече лекции на тези форуми

21.12.2016

Така смята д-р Любин Шукриев, председател на Дружеството на семейните лекари в Югоизточна Европа.

Д-р Николай Брънзалов: Личният лекар е единствения лекар в системата, който няма изгода пациента му да е болен

21.12.2016

Oт началото на здравната реформа личните лекари са намалели с около 1500 човека, млaдите не искат да са джипита.

Писмо на НСОПЛБ до МЗ и НЗОК относно електронната автентификация и свързани с нея възможности в Наредба 8.

15.12.2016

В резултат на изпратеното от НСОПЛБ писмо на 12.12.2016 г. (понеделник) между НСОПЛБ, МЗ и НЗОК, на която присъстваха колеги от УС на НСОПЛБ, д-р Пенков и колеги от МЗ, д-р Комитов, екипът, работещ по електронното здравеопазване и представители на екипа, който поддържа електронната система за автентификация.

Предложения за НРД 2017 и приложния към него

13.12.2016

На 10.12. 2016 (събота) в офиса на НСОПЛБ се проведе заседание на УС на НСОПЛБ и след това на Борда по Обща медицина. Обсъдиха се предложения за промени в НРД и приложенията.

Писмо до НЗОК във връзка с дистанционно отчитане през ПИС

24.11.2016

Уважаеми колеги, в прилоложените файлове ще може да видите писмото, което НСОПЛБ изпрати до НЗОК и отговор, получен след нашите предложения.

Доц. Любомир Киров: Трябва да се осигурят условия за кариерно развитие и по-добро финансиране, за да искат повече млади лекари да станат джипита

22.11.2016

Между 17 и 19 ноември в Гранд Хотел Пловдив се проведе ежегодната Национална научно-практическа конференция по Обща медицина, организирана от Национално то сдружение на общопрактикуващите лекари в България (НСОПЛБ). На събитието за дванадесети път беше връчен призът „Семеен лекар на годината”.

Общопрактикуваща лекарка от Русе грабна тазгодишния приз „Семеен лекар на годината”

21.11.2016

Наградата се дава за 12-та поредна година и неин носител за 2016г. стана д-р Росица Гецова.

КОНСЕНСУСНО СТАНОВИЩЕ, ПРЕПОРЪКИ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

14.11.2016

Настояваме за пилотно тестване на пръстовия идентификатор

11.11.2016

Доц. Киров даде интервю за Клиника.бг.

 

доц. Киров за радио "Хоизонт": Ако не се подобрява финансирането при общопрактикуващите лекари, няма как системата да се стабилизира

01.11.2016

Анонсът, че в Бюджет 2017 г. са предвидени 247 млн. лв. повече за здравни дейности и услуги, безспорно е по-добър, отколкото през предишните години. Има повече отпуснати средства, въпросът е как ще се разпределят? Това каза за предаването "Преди всички" по "Хоризонт" доц. Любомир Киров.

Слагат край на извинителните бележки по болест със задна дата

01.11.2016

Те вече ще са с номера от амбулаторния лист който е от прегледа и не може да бъде манипулиран.

ImportantЗА ДВАНАДЕСЕТИ ПЪТ ЩЕ БЪДЕ ВРЪЧЕН ПРИЗЪТ „СЕМЕЕН ЛЕКАР НА ГОДИНАТА”

31.10.2016

Ежегодното връчване на приза “Семеен лекар на годината”, станало традиция за НСОПЛБ, ще се състои в гр. Пловдив, на 19 ноември по време на Национална  Научно-практическа Конференция  по Обща  медицина.

Личните лекари искат да няма освободени от потребителска такса

27.10.2016

Сдружението на общопрактикуващите лекари предлага да отпаднат привилегиите при заплащане на потребителската такса от 2,90 лв. при личните си лекари, защото именно пациентите, освободени от тази такса, са най-честите посетители на кабинетите.

Бюджет 2017 ПИМП

21.10.2016
Уважаеми колеги,
 

Представяме на вниманието Ви предложение за размера на бюджет 2017 за ПИМП.

1.      Предлагаме бюджетът за ПИМП за 2017 г. да бъде в размер на 225 млн. лв., което е 8% от ЗОП на НЗОК според Закона за бюджета на НЗОК за 2016г. Предложението е съобразено с препоръките на Световната банка и НЗС за увеличение на средствата за ПИМП до 2020.

 

Пълният текст може да видите в прикачения файл.

Работна група с участие на експерти от МЗ, МОН и НСОПЛБ

10.10.2016

Работна група с участието на експерти от МЗ, МОН и Националното сдружение на общопрактикуващите лекари /НСОПЛБ/ ще изработи мерки за решаване на проблема с „медицинските бележки“, които да не натоварват допълнително административно личните лекари, но и да гарантират невъзможност за фалшифициране. Това решение бе взето на среща между представители на МЗ, МОН и НСОПЛБ. До момента на приемане на новия начин на работа, е валиден досега съществуващия ред.

Вижте всички публикации

Събития

Вижте всички събития