Един от 50 новооткрити хипертоници развива резистентна хипертония

26.03.2012

Ново проучване определи колко пациенти с новодиагностицирана хипертония ще развият резистентна хипертония, дефинирана като неконтролирано АН въпреки употребата на 3 и повече антихипертензивни медикамента. След изключването на тези, които не спазват терапевтичния режим, около един от 50 пациента, или 2 %, развиват резистентна хипертония в рамките на 18 месеца, според публикуваните на 29.02.2012 г. в Circulation резултати от д-р Stacie L Daugherty (University of Colorado Denver, Aurora) и колектив.

 

Пациентите с резистентна хипертония са показали по-висок риск за сърдечно-съдови събития, включващи смърт, миокарден инфаркт, сърдечна недостатъчност, инсулт или хронично бъбречно заболяване. По тази причина разпознаването на тези пациенти и минимизирането на техния риск е важно за подобряването на тяхната прогноза, счита авторът.

 

Д-р Daugherty и колектив оценили появата на резистентна хипертония съгласно дефиницията на АНА сред амбулаторните пациенти, започващи за първи път лечение, от данните на две големи бази данни с измервания на АН – в Колорадо и в Северна Калифорния.

 

Ретроспективното кохортно проучване включва пациенти, започнали лечение от 2002 до 2006 година. От 205 750 пациенти с новопоявила се хипертония, 1.9 % развили резистентна хипертония в период средно 1.5 години след началото на лечението, или около 0.7 случая на 100 човеко-години проследяване.

 

Пациентите били по-често мъже в напреднала възраст и са имали по-висока честота на диабет в сравнение с нерезистентните пациенти. Средно 3.8 години проследяване са показали, че сърдечно-съдовите инциденти са сигнификантно по-високи при пациентите с резистентна хипертония (18.0 спрямо 13.5 %).

 

След рандомизация според данните за пациентите и клиничните характеристики, пациентите с резистентна хипертония са имали средно 50 % по-висок риск за сърдечно-съдови събития (относителен риск 1.47).

 

Това е първото проучване, което определя последствията въз основа на лонгитудинална оценка на голям брой субекти с новооткрита хипертония. То е интересно и поради факта, че разликата в сърдечно-съдовите събития се наблюдава и при еднаква продължителност на хипертонията. Това предполага, че има фактор различен от стойността на АН, който ускорява прогресията на СС заболяване към резистентна хипертония. Възможно е това да е ексцесивна продукция на алдостерон, но това предстои да се докаже от последващи проучвания.

 

Превод: НСОПЛБ

< Назад