Choosing wisely: 5 изследвания и лечения, които трябва да се избягват при разстройства на съня

09.01.2015

Лекарите трябва да избягват полисомнографията (ПСГ) при пациенти с хронична инсомния, освен ако има симптоми на съпътстващо разстройство на съня – препоръчва American Academy of Sleep Medicine (AASM) в своя списък за кампанията Choosing Wisely, публикуван на 2.12.2014 г.

 

American Academy of Sleep Medicine (AASM) е единствената професионална организация, която се състои само от медицински специалисти по медицина на съня. Като водеща в областта на науката за съня, AASM поставя стандартите за диагностика и лечение, обучение и изследвания. Създадена през 1975 година като асоциация на центровете по медицина на съня, AASM обединява специалистите от почти 11000 акредитирани центрове по медицина на съня и индивидуани членове – лекари, научни работници и други здравни професионалисти.

 

1. Избягвайте полисомнографията при пациенти с хронична инсомния, освен ако има симптоми на съпътстващо разстройство на съня.

Хроничната инсомния се диагностицира клинично чрез щателна анамнеза -медицинска, психиатрична, прием на вредни субстанции. Някои помощни средства могат да бъдат полезни в практиката -  въпросници, дневник на съня, някои симптомни въпросници. Тъй като ПСГ може да потвърди симптомите на хронична инсомния, които пациентът сам съобщава, тя не носи допълнителна информация за диагнозата на хроничната инсомния.  ПСГ е показана при някои специфични обстоятелства, като например  когато се подозира сънна апнея или неволни движения по време на сън, когато диагнозата е несигурна, поведенческата и фармакологична терапия не постигнат успех или когато се появят внезапни събуждания с агресивно или увреждащо поведение.

 

2. Избягвайте използването на хипнотици като начална терапия за хронична инсомния при възрастни. Вместо това предложете когнитивно-поведенческа терапия и запазете медикаментозното лечение като допълнителна възможност, когато е необходимо.

Когнитивно-поведенческата терапия (КПТ) при хронична инсомния включва комбинация от поведенчески модификации, като контролиране на стимулите, ограничение на съня, и когнитивни стратегии, като заместване на нереалистичните страхове за съня с по-положителни очаквания. Клинични проучвания показват, че при хронична инсомния КПТ като цяло е по-ефективна от хипнотиците по отношение на подобряването на съня и може да бъде ефективна дълго време без страничните ефекти на хипнотиците. Някои пациенти могат да имат полза от кратък курс с хипнотици в началото на КПТ. Пациенти, които успешно са използвали хипнотици за продължителен период от време и не са съгласни да прекратят лечението си могат да бъдат кандидати за продължително медикаментозно лечение.

 

3. Не предписвайте медикаменти за лечение на детско безсъние, което обичайно се дължи на взаимоотношенията родител-дете и отговаря на поведенческа интервенция

US Food and Drug Administration (FDA) не е одобрила нито един медикамент за лечение на безсъние при деца. Тъй като безсънието се дължи обичайно на взаимоотношенията родител-дете, лечението трябва да включва усилия за подобряване на взаимоотношенията и поведението на родителите и детето, да осигури по-добра хигиена на съня и да контролира очакванията.

Обстановката, регулирането на времето за лягане, практиките при заспиване и психологични фактори трябва да бъдат оптимизирани преди да се обсъжда лечение на децата с хипнотици. Когато е необходимо, хипнотиците трябва да се използват в кратки курсове, с внимание и мониториране на тяхната ефективност и странични ефекти. Някои деца със значително забавяне в развитието и когнитивни увреждания могат да не отговорят на поведенческата терапия и могат да имат полза от разумна употреба на хипнотици.

 

4. Не използвайте ПСГ за диагностика на синдрома на подвижните крака (restless legs syndrome), освен в редки случаи, когато клиничната анамнеза е неясна и е необходимо документиране на периодичните движения на краката.

Синдромът на подвижните крака е неврологично заболяване, което може да се диагностицира въз основа на описанието на симптомите на пациента и съпътстваща клинична анамнеза и ПСГ обичайно не дава допълнителна информация, необходима за диагнозата. Ако клиничната анамнеза на пациента за синдрома е двусмислена, ПСГ може да бъде полезна за оценка на периодичните движения на краката и може да помогне за потвърждаване на диагнозата.

 

5. Не извършвайте титриране на позитивното въздушно налягане при асимптоматични пациенти, които използват правилно своите PAP апарати и имат стабилно тегло.

Ретитрирането на РАР апаратите не е показано за възрастни с обструктивна сънна апнея и стабилно тегло, при които симптомите са добре контролирани.

Проследяването и титрирането на налягането е показано за възрастни, които са отново симптоматични въпреки продължаващата правилна употреба на РАР, особено ако са покачили съществено теглото си (напр. 10 % от началното тегло) след последното изследване за титриране на налягането. Нова диагностична ПСГ или титриране могат да са показани за пациенти, които са намалили съществено теглото си, за да се определи дали РАР лечението е все още необходимо.

 

Изпълнителният комитет на AASM е разработил този списък от 21 препоръки, предложени от лекарите с цел да се намалят медицинските разходи и да се подобри грижата за пациентите с разстройства на съня. Списъкът е бил одобрен от целия борд на директорите на Академията.

Списъкът с препоръки на AASM можете да видите тук:

http://www.choosingwisely.org/doctor-patient-lists/american-academy-of-sleep-medicin/

 

Списъците на другите медицински общности, партньори на кампанията Choosing wisely можете да видите тук

http://www.choosingwisely.org/doctor-patient-lists/

< Назад