Скрининг за цервикален карцином – повечето не винаги е по-добре

24.03.2012

Жените в САЩ подлежат много по-често на цитонамазки от жените в Холандия, въпреки това имат подобна смъртност от цервикален карцином. Сравнителният анализ показва, че скрининговите програми в САЩ са с по-малко ефективни от международните.

 

Скрининговата система за цервикален карцином в Холандия постига същият ефект както американската система, но използва значително по-малко скринингови изследвания – това е извод ът на Dr. Martin Brown , от National Cancer Institute in Bethesda, Maryland, ръководител на проучването, и неговите колеги от Medical Center in Rotterdam, Холандия.

 

Докладът е публикуван в мартенския брой на Milbank Quarterly, специализирано списание за популационно здраве и здравно законодателство.

 

Изследователите използвали националните репрезантативни бази данни в САЩ и Холандия, за да установят броя на извършените цитонамазки и смъртността от цервикален карцином от 1950 г. Те установили, че за период повече от 3 десетилетия, американските жени са подлагани 3-4 пъти по-често на цитонамазки, в сравнение с жените в Холандия.

 

В Холандия, след първоначалното увеличение през 1970 г, честотата на цитонамазките е достигнала около 120 теста годишно за 1000 жени в началото на 80-те години, след което са намаляли до 100 теста годишно на 1000 жени в края на 90-те години.

 

В САЩ честотата на цитонамазките се е увеличила драстично в края на 50-те години, достигайки до 300 теста годишно на 1000 жени в началото на 70-те години. От 1970 до 2007 година честотата на цитонамазките се поддържа в нивата от 300 до 450 теста годишно на 1000 жени.

 

Въпреки огромните разлики в честотата на скрининговите изследвания, средната смъртност от карцином на маточната шийка не показва разлика в двете страни.

 

Dr. Brown и колегите му установили, че 5-годишното обхващане на жените от 30 до 64 години е сравнимо в двете страни – от 80-90 %. Тъй като скринингът в Холандия е бил ограничен във възрастта от 30 до 60 години, скрининговите нива за жените под 30 и над 60 години са много по-високи в САЩ. Тези различия са причина за възрастово-специфични нива на смъртност.

 

И двете страни са постигнали понижение на смъртността в групата от 30 до 64 години след 1970 година.  Двете страни имат сравнима редукция на смъртността при жените над 64 години.

 

Изследователите твърдят, че това предполага, че Холандската програма може да има поза от осигуряване на цитонамазки за жените в горната възрастова група от препоръките за скрининг (53-59 години), които никога не са провеждали РАР-тест преди. Сравнението показва, че американската схема за продължаващ скрининг чрез редовни цитонамазки за жените над 60 години е неефективна.

 

На 14 март 2012 година US Preventive Services Task Force (USPSTF) издаде препоръки за скрининг на цервикален карцином. В тях се препоръчва да се прекрати скрининга на жени над 65 години, които са имали адекватен предшестващ скрининг и не са в групата с висок риск за цервикален карцином, както и да не се извършва скрининг на жените под 21 години.

 

Препоръките за скрининг включват цитология всеки 3 години или, за жените от 30 до 65 години, които предпочитат по-дълги интервали на скрининг, комбинация от цитология и HPV-тест всеки 5 години.

 

От 2010 година в САЩ скрининговите и превентивни програми се извършват без допълнително заплащане от пациента. Превентивната медицина се е доказала като ефективна, в сравнение с цената на лечението на заболяванията.

 

Превод: НСОПЛБ

< Назад