Choosing Wisely: Пет ненужни медицински процедури в алергологията

12.04.2012

American Academy of Allergy, Asthma & Immunology представлява алерголози, специалисти по астма, клинични имунолози и свързани здравни професионалисти в областта на изследванията и лечениято на алергични и имунологични заболявания.  В Академията членуват повече от 6500  лекари в САЩ, Канада и 60 други страни.

 

За определянето на петте ненужни процедури  са били поканени за участие всички членове на ААААI. Работна група е разгледала постъпилите предложения с цел да се гарантира, че предложенията съответстват на най-добрата научна практика. Първоначалният списък с препоръки е бил предложен на членовете на организацията за оценка на потенциалната важност както за специалистите, така и за пациентите. Финалните предложения на ААААI са следните:

 

1. Да не се извършват недоказани диагностични тестове, като  изследване на IgG или изследване на пълен комплект IgE при оценката на алергичните състояния.

Правилната диагноза и лечение на алергиите изисква специфични IgE тестове (кожни или кръвни), базирани на клиничната история на пациентите. Използването на други тестове или методи за диагноза на алергиите е недоказано и може да доведе до неправилна диагноза и лечение. Правилната диагностика и лечение са икономически ефективни и същесвени за оптималните грижи за пациентите.

 

2. Да не се назначава КАТ на синусите или безразборно да се предписват антибиотиците за неусложнени остри риносинуити.

Вирусните инфекции са причина за болшинството остри ринусинуити и само 0.5 до 2 % прогресират до бактериални инфекции. Повечето остри ринусинуити се възстановяват спонтанно без лечение за две седмици. Неусложненият остър риносинуит обичайно се диагностицира чрез клиниката на пациента и не изисква КАТ на синуси или друг вид изобразително изследване. Антибиотиците не се препоръчват за пациенти с неусложнен остър риносинуит, които имат леко протичане на заболяването и имат възможност за проследяване. Ако се вземе решение за антибиотично лечение, амоксацилинът трябва да бъде антибиотик от първа личия за лечение за повечето остри риносинуити.

 

3. Да не се прави рутинно диагностично тестуване при пациенти с хронична уртикария.

При огромното мнозинство от пациенти с хронична уртикария не може да бъде установена окончателна етиология. Ограничени лабораторни тестове трябва да бъдат назначени с цел изключване на подлежаща причина. Таргетно лабораторно изследване, базирано на клиниката на пациента, е подходящо. Рутинните изследвания нито са икономически ефективнии, нито свързани с подобряване на клиничния резултат. Кожните и серум-специфичните IgE изследвания за инхалаторни и хранителни антигени не са показани, освен при ясна клиника, показваща, че съответният алерген провокира или поддържа уртикарията.

 

4. Да не се препоръчва лечение с имуноглобулин за рецидивиращи инфекции, освен ако е изявен понижен имунен отговор  към ваксини.

Лечението с имуноглобулини (gammaglobulin) е скъпо и не подобрява клиничния изход, освен ако има увреждане на антиген-специфичния IgG отговор на ваксинациите и естествените инфекции. Ниски нива на имуноглобулини  без увреждане на антиген-специфичния IgG отговор не е индикация за назначаването на имуноглобулинова терапия. Изключения са нивата на IgG под 150 мг/дл или изявени или подозирани генетични заболявания. Измерването на субкласовете на IgG рутинно не е полезно при определяне на необходимостта от имуноглобулинова терапия. Селективният IgA дефицит не е индикация за приложение на имуноглобулин.

 

5. Да не се диагностицира и лекува астма без спирометрия.

Клиницистите често се опират само на симптомите, когато диагностицират и лекуват астма, но тези симптоми могат да бъдат заблуждаващи и да се дължат на други причини. Поради това спирометрията е съществена за потвърждаване на диагнозата при тези пациенти, които могат да извършат изследването. Съвременните гайдлайни подчертават ползата на показателите от спирометрията в стратифициране на тежестта на заболяването и мониторирането на контрола. Анамнезата и физикалното изследване без спирометрия могат да доведат до неправилна оценка на контрола на астмата. Погрешната диагноза и оценка на контрола водят до неправилно лечение, което има висока икономическа цена.

 

Всички препоръки в списъка имат информационна цел и не са планирани да заменят консултацията с медицински професионалист. Пациентите трябва да дискутират със своя лекар специфичните въпроси в този списък в зависимост от своето индивидуално състояние.

 

Препоръките са част от кампанията Choosing Wisely (мъдър избор), организирана от American Board of Internal Medicine, в която много различни медицински специалисти идентифицират тестовете и процедурите, които не трябва да се прилагат. Общо 45 процедури и тестове са обявени за ненужни .

 

Кампанията била започната от д-р Howard Brody, професор по Обща медицина в Тексаския Университет, който приканил всяка медицинска специалност да направи критичен оглед и да определи 5 практики, които се извършват често, независимо от липсата на доказателства за ефикасност.

 

Девет медицински общности в САЩ, представляващи повече от 374 000 лекари, са обявили своя списък  „Пет неща, които лекарите и пациентите трябва да обсъдят”,  наблягайки на значението на разговора между лекар и пациент с цел подобряване на грижите и избягване на ненужните изследвания. Тези списъци представляват специфични препоръки, подкрепени от доказателствената медицина, които лекарите и пациентите трябва да обсъждат при избора на най-подходящите грижи в конкретния случай. Всеки списък съдържа информация кога тестовете и процедурите могат да бъдат подходящи, както и методологията за съставянето им.

 

С процедурите, включени в  списъците на American College of Physicians, American Academy of Family Physicians, American College of Cardiology, American Society of Clinical Oncology, American College of RadiologyAmerican Gastroenterological Association, American Society of Nephrology, American Society of Nuclear Cardiology, можете да се запознаете от съответните връзки.

 

Списъкът с ненужните процедури, изготвен от  American Academy of Allergy, Asthma & Immunology в рамките на кампанията Choosing Wisely  можете да видите тук.

 

Превод: НСОПЛБ

< Назад