Choosing Wisely: Пет ненужни процедури и лечения в първичната помощ

09.04.2012

Проучване на American Academy of Family Physicians определи специфичен списък от често назначавани процедури и лечения в първичната помощ, които имат много малка или никаква полза за подобряване на клиничните резултати, а само водят до повишаване на разходите за лечението.

 

Списъкът е публикуван на 23.05.2011 г. в Archives of Internal Medicine и е първият списък с необосновани процедури в САЩ.

 

Препоръките са станали начало на кампанията Choosing Wisely (мъдър избор), организирана от American Board of Internal Medicine, в която много различни медицинскси специалисти идентифицират тестовете и процедурите, които не трябва да се прилагат. Общо 45 процедури и тестове са обявени за ненужни .

 

Кампанията била започната от д-р Howard Brody, професор по Обща медицина в Тексаския Университет, който приканил всяка медицинска специалност да направи критичен оглед и да определи 5 практики, които се извършват често, независимо от липсата на доказателства за ефикасност.

 

Девет медицински общности в САЩ, представляващи повече от 374 000 лекари, са обявили своя списък  „Пет неща, които лекарите и пациентите трябва да обсъдят”,  наблягайки на значението на разговора между лекар и пациент с цел подобряване на грижите и избягване на ненужните изследвания. Тези списъци представляват специфични препоръки, подкрепени от доказателствената медицина, които лекарите и пациентите трябва да обсъждат при избора на най-подходящите грижи в конкретния случай. Всеки списък съдържа информация кога тестовете и процедурите могат да бъдат подходящи, както и методологията за съставянето им.

 

Ето и конкретните препоръки на American Academy of Family Physicians, съставени и обсъдени от работни групи, включващи трите основни специалности в първичната помощ – семейни лекари, педиатри и интернисти и одобрени чрез on-line гласуване от членовете на Академията:

 

1. Да не се извършва образно изследване за ниска кръстна болка през първите шест седмици, освен ако има алармиращи симптоми.

 Алармиращите симптоми включват, но не се изчерпват с: тежък или прогресиращ неврологичен дефицит, подозрение за сериозна подлежаща патология (напр. остеомиелит). Изобразителното изследване на поясния отдел на гръбначния стълб не подобрява изхода на заболяването, но значително увеличава цената на лечението. Ниската кръстна болка е петата от най-честите причини за посещение при лекар.

 

2. Да не се предписват рутинно антибиотици за лечение на остър лек към средно тежък синузит, освен ако симптомите продължават 7 и повече дни или се влошават след началното клинично подобрение.

 Симптомите трябва да включват носна секреция с променен цвят, чувствителност в зони на лицето или зъбите при допир. Повечето синузити в амбулаторията се дължат на вирусни инфекции, които се самоизлекуват. Въпреки препоръките срещу това, антибиотици се назначават в повече от 80 % от посещенията по повод остър синузит.

 

3. Да не се използва двойно-енергийната рентгенова абсорбциометрия (DEXA) при скрининг за остеопороза при жени под 65 години или при мъже под 70 години без рискови фактори.

 DEXA е икономически неефективна при млади, ниско рискови пациенти, но е икономически ефективна при по-възрастни пациенти.

 

4. Да не се назначават годишни ЕКГ или друг скрининг за сърдечни заболявания при асимптомни ниско-рискови пациенти.

 Твърде малко са доказателствата за подобряване на здравното състояние чрез откриване на коронарни артериални стенози при асимптоматични пациенти с нисък риск. Фалшиво-положителните тестове водят до увреждане чрез ненужни инвазивни процедури, свръхлечение и погрешна диагноза. Потенциалните рискове за увреждане от този рутинен годишен скрининг са повече от потенциалната полза от него.

 

5. Да не се извършват цитонамазки  при жени под 21 години или при жени, претърпяли хистеректомия поради некарциномно заболяване.

 Повечето от наблюдаваните абнормности при подрастващите регресират спонтанно, поради което цитонамазките за тази възрастова група могат да доведат до ненужна тревога, допълнителни изследвания и разходи. Цитонамазките не са полезни при жени след хистеректомия поради некарциномно заболяване и няма доказателства, че подобряват здравните грижи.

 

Всички препоръки в списъка имат информационна цел и не са планирани да заменят консултацията с медицински професионалист. Пациентите трябва да дискутират със своя лекар специфичните въпроси в този списък в зависимост от своето индивидуално състояние.

 

American Academy of Family Physicians  представлява 100 300 лекари и студенти по медицина в САЩ. Това е единствената медицинска общност, посветена изцяло на първичната медицинска помощ.

 

Подобни списъци са изготвили и:  American Academy of Allergy, Asthma & ImmunologyAmerican Society of Clinical Oncology,  American College of Cardiology, American College of Physicians, American College of Radiology,  American Gastroenterological Association, American Society of Nephrology, American Society of Nuclear Cardiology, можете да се запознаете от съответните връзки.

 

Списъкът с ненужните процедури, изготвен от  American Academy of Family Physicians  в рамките на кампанията Choosing Wisely  можете да видите тук.

 

Превод: НСОПЛБ

< Назад