CDC публикува правила за поведение при възможни случаи на Ебола в спешните центрове

04.11.2014

CDC публикува правила за поведение при възможни случаи на Ебола в спешните центрове

 

Когато пациент, който е възможно да бъде инфектиран с Ебола вирус,  потърси помощ в спешните центрове, лекарите не е необходимо да се покриват от главата до петите с персонални  защитни средства – са новите препоръки на Centers for Disease Control and Prevention (CDC), публикувани на 27.10.14 г.

 

Тази възможност за индивидуална преценка не съществува в препоръките за поведение при потвърдени случаи на Ебола в болниците. В тази ситуация, CDC препоръчва пълно защитно облекло, включващо лицев шлем, шапка и респиратор и покритие с индивидуални защитни средства на всяка част от кожата. Обаче когато пациентът има анамнеза за пътуване в засегнатите от Ебола страни и симптоми, суспектни за Ебола, но лабораторните резултати все още не са потвърдени, лекарите могат да изберат лични предпазни средства в зависимост от клиничното състояние на пациента.

 

Ако пациентът повръща, видимо кърви или има изразена диария, или ако трябва да се направи инвазивна аерозол-продуцираща процедура, като интубация, в тези случаи лекарите трябва да бъдат екипирани с пълно защитно облекло, препоръчвано за потвърдените случаи на Ебола, с пълно покритие на кожата.  Но ако пациентът е клинично стабилен и има само лек фебрилитет или главоболие, лекарите могат да изберат минимална протекция – лицев щит и хирургична маска, непропусклива престилка и 2 чифта ръкавици.

 

„Това ниво на лична защита е адекватно за пациенти в такъв стадий на заболяването“, твърди Stephen Cantrill, MD, ръководител на  expert panel of the American College of Emergency Physicians, съветник на CDC по отношение на препоръките. „Пациентите в този стадий не са заразни“.

 

Лекарите в спешното отделение могат да изберат и пълното защитно облекло в тези случаи, но в много случаи пълната екипировка не е налична.

 

Сбогом на очилата

 

Новите правила за поведение при оценката и лечението на пациенти с възможна Ебола инфекция повтарят много от старите препоръки.

 

Първа стъпка в алгоритъма на CDC е определянето на епидемиологичната анамнеза. Пътувал ли е пациентът в страна, засегната от Ебола и имал ли е контакт с инфектирани лица в последните 21 дни? Ако отговорът е положителен, идентифицирането на симптомите на Ебола е следващата стъпка.  Активно се търси повишена температура или тръпки, главоболие, слабост, мускулна болка, както и явни симптоми като повръщане, диария,  коремна болка, хеморагия (например от венците или от носа).

 

Пациент с такива симптоми, заедно с анамнеза за експозиция на Ебола, трябва да бъде изолиран незабавно в отделна стая или в затворено пространство със собствен санитарен възел  или осигурен тоалетен стол. CDC изисква за пациента  да се грижи само крайно необходимия медицински персонал, като се води дневник на влезлите и излезлите от стаята на пациента.

 

В този случай лекарите избират подходящото ниво на лични предпазни средства. Дали ще поставят минималното или максималното защитно облекло, те трябва да носят лицев щит, а не очила. Очилата могат да се запотят, принуждавайки медицинския персонал да ги наглася или да ги свали за почистване. В този процес може да се докосне лицето с контаминирана ръкавица.

 

Ако е необходима активна ресуситация на пациент със суспектна  Ебола инфекция, такава трябва да се извършва в специално оборудвано място с екипировка, предназначена само за този пациент. Стетоскопите за рутинен преглед също трябва да бъдат специфични за пациента.

 

Накрая, спешното отделение трябва да предупреди болничното отделение и медицинския персонал, че се грижи за пациент с експозиция на Ебола, независимо от симптомите на пациента. Освен това за случая трябва да се съобщи на регионалната здравна инспекция, която да организира изследването на пациента за Ебола инфекция.

 

Повече информация за препоръките на поведение при Ебола е достъпна на сайта на CDC.

< Назад