Архив 2004 - 2007

Жалба на д-р Д. Заеков относно промени в Устава на БЛС – 2007 г.

24.11.2007

Според чл. 36, т. 3 от Закона за съсловните организации на лекарите и лекарите по дентална медицина членовете на Българския лекарски съюз са длъжни да спазват устава.
 

Писмо до УС на БЛС за предложения за НРД 2008 в част ПИМП

19.10.2007

Ситуацията, в която се намираме е динамично променяща се и за съжаление, неблагоприятна за съсловието като цяло и в частност ОПЛ.
 

Възражение от д-р С. Карагьозова срещу проверки от РЗОК – 2007 г.

02.10.2007

Относно Заповед №РД-09-449/20.09.2007 и финансов протокол №РД-13-287/24.09.2007.
 

Възражение от д-р Д. Дамянов – техническа грешка – 2008 г.

01.10.2007

По повод на констатацията за нарушение на т. 176 1 А от Решение № РД – УС – 04 -12/02.02.2007 г.
 

Писмо до МЗ за специализацията по ОМ – октомври 2007 г.

01.10.2007

Както нееднократно сме алармирали до този момент, отново поставям въпроса, който остава нерешен и буди тревога сред колегите общопрактикуващи  лекари - липсата  на  места  за  зачисляване за специализация по Обща медицина и изтичащият за това срок.
 

Как институциите се опитват да направят от добрия лекар – лош – д-р С. Карагьозова, 2007 г.

18.09.2007

Винаги сме твърдели, че най-важното условие за добра медицинска практика е Лекарят да бъде спокоен и отдаден на своите пациенти. 

 

Писмо на д-р С. Карагьозова относно проверки на РЗОК-Разград – 2007 г.

18.09.2007

Писмо на д-р С. Карагьозова относно проверки на РЗОК-Разград – 2007 г. 
 

Писмо до БЛС относно правилата за добра медицинска практика – септември 2007 г.

12.09.2007

Писмо до БЛС относно правилата за добра медицинска практика – септември 2007 г.
 

Становище на СОПЛР относно неблагоприятните практики – 2007 г.

01.08.2007

Населени места с неблагорпиятни условия за работа. 
 

Коментар на НСОПЛБ относно Законопроект за училищните лекари

10.07.2007

Коментар на Проект за  Закон за изменение и допълнение на Закона за здравето, предложен от Ива Станкова и група н. п.