За кампанията Choosing wisely

03.03.2013

Choosing wisely е инициатива на ABIM (American Board of Internal Medicine) Foundation, която цели да окуражи лекарите, пациентите и другите здравни професионалисти да мислят и да говорят за медицинските изследвания и процедури, които могат да бъдат ненужни, а в някои случаи и да причинят вреда.

 

Кампанията била започната от д-р Howard Brody, професор по Обща медицина в Тексаския Университет, който приканил всяка медицинска специалност да направи критичен оглед и да определи 5 практики, които се извършват често, независимо от липсата на доказателства за ефикасност.

 

С цел да предизвикат обсъждане, водещи медицински общности са разработили списъци с "Нещата, които лекарите и пациентите трябва да обсъдят" - препоръки, базирани на доказателствената медицина, които трябва да бъдат обсъдени между лекаря и пациента, за да се направи информиран избор за най-подходящите медицински грижи за конкретния случай.

 

Consumer Reports е най-голямата независима световна организация за изпитване на продукти. Като партньор на кампанията Choosing wisely Consumer Reports разработва и разпространява материали за пациентите, за да им помогне да започнат разговор с лекарите си и да задават въпроси за тестовете и процедурите, които са подходящи за тях.

 

Повече от 40 научни медицински общности са се включили в кампанията от началото на 2012 г. и към 21.02.2013 г. 26 от тях са разработили своите списъци "5 неща, които лекарите и пацаиентите трябва да обсъдят". Всеки списък съдържа информация за това кога тестовете и процедурите могат да бъдат полезни, както и методологията на изготвянето им.

 

Пълен списък с партньорите на кампанията

 

Материалите от кампанията Choosing wisely за лекари и за пациенти са преведени на български език от НСОПЛБ след съгласуване с  Dominic J. Lorusso, Associate Director, Health Impact, Consumer Reports.

 

< Назад