Архив 2004 - 2007

Декларация на УС на НСОПЛБ относно наемите в София – 2006 г.

13.10.2006

Декларация на УС на НСОПЛБ относно наемите в София – 2006 г.
 

Писмо до БЛС относно създаването на Ръководство за поведение на ОПЛ при дислипидемии

05.10.2006

 

Ръководството е създадено, съобразно европейските и световни стандарти за изготвяне на подобни документи, обслужващи ежедневната практика и съобразено с последните консенсуси на тази тема.
 

Писмо до МЗ относно създаването на Ръководство за поведение на ОПЛ при дислипидемии

05.10.2006

Ръководството е създадено, съобразно европейските и световни стандарти за изготвяне на подобни документи, обслужващи ежедневната практика и съобразено с последните консенсуси на тази тема.
 

Писмо до МЗ за определяне на места за зачисляване за специализация по ОМ

05.10.2006

Във връзка с проведен разговор между нас, съм длъжен отново да Ви обърна внимание, че въпросът с отпускането на съответния брой места за зачисляване за специализация по обща медицина в Катедрите по Обща медицина към Медицинските университети, не търпи отлагане.  
 

Писмо до Директора на НЗОК относно проблеми в Шумен

05.09.2006

Повече от половин година в област Шумен е налице конфликт, водещ до постоянно нарастващо напрежение между Директора на РЗОК д-р Пенкова и изпълнителите на ПИМП.  
 

Становище на УС на НСОПЛБ относно въвеждането на горна граница на ЗОЛ в пациентската листа на ОПЛ

02.09.2006

 

СТАНОВИЩЕ на УС и НС на НСОПЛБ относно идеята за въвеждане на горна граница на брой здравноосигурени лица в Пациентската листа на общопрактикуващите лекари.
 

Позиция на УС на НСОПЛБ относно 24-часовото обслужване на пациентите

02.09.2006

На УС и НС на НСОПЛБ във връзка с писмо от МЗ с Изх.№ 91-00-216/15.08.06 и проведена „дискусия по въпроси, свързани с оптимизиране взаимодействието между практиките за първична медицинска помощ и звената за спешна медицинска помощ”.
 

Писмо до Столичен Медицински холдинг за участие на ОПЛ в договарянето на условия за наем на кабинетите в столицата – 2006 г.

01.09.2006

Писмо до Столичен Медицински холдинг за участие на ОПЛ в договарянето на условия за наем на кабинетите в столицата – 2006 г. 
 

Анализ на проекта за бюджет за 2008 г.

23.07.2006

Анализ на бюджета за здравноосигурителни плащания за 2007 година и проекта за бюджет за 2008 г., изработен от НСОПЛБ във връзка с преговорите за НРД 2008 г.

Становище на НСОПЛБ про Проект за Национална здравна стратегия 2007-2012 г.

10.06.2006

Становище по проекта за Национална Здравна Стратегия 2007-2012 г. от УС на НСОПЛБ, обсъдена на открито заседание проведено на 14.05.2006 г. и допълнена на заседание на УС на 10.06.2006 г.