Повече от 30 % от разходите за здраве в САЩ са излишни

27.01.2012

Терапевтични процедури, диагностични тестове и предписвани медикаменти, които са увреждат  пациентите, са причина за повече от 30 % от разходите за здраве в САЩ. Това са изводите от проучване, публикувано на 23.01.2012 г. в Archives of Internal Medicine.

 

Проучването включва 172 научни статии, документиращи 241 проучвания за излишна употреба на медицински услуги, публикувани между 1978 и 2009 година. Излишната употреба на медицински услуги е дефинирана като интервенции, при които негативните последствия, включително неоснователни разходи, са били по-значими от ползите.

 

Анализът показва, че    неправилната употреба на медицинските услуги често представлява проблем и че честотата на излишните медицински услуги варира в големи граници.

 

Най-честите здравни услуги, изследвани в проучването, са употребата на антибиотици за инфекции на ГДП, коронарни ангиографии, каротидна ендартериектомия и реваскуларизация и аорто-коронарен байпас.

 

Свръхупотребата на антибиотици варира между 2.0 % и 89.0 % в прегледа на статиите за 21 години. За коронарната ангиография честотата на излишните манипулации е била между 1.4 % и 15 %. Излишните каротидни ендартериектомии са варирали между 1.0 % и 33.0 %, а коронарните реваскуларизационни процедури са били от 1.4 до 15 %.

 

Това са интервенциите, които са най-широко изучавани през годините и за които са писани най-много статии, но част от медицинските услуги изглежда се прилагат по-често без необходимост. Тук се включват последващи скринингови колоноскопии, които са излишни в повече от 60.8 %; предписването на бронходилататори, при които свръхупотребата е над 81 % и хистеректомията, излишна  над 70.0 %.

 

Някои от неоснователните медицински услуги, като предписването на антибиотици за инфекции на ГДП и каротидна ендартериектомия, намаляват с времето. Други, като горната ендоскопия, растат.

 

Изследването цели да помогне за обхващането на здравните услуги, извършени без основание, да документира тенденциите на свръхупотребата във времето и да предизвика дискусии, с които тази свръхупотреба да бъде ограничена.

 

Превод: НСОПЛБ

 

< Назад