Реклама в сайта на НСОПЛБ

Сайтът на НСОПЛБ е специализиран сайт за информация, насочена към общопрактикуващите лекари в България. Основни потребители на сайта са професионалисти - общопрактикуващите лекари. Информацията в сайта представлява интерес и за други звена, свързани с медицината в България – научни дружества, други професионални организации на лекари в България и извън страната, здравни институции, медии.

 

Нашите потребители се интересуват от актуална медицинска информация; информация за лекарствени продукти; нови методи на лечение; застрахователни продукти; счетоводни услуги; юридически консултации; обзавеждане, инструменти и апаратура за общата практика; информационни продукти с приложение в общата практика; обучителни семинари – конгреси, конференции, специализации и обучения на всякакви теми, свързани с медицината; възможностите на отделните лечебни заведения за диагностика, лечение и профилактика; възможностите за участие в национални и европейски проекти; туристически услуги и свободно време.

 

Възможности за реклама в сайта:

1. Рекламни банери

 

Рекламни банери могат да бъдат разполагани на всяка отделна страница в сайта, според желанието на рекламодателя, както и на повече от една страници. Стандартните размери за рекламни банери, които могат да бъдат разположени в лявото и в дясното поле на страницата са:


 

 

Позиция 1
Размер: 300x250 px

 

Позиция 2
Размер: 300x125 px

 

Позиция 3
Размер: 300x100 px

 

Позиция 4
Размер: 140x140 px

 

Позиция 5
Размер: 140x70 px

 

 

При желание от страна на рекламодателя могат да бъдат договорени и други размери на банерите, като фиксирана остава ширината на банера – 140 и 300 рх. Цената на реклама варира в зависимост от вида и размера на банера и мястото/местата му в сайта. За повече информация се обръщайте на посочените телефони и електронна поща.

 

2. Платени публикации

 

В сайта могат да бъдат публикувани новини и актуални статии, свързани с дейността на рекламодателя; съобщения на фармацевтични фирми за отделни лекарствени продукти; оферти с актуални промоции за продукти и услуги за избран период от време.

 

Статиите трябва да са с максимален размер 1 страница, максимум 2 снимки, и един линк-препратка към сайта на рекламодателя. Статиите се редактират задължително от редактора на сайта и се публикуват в срок до 3 дни от получаването им.

 

Публикуваните статии съдържат знак „Платена публикация” и се визуализират с линк на главната страница на сайта. Статията остава в архива на портала завинаги.

 

Платените публикации не могат да съдържат реклами на: политически партии, религиозни организации, расови и идеологически послания, както и послания в разрез с етиката, порнографски теми и изображения. Редакторът на сайта има право на отказ да публикува неподходящи статии, както и на редакция на неподходящи изрази и изображения в статиите.

 

Цената на платената публикация е в зависимост от обема и желания срок за публикуване. За повече информация се обръщайте на посочените телефони и електронна поща.