Кариерата ви като медицински специалист в чужбина зависи от доброто познаване на работните ви права

19.12.2013

Професионалното израстване на специалистите в различни области е резултат от няколко неща: доброто образование, намиране на най-подходящата позиция съобразно квалификациите и личностните качества и не на последно място – познаването от страна на служителите на техните работни права, така че да могат да се защитят, когато правата са им нарушени.

 

Когато специалисти заминават на работа в чужбина, третият фактор придобива още по-голямо значение, защото те попадат в непозната среда и трудовият кодекс в новата страна се различава от този в родната страна. Важно е да се знаят правата при започване на нова работа и при напускане.

 

Ако чуждестранен лекар започне работа в болница в Германия, например, мястото, което неговата позиция заема в йерархичната стълбица, трябва да отговаря на квалификациите и опита му. На специализантите болницата е длъжна да осигури обучение. Договорът трябва да включва заплащане според тарифата и всички отпуски и социални придобивки.

 

Когато лекар реши да напусне работата си, той получава квалификационен сертификат, съдържащ информация за професионалните му умения и всички процедури, които той е извършил по време на работата си.

 

Работодателите издават и характеристика на служителя – документ, описващ личностните му качества. Той представлява оценка на способностите на лекаря да работи в екип, отношението му към работата и пациентите и т.н. Текстът в документа е кодиран и различните вариации са еквивалентни на различна оценка по петобалната система. Медицинските специалисти не винаги могат да се ориентират дали получената от тях характеристика е позитивна или негативна. За потенциалните им бъдещи работодатели тази оценка има голямо значение и е важно лекарите да са наясно с това дали са били обективно оценени, за да не пострада кариерата им.

 

В такава ситуация медицинските специалисти могат да потърсят консултантска фирма, която специализира в осигуряването на съдействие на лекари и студенти по медицина по отношение на кариерното им развитие.

 

Консултантите са компетентни в разкодирането на текста от характеристиката на работника, издадена от болницата. Ако той не е съгласен с оценката си, има право да подаде иск в съда за промяна на характеристиката. Практиката показва, че в 100% от случаите характеристиките биват променени в полза на работника, тъй като се смята, че най-ценното нещо за един човек е способността му да упражнява професията си и поставянето на пречки пред професионалното му развитие се избягва винаги, когато това е възможно.

 

Това са само част от случаите, в които познаването на работните права се оказва определящо за кариерата. Решението на лекарите и специалистите в други области да потърсят услугите на консултантска фирма им спестява попадането в неприятни ситуации и им дава възможност да извлекат максимална полза от работата в чужбина.

 

Автор: Мария Димитрова

Източник: Forum der Medizin

< Назад