Медицински новини

Продължителната употреба на НПВС увеличава риска от бъбречноклетъчен карцином

14.09.2011

Две проспективни проучвания, публикувани на 12.09.2011 г. в Archives of Internal Medicine  показват увеличен риск от бъбречноклетъчен карцином  (БКК) вследствие на продължителна употреба на НПВС (без аспирин).

Аденоидектомията не намалява риска от инфекции на ГДП при деца

13.09.2011

Ранната аденоидектомия не намалява риска от рецидивиращи инфекции на ГДП при деца, сочат резултатите от отворено рандомизирано проучване, публикувано на 6 септември 2011 г. в BMJ.

FDA ограничава употребата на Симвастатин 80 мг

11.09.2011

FDA  препоръчва на лекарите да ограничат предписването на високи дози симвастатин поради увеличен риск от миопатия. В бюлетина на FDA, публикуван на 8.6.2011 г., е вписано, че лекарите трябва да спрат употребата на 80 мг дозировка, с изключение на случаите, при които пациентите вече са употребявали медикамента в тази доза поне 12 месеца и нямат симптоми на миопатия.

Дори и минималните когнитивни нарушения са рисков фактор за ранна смъртност

10.09.2011

Дори и леките когнитивни нарушения имат значителен независим ефект върху продължителността на живота - по същия начин, както диабета и останалите хронични болести – това е изводът от ново проучване, публикувано на 6 септември 2011 г. в Annals of Internal Medicine.

В сравнение с останалите хронични заболявания, когнитивната дисфункция е по-информативна за прогнозата и е по-евтина за оценка – счита авторът.

 

Само 15 минути физическа активност удължават живота и намаляват смъртността

10.09.2011

Минималното ниво на физическа активност, водещо до редукция на смъртността, е 15 минути дневно умерено интензивни упражнения (бързо ходене) – това са резултатите от проспективно проучване, публикувано на 16.08.2011 г. в The Lancet. Ползата от физическата активност е значителна дори ако не се достигнат  препоръчваните  досега  150 минути седмично.

И в САЩ имат проблеми с ваксинациите на децата

10.09.2011

По време на годишната Конференция на Националната медицинска асоциация на САЩ (NMA) са дискутирани проблемите на медицинските специалисти, извършващи имунизациите на децата. Около 10 % от родителите отлагат поне 1 ваксинация спрямо имунизационния календар, като в някои райони на страната 1 от 4 деца не е ваксинирано.

Най-чести причини за отказа на родителите в САЩ от ваксинациите са: страх от развитие на аутизъм след МПР-ваксина, претоварване на имунната система и болка и плач от ваксинациите.

Проблемите на колегите ни в САЩ, както и препоръките за преодоляването им, не се различават от практиката у  нас.

Висока консумация на сол и физическо обездвижване - рецепта за когнитивен дефицит

09.09.2011

Намаляването на консумацията на сол може да помогне на възрастните хора да поддържат своята когнитивна функция, особено ако не са физически активни.

Проучването е ръководено от д-р Александра Фиоко от Университета Риерсон, Торонто, Онтарио, и е публикувано на 19.08.2011 г. в Neurobiology of Aging.

ACOG препоръчва ежегодни мамографии при жени над 40 годишна възраст.

21.07.2011

21 юли 2011 г. Американският колеж на акушерите и гинеколозите (ACOG) сега препоръчва ежегодни мамографии на жени, които са 40 годишни или по-възрастни. Преди, те препоръчваха скрининг на всяка една до две години за жените, навлезли в четиридесетте, а ежегоден скрининг при жените на възраст 50 и повече години.

Употреба на НСПВС: Нова информация за клиницисти

15.07.2007

Десетте пункта, за които трябва да мислим при употребата на Нестероидни противовъзпалителни средства...