Избрани презентации от научните конференции на НСОПЛБ

11.07.2011

Кафето - неподозиран източник на антиоксиданти

(.pdf, 2.94 MB)

Хронична МСБ - 1 година след инсулта - проф. Янчева

(.pdf, 1.47 MB)

Хронични неврологични заболявания в Общата практика - доц. Стаменов

(.pdf, 547.27 KB)

Бронхиолит - доц. Переновска

(.pdf, 1.84 MB)

ОХК в кърмаческа възраст - д-р В. Станев

(.pdf, 1.57 MB)

Кожни микози - д-р Гр. Матеев

(.pdf, 2.58 MB)

Алергични заболявания на дихателните пътища - М. Бошева

(.pdf, 1.06 MB)

Имунопрофилактика - каква е нашата цел?

(.pdf, 1.22 MB)

Психични разстройства в напреднала и старческа възраст - доц. Л. Хранов

(.pdf, 1.41 MB)

Представяне на Ръководство за поведение на ОПЛ при ДХП

(.pdf, 1.32 MB)

Представяне на Ръководство за поведение на ОПЛ при дислипидемии

(.pdf, 894.71 KB)

Остеопороза в общата практика - доц. Боянов

(.pdf, 2.68 MB)

Лечение с антидепресанти - д-р Т. Тодоров

(.pdf, 314.45 KB)

Психиатрични проблеми в ОМП - д-р Т. Тодоров

(.pdf, 2.17 MB)

Представяне на Ръководство за поведение на ОПЛ при ГЕРБ

(.pdf, 5.74 MB)

Представяне на Ръководство за поведение на ОПЛ при хипертония

(.pdf, 4.53 MB)

< Назад