Стереотипите за нациите пречат на интеграцията на заминаващите за работа в чужбина

19.12.2013

За всяка нация имаме предварително изградена представа. Стереотипите съществуват на базата на често срещани практики в отделните общества и съдържат частица истина. Не могат да бъдат пренебрегнати, но когато влияят силно на възприятията на хората за обкръжаващия ги свят, вредата от тях може да бъде голяма.

 

Стереотипите и предразсъдъците спрямо дадена нация невинаги отговарят на актуалната ситуация. Обществата търпят развитие в политически, социален и културен аспект, а представата за тях изостава във времето и циркулира в пространството с остаряла и вече невалидна информация.

 

Освен това, всяко общество е изградено от хора с изключително разнообразие на характерите, ценностната система и приоритетите. Свръхобобщаването не помага, а по-скоро пречи. Възможно е да очаквате от всички хора в държавата, в която заминавате, да са коректни и точни. За германците се говори, че спазват стриктно всички правила и са коректни в отношенията. Това не означава, обаче, че в тази страна няма да срещнете и хора, които да опровергаят славата на сънародниците си. Ако подходжате към всички германци с еднакви очаквания, няма да имате необходимата сетивност и усет за опознаване на човека срещу вас и съществува реалната опасност да претърпите както разочарования, така и финансови загуби. Действайте спрямо усещанията си за човека, а не спрямо стереотипите.

 

Добре е да имате предвид и теорията за „самоосъществяващото се пророчество”. Когато имате предварителна представа за нещо и действате съобразно очакванията си, без да проверите дали реално имате основания за това в конкретната ситуация, вашето собствено поведение може да доведе до реализация на очакванията ви, дори да не е имало други предпоставки за това.

 

Ето един пример за действителен случай, в който стереотипите влияят отрицателно върху интеграцията на българска лекарка в чужбина. Тя заминава за Германия и постъпва на работа в болница като директор на отделение. Свикнала в България да общува по еднакъв начин с всички служители на болницата, изведнъж тя се оказва в непозната ситуация за нея – лекарите от отделението пият кафе в почивките, но не я канят да се присъедини. Това продължава във времето и тя започва да се чувства зле, защото тълкува поведението на подчинените си през призмата на стереотипите за германците – че те са националисти и изолират чужденците.

 

Всъщност се оказва, че йерархията на служителите на работното място стриктно се спазва и има ясно отражение върху начина на комуникация между тях. Поведението на лекарите в този случай не е основано нито на национализъм, нито на лично отношение към българката. Ако тя не разбере това навреме и реагира негативно в ситуацията, в крайна сметка нейната реакция би довела до реално влошаване на отношенията.

 

Ето още един пример по действителен случай за значението на познаването на чуждата култура и съобразяването с нея.

 

 Лекар е приет за хоспитантура в немска клиника и заминава за Германия с минимално познание на езика. Заради дефицита на знания по немски, той използва предложеното му от клиниката обучение по немски и живее с минимални средства. Достигането на необходимото езиково ниво Б2 става след 6 месеца, през които на него му се налага да живее с изключително скромни средства. Всички негови колеги в болницата му съчувстват и симпатизират. След успешното взимане на изпита по немски език, той получава жеста от страна на клиниката да бъде назначен веднага на позиция за специалист в съответната област. Изведнъж от много беден лекар той се  превръща в човек с изключителен успех и високо заплащане. За кратко време си купува собствена къща и се обзавежда с луксозни мебели.

 

Това се случва, докато все още тече пробния му период. Запознатите с новото му положение колеги променят отношението си към него. За разлика от ситуацията в България, където значителен процент от хората правят скъпи покупки на коли, имоти и дрехи, дори и да нямат големи финансови възможности, в Германия хората имат силно развито чувство за икономия и са изключително дискретни по отношение на финансовото си състояние. Тези, които първоначално са съчувствали на българския лекар, започват да изпитват негативни чувства към него.  Той е чужденец, който има семейство и голям дом, а повечето от тях нямат нито време, нито възможности за създаване на истинско семейство. Така липсата на дискретност му коства добрите отношения на работното място, а впоследствие – и самата работа. Той е дисциплинарно уволнен, като аргументът за това е, че не познава фармакологичните средства в своята специалност и допуска грешки в своята работа.

 

 Именно затова е изключително важно специалистите, които искат да се реализират в чужбина да се консултират с компетентни лица, които да ги подготвят по-добре относно правилата за формално и неформално общуване в държавата, която са избрали. Консултантските фирми съдействат за по-бързата и ефективна интеграция на медиците в чужбина като им предоставят необходимата актуална и достоверна информация за страната и работното място и съдействат за разрешаване на затруднения или конфликти в новата среда. Самите консултанти са лекари и специалисти с академична кариера, които имат опит в интеграцията на ново работно място в чужда страна и консултацията с тях помага на заминаващите в чужбина да се чувстват много по-спокойни и уверени.

 

 Автор: Мария Димитрова

Източник: Forum der Medizin

 

< Назад