ОБЩОПРАКТИКУВАЩИЯТ ЛЕКАР В ПЪТЯ НА ОНКОЛОГИЧНИЯ ПАЦИЕНТ

21.12.2022

Уважаеми колеги,

 

Днес, когато Европейският съюз проектира трите стълба на бъдещата онкология – превенция, скрининг и качество на живот, ние сме длъжни да вградим в тяхната архитектура ерудицията и самочувствието на българските общопрактикуващи лекари. Амбицията на българската клинична онкология да бъде организирана, иновативна и персонализирана не би била постижима без общомедицинската наука и практика.

 

Затова Националното сдружение на общопрактикуващите лекари в България (НСОПЛБ) и Съвместната онкологична национална мрежа (СОНМ) поемат инициатива за поредица от уебинари, които да представят и обсъдят функциите на общопрактикуващия лекар и същността на процесите на опортюнистичния скрининг, маршрута на онкологичния пациент и превенцията на онкологични заболявания.

 

Нашата съвместна инициатива е импулс за модерен синергизъм между доболничната медицинска помощ в лицето на общопрактикуващите лекари и високоекспертната онкологична грижа. Целта не е да се вменяват на общопрактикуващия лекар допълнителни и непривични задължения, а да се култивира мислене и да се инициират диалози лекар-пациент, основани на първични, ясни и работещи алгоритми за опортюнистичен скрининг и интердисциплинарни маршрути.

 

Представяме ви предварителното съдържание на трите уебинара, първият от които ще бъде проведен на 17 юни 2023 г., събота.

 

УЕБИНАР 1 Общопрактикуващият лекар в опортюнистичния скрининг

 

Опортюнистичен скрининг – дефиниции, организация, ефективност, функции на общопрактикуващия лекар; възможности за опортюнистичен скрининг при социално най-значими карциноми: белодробен, колоректален, простатен, на гърда и на маточна шийка и перспективи- проекти, ресурси и политики; дискусия.

 

НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩОПРАКТИКУВАЩИТЕ ЛЕКАРИ В БЪЛГАРИЯ

СЪВМЕСТНА ОНКОЛОГИЧНА НАЦИОНАЛНА МРЕЖА

 

ПЪРВИ НАЦИОНАЛЕН УЕБИНАР

 

ОБЩОПРАКТИКУВАЩИЯТ ЛЕКАР

В ОПОРТЮНИСТИЧНИЯ ОНКОЛОГИЧЕН СКРИНИНГ

 

17 юни 2023 г., събота

 

ПРЕДВАРИТЕЛНА ПРОГРАМА

 

 

09:00 – 09:10 Официално откриване

 

09:10 – 12:00 ВИРТУАЛЕН ПЛЕНАР

Модератори: доц. д-р Димитър Калев, доц. д-р Любомир Киров      

 

09:10 – 09:30 Опортюнистичен онкологичен скрининг – дефиниции, организация, ефективност. доц. д-р Надя Димитрова

 

09:30 – 10:30 Възможности за скрининг при социално най-значими карциноми

 

09:30 – 09:45 Скрининг за карцином на гърда. д-р Иво Гергов

 

09:30 – 09:45 Скрининг за карцином на маточна шийка. акад. проф. д-р Григор Горчев

 

09:45 – 10:00 Скрининг за простатен карцином. акад. проф. д-р Чавдар Славов

 

10:00 – 10:15 Скрининг за колоректален карцином. доц. д-р Петко Карагьозов

 

10:15 – 10:30 Скрининг за белодробен карцином. проф. д-р Галина Кирова

 

10:30 – 10:50 Функции на общопрактикуващия лекар в опортюнистичния скрининг. доц. д-р Любомир Киров

 

10:50 – 12:00 Дискусия: експерти и общопрактикуващи лекари

 

14:00 – 17:00 ФИЗИКАЛНА КРЪГЛА МАСА

Модератори: доц. д-р Любомир Киров, доц. д-р Димитър Калев    

 

Тема 1. Перспективи за опортюнистичен скрининг в България – проекти, ресурси и политики.

 

Тема 2. Алгоритми за опортюнистични скриниращи процедури в България – изготвяне, структура, ползване.

 

 

УЕБИНАР 2 Общопрактикуващият лекар в маршрута на онкологичния пациент

 

Алармени ракови симптоми и пациентски фактори в първичната медицинска помощ – доказателства и реална практика; здравни ресурси и своевременна/забавена онкологична диагноза – възможности на здравната система и общопрактикуващия лекар; организация на първите стъпки в маршрута на онкологичния пациент: ръководства, алгоритми, формуляри и телеонкология; дискусия.

 

УЕБИНАР 3 Общопрактикуващият лекар в превенцията на онкологични заболявания

 

Оценка на рискови фактори за онкологични заболявания в първичната медицинска помощ – доказателства и реална практика; възможности за контрол на хранителни режими и вредни навици от общопрактикуващия лекар; вторична превенция при пациенти, преживели карцином; дискусия.

 

През целия път на онкологичния пациент присъства благородният и мъдър образ на общопрактикуващия лекар. На неговото утвърждаване и непреходност посвещаваме тази съвместна инициатива.

 

 

 

доц. д-р Любомир Киров, дм 

Председател на НСОПЛБ

 

доц. д-р Димитър Калев, дм

Председател на УС на СОНМ

 

< Назад