Ваксинациите предпазват децата от алергични заболявания

09.01.2015

Децата, които получават рутинните имунизации в детството, имат по-малка вероятност да развият алергия по-късно в живота си, въпреки мнението на много родители – са изводите от проучване, представено на 7 декември.

 

Чуваме от родителите, че ваксинациите водят до алергични реакции по-късно в живота” – споделя Olf Herbarth, MD, от University of Leipzig, Germany. „Проучването сравнява ваксинирани с неваксинирани деца и показва по-ниско разпространение на алергични състояния при ваксинираните деца, дори при наличие на предразположение, така че рискът от развитие на алергия не е следствие на ваксинациите”.

 

Резултатите са представени на World Allergy Organization International Scientific Conference and Congress на  Brazilian Association of Allergy and Immunology в Rio de Janeiro.

 

Д-р Herbarth и сътрудници изследвали три отделни кохорти новородени, включващи 2187 деца на възраст 5 и 6 години. Първата кохорта е от проучване на новородените през 1988 и 1989, втората кохорта е от мултицентрово проучване на новородените през 1994 и 1995 г, а третата – от проучване на деца с повишен атпоичен риск поради атопични прояви на родителите.

 

Изследователите са определили ваксинационните данни чрез въпросник, ваксинационни сертификати и ваксинални титри. Всички препоръчвани от German Standing Committee on Vaccination  ваксини са взети  под внимание.

 

Проследени са развитието на атопична екзема или други симптоми на алергично заболяване.

 

И в трите кохорти е установено, че колкото по-малко ваксини са получени, толкова по-висок е рискът от развитие на алергично заболяване. Атопичната екзема е била по-честа при децата, които не са ваксинирани, в сравнение с ваксинираните (29.6 % спрямо 22.1 %). Подобна е честотата и на симптомите на други алергични заболявания (38.9 % спрямо 32.7 %).

 

Дори в групата с висок риск от атопия поради наличие на атопични заболявания на родителите и наличие на високи титри на IgE (над 0.9 kU/l), ваксинацията е свързана с 26 % по-нисък риск от развитие на алергични симптоми и 34 % по-нисък риск от атопична екзема, след вземане под внимание на всички възможни съпътстващи фактори, като наличиче на котки, пушене по време на бременност, данни за ремонт в дома.

 

Въпросът, на който трябваше да отговорим, беше дали фамилното предразположение към алергични заболявания определя алергичния профил. Установихме, че фамилността е сериозен фактор, но дори и децата с  фамилно предразположение са предпазени от развитие на алергии посредством имунизациите

 

Хипотеза за хигиената

 

Ако наблюдавате децата в развиващите се страни, където са значително по-често изложени на инфекции рано в живота и където чревният тракт отрано се колонизира от токсин-продуциращи бактерии и паразити – болестността от астма и алергии е по-ниска в сравнение с децата от развитите страни. Считам, че това се дължи на хигиената. С ваксините не атакуваме заболявания, които са склонни да се появяват в един или друг район. Ваксините предпазват детето от малка част от инфекциите, на които детето ще бъде изложено през живота си. Но ако децата не се ваксинират, те остават уязвими към много други заболявания, които не са ваксино-предотвратими” – обяснява д-р Paul Offit, MD, от  Children's Hospital of Philadelphia.

 

Превод: НСОПЛБ

< Назад