Медицински новини

Един от 50 новооткрити хипертоници развива резистентна хипертония

26.03.2012

Ново проучване определи колко пациенти с новодиагностицирана хипертония ще развият резистентна хипертония, дефинирана като неконтролирано АН въпреки употребата на 3 и повече антихипертензивни медикамента. След изключването на тези, които не спазват терапевтичния режим, около един от 50 пациента, или 2 %, развиват резистентна хипертония в рамките на 18 месеца, според публикуваните на 29.02.2012 г. в Circulation резултати от д-р Stacie L Daugherty (University of Colorado Denver, Aurora) и колектив.

EМА публикува нови предупреждения за лечение със Стронциум ранелат (Osseor)

24.03.2012

На 16.03.2012 година ЕМА (The European Medicines Agency) публикува препоръка медикаментът за лечение на остеопороза strontium ranelate (Osseor, Les Laboratoires Servier) да не се използва при имобилизирани пациенти с данни за венозен тромбоемболизъм (ВТЕ).

Пушенето на майката уврежда кожата на детето още преди раждането

24.03.2012

Рискът за детска атопична екзема и дерматит, свързан с майчиното тютюнопушене, е най-висок в третия триместър на бременността – това е съобщение, представено по време на годишната среща на American Academy of Allergy, Asthma and Immunology, проведена на 05.03.2012 година.

Скрининг за цервикален карцином – повечето не винаги е по-добре

24.03.2012

Жените в САЩ подлежат много по-често на цитонамазки от жените в Холандия, въпреки това имат подобна смъртност от цервикален карцином. Сравнителният анализ показва, че скрининговите програми в САЩ са с по-малко ефективни от международните.

Пушенето по време на бременност уврежда съдовете на децата

13.02.2012

Пушенето по време на бременност е причина за съдови увреждания, които са измерими при възраст на детето 5 години, това са резултатите от кохортно проучване, публикувано на 26.12.2011 г. в януарския брой на Pediatric.

Eнуреза при децата: комбинираната терапия е ефективна

11.02.2012

Комбинирана терапия с desmopressin и антихолинергичният медикамент oxybutynin е ефективна за лечение на моносимптоматичната нощна енуреза (45 % успех срещу 17 % в групата с плацебо).

Дори леката дехидратация причинява емоционални и физически проблеми

29.01.2012

Дори леката дехидратация може да увреди настроението и способността за концентрация. Проучване, включващо 25 здрави жени показва, че леката дехидратация понижава настроението, увеличава умората и води до главоболия.

Анафилактичните реакции след имунизации на деца са изключително редки

29.01.2012

Анафилактичните реакции след имунизации на деца настъпват много рядко след рутинните имунизации в детството и предучилищната възраст. Michel Erlewyn-Lajeunesse от Children's Allergy Clinic, University Hospital, Southampton, United Kingdom, и колектив са описали резултатите от проучването на 23.01.2012 г. в Archives of Disease in Childhood.

Въпросник помага за оценката на тежестта на обострянията на ХОББ

29.01.2012

Скорът, получен от въпросника CAT (Chronic obstructive pulmonary disease Assessment Ttest), е сигурен индикатор за тежестта на обострянията на ХОББ, са изводите от проучване, публикувано на 27.01.2012 г. в American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine.

Повече от 30 % от разходите за здраве в САЩ са излишни

27.01.2012

Терапевтични процедури, диагностични тестове и предписвани медикаменти, които са увреждат  пациентите, са причина за повече от 30 % от разходите за здраве в САЩ. Това са изводите от проучване, публикувано на 23.01.2012 г. в Archives of Internal Medicine.