Анафилактичните реакции след имунизации на деца са изключително редки

29.01.2012

Анафилактичните реакции след имунизации на деца настъпват много рядко след рутинните имунизации в детството и предучилищната възраст. Michel Erlewyn-Lajeunesse от Children's Allergy Clinic, University Hospital, Southampton, United Kingdom, и колектив са описали резултатите от проучването на 23.01.2012 г. в Archives of Disease in Childhood.

 

Проучването е въз основа на данните от лекарите за анафилактични реакции и странични ефекти след имунизации на деца до 16 години в Англия, регистрирани с т.нар. „оранжева карта”. Оранжевата карта е  изпращана на всички лекари, ангажирани с имунизациите на децата,  ежемесечно от 1 септември 2008 г. до 30 септември 2009 г, като лекарите са отбелязвали проявите, диагнозата, лечението и последстващото наблюдение в картата. Лекарите са били инструктирани да съобщават наблюдаваните анафилактични реакции, както и подозираните такива, които са довели до противопоказания за последваща имунизация. Анафилактичните реакции са определени чрез Brighton Collaboration Case Definition .

 

През 13-те месеца на наблюдение са съобщени 15 анафилактични реакции. От тях 7 случая са покрили критериите на Brighton Collaboration Case Definition (3 случая са били с BCCD ниво 1, 3 случая са били с ниво 2, 1 случай е с ниво 3). Детето, чиито симптоми са покрили ниво 3 от диагностичните критерии, е било лекувано незабавно с мускулно приложение на Адреналин.

 

От останалите 8 случая, 3 са били оттеглени от самите съобщили реакцията лекари, за 3 други няма последваща информация от лекарите. Едно дете е било с хипотоничен епизод, и 1 случай не е бил включен, тъй като е бил извън периода на проучването.

 

При 6 от 7 случая съобщаващият лекар е считал, че състоянието е свързано с имунизацията, а при 1 случай лекарят е считал връзката за възможна.

 

Всички деца с изключение на 1 са получавали ваксинацията за първи път. Едно дете е било ваксинирано, като при предишната ваксинация не е имало оплаквания; 2 деца са получили повече от една имунизация по време на едно посещение при лекаря.

 

Проучването е анализирало HPV ваксина (Cervarix, GlaxoSmithKline), монокомпонентна ваксина срещу морбили (Rouvax, Sanofi Pasteur MSD), ваксина срещу менингококи тип С, училищните ваксини (реимунизация срещу тетанус и с инактивиран полио-вирус), инактивирана противотифна ваксина (Typhim Vi, Sanofi Pasteur MSD), квадривалентна менингококова полизахаридна ваксина (ACWY Vax, GlaxoSmithKline), и ваксина срещу хепатит А (Havrix Junior Monodose, GlaxoSmithKline).

 

Симптомите се проявили в първите 15 минути при 3 деца, и 30 минути след имунизацията или по-късно при 4 деца. Едно от последните 4 деца е получило симптомите 120 минути след имунизацията.

 

Адреналин е бил инжектиран мускулно при 6 деца, венозни течности са били назначени при 3 деца, 1 дете се е нуждаело от инхалация със Салбутамол.  Кортикостероиди са назначени при 2 деца, Н1-блокери са дадени на 5 деца, 1 от децата се е подобрило без лечение. Нито едно от децата не се е нуждаело от интензивно лечение и хоспитализация. 3 от децата са били лекувани в спешен център, 4 са лекувани от педиатър, 2 са били посетени у дома от педиатър. Всички деца са оздравяли напълно без остатъчни увреждания.

 

Предшестващи прояви на атопия са наложили при 3 деца приложението на инжекционен адреналин – 1 дете е било с множествена алергия към храни, 2 са имали идиопатична уртикария с анафилаксия.

 

Про време на 13-месечния период на проучването са били приложени 16 625 дози монокомпонентна ваксина срещу морбили. Имало е 2 съобщения за анафилактична реакция, което представлява 12 случая на всеки 100 000 имунизации.

 

От 2 081 272 дози ваксини срещу НPV, приложени на децата от 12 до 16 години, са съобщени 3 случая, което представлява 1.4 случая на 1 милион имунизации.

 

Никакви анафилактични реакции не са били свързани с рутинните детски и предучилищни имунизации, повече от 5.5 милиона приложени дози по време на периода.

 

Проучването показва, че ваксините са изключително сигурни. Странични ефекти могат да се проявят, но анафилаксията е изключително рядка.

 

Превод: НСОПЛБ

< Назад